งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์. หน้าหลักโปรแกรม หน้าหลัก Admin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์. หน้าหลักโปรแกรม หน้าหลัก Admin."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

2 หน้าหลักโปรแกรม

3 หน้าหลัก Admin

4 ข้อมูลหลัก > ข้อมูล หน่วยงาน

5 ข้อมูลหลัก > ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้ใช้ของระบบ

6 ข้อมูลหลัก > ข้อมูลหน่วยงาน ภายนอก

7 ข้อมูลหลัก > ข้อมูลตำแหน่ง

8 ข้อมูลหลัก > ชื่อเรื่องใน หนังสือ

9 ข้อมูลหลัก > การดำเนินการ

10 บริหารโปรแกรม > ข่าว ประชาสัมพันธ์

11 บริหารโปรแกรม > บริหารหน้าระเบียบ งานสารบรรณ

12 บริหารโปรแกรม > บริหารหน้าแบบฟอร์ม หนังสือราชการ

13 บริหารโปรแกรม > บริหาร Webboard

14 บริหารโปรแกรม > ติดตามการใช้ ระบบ

15 ขั้นตอนการส่งเอกสาร

16 สร้างหนังสือภายใน

17 สร้างหนังสือภายใน ( ต่อ )

18 สร้างหนังสือภายใน ( สแกน เอกสาร )

19 ส่งหนังสือ

20 ส่งหนังสือ ( เลือกหน่วยงาน )

21 ส่งหนังสือไปที่สารบรรณกลาง

22 สารบรรณกลางเซ็นต์รับหนังสือ

23 สารบรรณกลางส่งหนังสือไปยัง ผู้บริหาร

24 ผู้บริหารเซ็นต์รับหนังสือ

25 ผู้บริหารลงนาม

26 ส่งหนังสือไปสารบรรณกลางเพื่อ ออกหนังสือกรม

27 สารบรรณกลางเซ็นต์รับหนังสือ

28 สารบรรณกลางออกหนังสือกรม

29 สารบรรณกลางออกหนังสือกรม ( เลือกหน่วยงาน )

30 สารบรรณกลางออกหนังสือกรม ( ต่อ )

31 สารบรรณกลางส่งหนังสือต้นฉบับ คืนกอง

32 กองต้นฉบับเซ็นต์รับหนังสือ

33 กองต้นฉบับจัดเก็บหนังสือ

34 การติดตามหนังสือ

35 การติดตามหนังสือ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์. หน้าหลักโปรแกรม หน้าหลัก Admin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google