งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเอกสารที่ ได้รับบริจาคเข้า ห้องสมุดคณะ แพทยศาสตร์ โดย สุดใจ ธนไพศาล 17 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเอกสารที่ ได้รับบริจาคเข้า ห้องสมุดคณะ แพทยศาสตร์ โดย สุดใจ ธนไพศาล 17 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเอกสารที่ ได้รับบริจาคเข้า ห้องสมุดคณะ แพทยศาสตร์ โดย สุดใจ ธนไพศาล 17 กันยายน 2556

2 ประเภทของเอกสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงาน วิจัย สื่อโสตทัศน์ ซีดี วารสาร เอกสาร จุลสาร จดหมายข่าว ข่าวสาร อื่นๆ

3 วิธีการได้มาของ เอกสาร ห้องสมุดฯ ได้รับบริจาคโดยตรง จากผู้บริจาค คณะฯ ได้รับบริจาคจากผู้บริจาค แล้วส่งต่อให้ห้องสมุดฯ  มีหนังสือนำ  ไม่มีหนังสือนำ เช่น จากสารบรรณ

4 การดำเนินการกับ เอกสาร การตรวจสอบว่าห้องสมุดฯ มีแล้วหรือยัง และจำนวนที่มี การตอบ/ไม่ตอบขอบคุณ  ในนามห้องสมุดฯ  ในนามคณะฯ

5 การดำเนินการกับ เอกสาร ( ต่อ ) การพิจารณาจัดส่งตัวเล่มไป ดำเนินการต่อ  พิจารณาตามเนื้อหา  พิจารณาตามประเภทของเอกสาร การจัดเก็บสถิติเอกสารที่ได้รับ บริจาค

6 การดำเนินการกับ เอกสาร ( ต่อ ) การให้/ขอข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ บริจาค การจัดเก็บตัวเล่มเอกสารที่ เหลืออยู่ การบริจาคตัวเล่มให้หน่วยงาน อื่นต่อไป

7 It’s time to…


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเอกสารที่ ได้รับบริจาคเข้า ห้องสมุดคณะ แพทยศาสตร์ โดย สุดใจ ธนไพศาล 17 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google