งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารจัดการข้อมูล ป้อนชื่อและรหัสผ่าน ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เครื่องแม่ข่าย ของหน่วยงาน PC, Notebook, Tablet,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารจัดการข้อมูล ป้อนชื่อและรหัสผ่าน ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เครื่องแม่ข่าย ของหน่วยงาน PC, Notebook, Tablet,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารจัดการข้อมูล ป้อนชื่อและรหัสผ่าน ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เครื่องแม่ข่าย ของหน่วยงาน PC, Notebook, Tablet, Smart Phone Intranet /Internet

2 รูปแบบศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบที่ 3 : หน่วยงานของท่านมี เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์แล้ว หรือดำเนินการ พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อใช้เอง

3 สิ่งที่หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการ - รายงานเข้ามาที่ สขร. ที่เมนู หน่วยงานราชการ - เลือกรูปแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ - สขร. จะติดต่อกลับ เพื่อหน่วยงาน ทดลองนำข้อมูลเข้าระบบ

4 เลือกรูปแบบศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เลือกรูปแบบที่ 1 : ติดต่อขอใช้ระบบผ่าน สขร.

5

6 เลือกรูปแบบศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เลือกรูปแบบที่ 2 : นำแผ่นโปรแกรมที่ สขร. แจกให้ไปติดตั้งที่ เครื่องแม่ข่ายของหน่วยงาน

7 แนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

8 แนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ มุมมองของ ผู้ใช้งาน (User)

9 แนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ - เมนูด้านบน รวมถึงคำค้น - เมนูด้านซ้าย (Template การ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย ) - ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อ สิ่งพิมพ์ องค์ประกอบของเว็บไซต์

10 เมนูทางด้านบน รวมถึง คำค้น

11 เมนูทางด้านบน รวมถึง คำค้น ( ต่อ )

12

13

14

15

16

17 เมนูทางด้านซ้าย

18 ดัชนีรวม ม.7 และ ม.9

19 ข้อมูลข่าวสารตาม ม.7

20 ข้อมูลข่าวสารตาม ม.9

21 การเรียกดูเอกสาร

22 แบบสำรวจความพึง พอใจ

23 ผลสำรวจความพึงพอใจ

24 สถิติผู้เข้าใช้งาน

25 กราฟรายไตรมาศ

26 สื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสาร เผยแพร่

27 แนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ มุมมองของผู้ดูแล (Admin)

28 การล็อคอินเข้าใช้งาน

29 ป้อนดัชนี พร้อมแนบ เอกสาร

30 วิเคราะห์ตัวระบบฯ รูปแบบที่ 1 เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ ไม่ต้องการความยุ่งยากในการติดตั้ง ข้อมูลจะจัดเก็บอยู่ที่ สขร. การจัดการ ผ่านชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่ทาง สขร. ออกให้ เมื่อระบบมีการปรับปรุงเวอร์ชั่น ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวและ เอกสารเผยแพร่จะถูกส่งไปที่หน่วยงาน โดยอัตโนมัติ

31 วิเคราะห์ตัวระบบฯ รูปแบบที่ 2 หน่วยงานต้องการเก็บ ข้อมูลไว้ที่หน่วยงานง่ายในการบริหาร จัดการแต่ ความสามารถต่างๆบางตัวใน ระบบอาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่ เช่น การ เรียกดูสถิติต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ หรือเมนูคำค้น เมื่อมีการปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ๆ ระบบ จะต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งเองเพิ่มเติม ไม่ได้อัพเดทให้อัตโนมัติ

32 วิเคราะห์ตัวระบบฯ รูปแบบที่ 3 หน่วยงานจะต้องเสียเวลา จัดทำดัชนี และปรับรูปแบบการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ให้สอดคล้อง กับตัวอย่างเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์

33 สอบถามเพิ่มเติม : ปณิศา 086-987-0477 ผอ. กลุ่มงานพัฒนาระบบ สารสนเทศข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศข้อมูลข่าวสาร : อิศเรศ 089-204-5133 ผู้รับผิดชอบโครงการ : อิศเรศ 089-204-5133 ผู้รับผิดชอบโครงการ e-mail : webmaster@oic.go.th e-mail : webmaster@oic.go.th ติดต่อสอบถาม

34 http://www.oic.go.th/infocenter ตัวอย่างเว็บไซต์ศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร

35 ตอบข้อซักถาม


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารจัดการข้อมูล ป้อนชื่อและรหัสผ่าน ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เครื่องแม่ข่าย ของหน่วยงาน PC, Notebook, Tablet,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google