งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)

2 ขอบเขตการบรรยาย 2. การใช้งานของ ระบบ E-document 1. แนะนำระบบ E- document 3. การค้นหา เอกสารในระบบ

3 การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) แนะนำระบบ E-document มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยทีมงานพัฒนาและปรับปรุง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ร่วมกับตัวแทนของ หน่วยงานต่างๆ พัฒนาระบบจัดเก็บ เอกสารขึ้น เพื่อจัดเก็บเอกสารให้ เป็นระบบ สะดวกและง่ายต่อการ ค้นหา สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกัน ได้ทั้งระบบแบบ online หรือ real time สามารถลิงค์เข้ากับระบบ จัดเก็บเอกสารกลางของส่วนสาร บรรณและนิติการและระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยได้

4 การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ระบบจัดเก็บเอกสารเป็นระบบที่ ใช้ได้ทั้งภายใน มทส. ( อินทราเน็ต ) และภายนอก มทส. (internet) เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและ การค้นหาเอกสารต่าง ๆ โดยระบบจะ จัดเก็บทั้งข้อมูลที่ใช้สำหรับในการ สืบค้น เช่น เอกสารการประชุม หนังสือเข้า - ออก คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่จัดทำขึ้น หรืออคู่มือ / เอกสารที่ เกี่ยวกับนักศึกษา คำของบประมาณ เอกสารการยืนยันคำของบประมาณ SAR และอื่นๆ โดยเอกสารต้นฉบับจะ ถูกจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์ word,excel และ pdf

5 การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) การพัฒนาระบบเป็นแบบ Web- based สามารถรองรับการทำงาน ในลักษณะ multi-user และ multi-login ได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถ ใช้งานได้ง่ายโดยผ่านทางเว็บ เบ ราเซอร์ ได้แก่ Internet Explorer (IE) โดย Link ไปที่ http://eis.sut.ac.th ใส่รหัส ผู้ใช้ และรหัสผ่าน คลิกปุ่ม Verify หรือ Enter เพื่อให้ระบบรักษา ความปลอดภัยทำการตรวจสอบ รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ก็สามารถ ใช้ระบบได้ทันที http://eis.sut.ac.th

6 การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) การใช้งาน ของระบบ E-document

7 การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) คลิ้ก ที่ นี่

8 การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ใส่รหัส ผู้ใ ช้ ใส่ รหั ส ผ่า น

9 การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) คลิ้ก ne w

10 การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) เลือก ประเภท เอกสาร กรอกรายละเอียด เอกสาร ทั้งหมดแล้ว กด insert

11 การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) การค้นหา เอกสาร ในระบบ

12 การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) คลิ้กปุ่ม filter เพื่อใส่ เงื่อนไข

13 การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) เลือก เงื่อนไข

14 การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) เช่น ค้นหา เอกสารรับ ระบุปี พ. ศ. ที่รับ เอกสาร กดปุ่ม list vie w

15 การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ผลลัพธ์ของการค้นหา เลือกเรื่อง เอกสาร ตาม record คลิ้ก for m vie w

16 การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) หากมีการแก้ไข เอกสารให้ กดปุ่ม Modified

17 การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ช่วงนี้มี คำตอบ ค่ะ

18 การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารเอกสารด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google