งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

2 หน้าหลักโปรแกรม

3 หน้าหลัก Admin

4 ข้อมูลหลัก > ข้อมูลหน่วยงาน

5 ข้อมูลหลัก > ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้ของระบบ

6 ข้อมูลหลัก > ข้อมูลหน่วยงานภายนอก

7 ข้อมูลหลัก > ข้อมูลตำแหน่ง

8 ข้อมูลหลัก > ชื่อเรื่องในหนังสือ

9 ข้อมูลหลัก > การดำเนินการ

10 บริหารโปรแกรม > ข่าวประชาสัมพันธ์

11 บริหารโปรแกรม > บริหารหน้าระเบียบงานสารบรรณ

12 บริหารโปรแกรม > บริหารหน้าแบบฟอร์มหนังสือราชการ

13 บริหารโปรแกรม > บริหาร Webboard

14 บริหารโปรแกรม > ติดตามการใช้ระบบ

15 ขั้นตอนการส่งเอกสาร

16 สร้างหนังสือภายใน

17 สร้างหนังสือภายใน (ต่อ)

18 สร้างหนังสือภายใน (สแกนเอกสาร)

19 ส่งหนังสือ

20 ส่งหนังสือ (เลือกหน่วยงาน)

21 ส่งหนังสือไปที่สารบรรณกลาง

22 สารบรรณกลางเซ็นต์รับหนังสือ

23 สารบรรณกลางส่งหนังสือไปยังผู้บริหาร

24 ผู้บริหารเซ็นต์รับหนังสือ

25 ผู้บริหารลงนาม

26 ส่งหนังสือไปสารบรรณกลางเพื่อออกหนังสือกรม

27 สารบรรณกลางเซ็นต์รับหนังสือ

28 สารบรรณกลางออกหนังสือกรม

29 สารบรรณกลางออกหนังสือกรม (เลือกหน่วยงาน)

30 สารบรรณกลางออกหนังสือกรม (ต่อ)

31 สารบรรณกลางส่งหนังสือต้นฉบับคืนกอง

32 กองต้นฉบับเซ็นต์รับหนังสือ

33 กองต้นฉบับจัดเก็บหนังสือ

34 การติดตามหนังสือ

35 การติดตามหนังสือ (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google