งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดสรร งบประมาณการดำเนินงาน สุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2555 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดสรร งบประมาณการดำเนินงาน สุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2555 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดสรร งบประมาณการดำเนินงาน สุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2555 1

2 1. การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ประกอบด้วย 2 หลักสูตร 1) หลักสูตรการจัดการสุขภาพในภาวะ วิกฤต เป้าหมาย หมู่บ้านละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 74,944 คน 2) หลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญ เป้าหมาย 200,000 คน ( ร้อยละ 19.5) สิ่งสนับสนุน : - งบประมาณในการอบรม 230 บาท / คน ( โอนจังหวัด ) - หลักสูตรการอบรม ( เผยแพร่บนเว็บไซต์ กอง สช. / ส่งเป็น CD ให้จังหวัด ) - รูปแบบใบประกาศ ( เผยแพร่บนเว็บไซด์ กอง สช.) 2

3 เป้าหมาย : 170,000 ชุด ( ชุดละ 900 บาท ) แนวทางดำเนินงาน 1) กำหนดรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ 2) กำหนดเป้าหมายในการสนับสนุน ( ประมาณหมู่บ้านละ 2 ชุด ) 3) ดำเนินการโอนงบประมาณให้จังหวัด จัดซื้อ 4) ติดตามความก้าวหน้า 5) สรุปและประเมินผล 3 2. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใน การปฏิบัติงานของ อสม.

4 รายการอุปกรณ์การปฏิบัติงาน อสม. กระเป๋าสะพายหลัง ปรอทวัดไข้ทางปาก แบบแก้ว ถุงมือยาง Disposable ชุดทำแผลปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ ครั้งเดียวทิ้ง กรรไกร ยาทากันยุง ตะไคร้หอม ชนิดน้ำ สายยางห้ามโลหิต ผ้าก๊อช ผ้าก๊อชพันแผลชนิดม้วน พลาสเตอร์ใส 4 ยาน้ำลดกรด ยาแก้ท้องเสีย ผงน้ำตาล เกลือแร่ ยาเม็ดบรรเทาปวด ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ำมูก ยาใส่แผล โพวิโดน ข ไอโอดีน แอลกอฮอล์ทำความ สะอาดรอบบาดแผล ยารักษากลากเกลื้อน น้ำ กัดเท้า ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลา ไมน์ สำลีสำหรับเช็ดผิวหนัง ฯลฯ

5 3. การคัดเลือก อสม. ดีเด่น เป้าหมาย - อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด 76 จังหวัด - อสม. ดีเด่น ระดับเขต / ภาค - อสม. ดีเด่นระดับชาติ สิ่งสนับสนุน : 1) งบประมาณในการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด 76 จังหวัด 10,000 บาท / จังหวัด ( โอนจังหวัด ) 2.) งบประมาณในการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ 76 จังหวัด 10,000 บาท / จังหวัด ( โอนจังหวัด ) 3) ของรางวัล อสม. ดีเด่น ระดับต่าง ๆ 4) ค่าเดินทางของคณะเจ้าหน้าที่ / อสม. ดีเด่น 20 สาขา มารับรางวัล 5) สนับสนุนเหรียญ อสม. 10 ปี, 20 ปี, 30 ปี 5

6 4. การจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ วันที่ 20 มีนาคม 2555 วันที่ 19 มีนาคม 2555 ประชุมวิชาการ อสม. จัดที่ โรงแรมรามาการ์เด้น วันที่ 20 มีนาคม 2555 พิธีมอบรางวัลและมอบเครื่อง อิสริยาภรณ์ นายกรัฐมนตรี น. ส. ยิ่งลักษณ์ ชิน วัตร เป็นประธานในพิธี ณ ไบเทค บางนา 6

7 5. บทบาท อสม. ในการรณรงค์วันที่ 1 – 20 มีนาคม 2555 1. ร่วมคัดกรอง เบาหวาน ความดัน กลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ 15 ปีขึ้น ไป ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2. การจัดกิจกรรมในชุมชน - เวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ บุคคล, ครอบครัวต้นแบบ - จัดนิทรรศการ - การประกวดเมนูอาหารสุขภาพ * เนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ 7


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดสรร งบประมาณการดำเนินงาน สุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2555 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google