งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเอกสารที่ได้รับบริจาคเข้า ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเอกสารที่ได้รับบริจาคเข้า ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเอกสารที่ได้รับบริจาคเข้า ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
KM * แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเอกสารที่ได้รับบริจาคเข้า ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ โดย สุดใจ ธนไพศาล 17 กันยายน 2556

2 ประเภทของเอกสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงาน วิจัย สื่อโสตทัศน์ ซีดี
วารสาร เอกสาร จุลสาร จดหมายข่าว ข่าวสาร อื่นๆ

3 วิธีการได้มาของเอกสาร
ห้องสมุดฯ ได้รับบริจาคโดยตรงจากผู้บริจาค คณะฯ ได้รับบริจาคจากผู้บริจาคแล้วส่งต่อให้ห้องสมุดฯ มีหนังสือนำ ไม่มีหนังสือนำ เช่น จากสารบรรณ

4 การดำเนินการกับเอกสาร
การตรวจสอบว่าห้องสมุดฯ มีแล้วหรือยัง และจำนวนที่มี การตอบ/ไม่ตอบขอบคุณ ในนามห้องสมุดฯ ในนามคณะฯ

5 การดำเนินการกับเอกสาร(ต่อ)
การพิจารณาจัดส่งตัวเล่มไปดำเนินการต่อ พิจารณาตามเนื้อหา พิจารณาตามประเภทของเอกสาร การจัดเก็บสถิติเอกสารที่ได้รับบริจาค

6 การดำเนินการกับเอกสาร(ต่อ)
การให้/ขอข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้บริจาค การจัดเก็บตัวเล่มเอกสารที่เหลืออยู่ การบริจาคตัวเล่มให้หน่วยงานอื่นต่อไป

7 It’s time to… KKUML แลกเปลี่ยนเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเอกสารที่ได้รับบริจาคเข้า ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google