งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2555
แนวทางการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2555

2 1. การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.
ประกอบด้วย 2 หลักสูตร 1) หลักสูตรการจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต เป้าหมาย หมู่บ้านละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 74,944 คน 2) หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ เป้าหมาย 200,000 คน (ร้อยละ 19.5) สิ่งสนับสนุน : - งบประมาณในการอบรม 230 บาท/คน (โอนจังหวัด) - หลักสูตรการอบรม (เผยแพร่บนเว็บไซต์ กอง สช. / ส่งเป็น CD ให้จังหวัด) - รูปแบบใบประกาศ (เผยแพร่บนเว็บไซด์ กอง สช.)

3 2. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ อสม.
เป้าหมาย : 170,000 ชุด (ชุดละ 900 บาท) แนวทางดำเนินงาน 1) กำหนดรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 2) กำหนดเป้าหมายในการสนับสนุน (ประมาณหมู่บ้านละ 2 ชุด) 3) ดำเนินการโอนงบประมาณให้จังหวัดจัดซื้อ 4) ติดตามความก้าวหน้า 5) สรุปและประเมินผล

4 รายการอุปกรณ์การปฏิบัติงาน อสม.
กระเป๋าสะพายหลัง ปรอทวัดไข้ทางปาก แบบแก้ว ถุงมือยาง Disposable ชุดทำแผลปราศจากเชื้อ ชนิด ใช้ครั้งเดียวทิ้ง กรรไกร ยาทากันยุง ตะไคร้หอม ชนิด น้ำ สายยางห้ามโลหิต ผ้าก๊อช ผ้าก๊อชพันแผลชนิดม้วน พลาสเตอร์ใส ยาน้ำลดกรด ยาแก้ท้องเสีย ผงน้ำตาล เกลือแร่ ยาเม็ดบรรเทาปวด ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ำมูก ยาใส่แผล โพวิโดน ข ไอโอดีน แอลกอฮอล์ทำความสะอาด รอบบาดแผล ยารักษากลากเกลื้อน น้ำ กัดเท้า ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลา ไมน์ สำลีสำหรับเช็ดผิวหนัง ฯลฯ

5 3. การคัดเลือก อสม. ดีเด่น
เป้าหมาย - อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด 76 จังหวัด - อสม. ดีเด่น ระดับเขต/ภาค - อสม. ดีเด่นระดับชาติ สิ่งสนับสนุน : 1) งบประมาณในการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด 76 จังหวัด 10,000 บาท/จังหวัด (โอนจังหวัด) 2.) งบประมาณในการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ 76 จังหวัด 10,000 บาท/จังหวัด (โอนจังหวัด) 3) ของรางวัล อสม.ดีเด่น ระดับต่าง ๆ 4) ค่าเดินทางของคณะเจ้าหน้าที่ / อสม. ดีเด่น 20 สาขา มารับรางวัล 5) สนับสนุนเหรียญ อสม. 10 ปี , 20 ปี , 30 ปี

6 4. การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ วันที่ 20 มีนาคม 2555
วันที่ 19 มีนาคม 2555 ประชุมวิชาการ อสม. จัดที่ โรงแรมรามาการ์เด้น วันที่ 20 มีนาคม 2555 พิธีมอบรางวัลและมอบเครื่อง อิสริยาภรณ์ นายกรัฐมนตรี น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชิน วัตร เป็นประธานในพิธี ณ ไบเทค บางนา

7 5. บทบาท อสม.ในการรณรงค์วันที่ 1 – 20 มีนาคม 2555
1. ร่วมคัดกรอง เบาหวาน ความดัน กลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2. การจัดกิจกรรมในชุมชน - เวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ บุคคล , ครอบครัวต้นแบบ - จัดนิทรรศการ - การประกวดเมนูอาหารสุขภาพ * เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google