งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout) ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง 1. กดปุ่ม “ เลือกภาษา ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout) ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง 1. กดปุ่ม “ เลือกภาษา ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout) ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง 1. กดปุ่ม “ เลือกภาษา ”

2 การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout) ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง 2. สแกนบัตรสมาชิกห้องสมุด

3 การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout) ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง 3. ที่หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดข้อมูลของ ผู้ใช้บริการ

4 การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout) ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง 4. วางสันของหนังสือหันเข้าหาตัวเครื่อง และ ส่วนท้ายของหนังสือติด กับแผ่นอะคริลิค

5 การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout) ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง 5. รอฟังสัญญาณเสียงประมาณ 3 วินาที จากนั้น ระบบจะแสดงชื่อหนังสือที่ยืม และวันกำหนดคืน

6 การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout) ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง 6. ทำรายการยืมเล่มต่อไปตามขั้นตอนจนครบ จากนั้นกดปุ่ม “ สำเร็จ ”

7 การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Check Out) ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง 7. กดปุ่ม “ เครื่องหมายถูก ” เพื่อเลือกรับใบ บันทึกรายการ

8 การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout) ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง 8. รอรับใบบันทึกรายการยืมหนังสือ


ดาวน์โหลด ppt การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-Checkout) ขั้นตอนการยืมหนังสือด้วยตนเอง 1. กดปุ่ม “ เลือกภาษา ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google