งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลค่าเงินตามเวลา ( TIME VALUE OF MONEY )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลค่าเงินตามเวลา ( TIME VALUE OF MONEY )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลค่าเงินตามเวลา ( TIME VALUE OF MONEY )
มูลค่าอนาคต ( Future Value ) กำหนดให้ FV = มูลค่าเงินในอนาคต PV = เงินต้น, มูลค่าเงินปัจจุบัน i = อัตราดอกเบี้ย n = จำนวนปี A = จำนวนเงินในแต่ละงวด อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

2 มูลค่าเงินตามเวลา ( TIME VALUE OF MONEY )
มูลค่าอนาคต ( Future Value ) กรณีที่ 1. ฝากเงินหรือจ่ายเงินครั้งเดียว FVn = PV ( 1 + i )n FVn = PV ( FVIF i , n ) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

3 มูลค่าเงินตามเวลา ( TIME VALUE OF MONEY )
มูลค่าอนาคต ( Future Value ) กรณีที่ 2. ฝากเงินหรือจ่ายเงินหลายงวดๆละเท่ากัน ณ สิ้นงวด FVA n = A ( FVIFA i, n ) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

4 มูลค่าเงินตามเวลา ( TIME VALUE OF MONEY )
มูลค่าอนาคต ( Future Value ) กรณีที่ 3. ฝากเงินหรือจ่ายเงินหลายงวดๆละเท่ากัน ณ ต้นงวด FVA n = A ( FVIFA i, n )( 1+ i ) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

5 มูลค่าเงินตามเวลา ( TIME VALUE OF MONEY )
มูลค่าปัจจุบัน ( Present Value ) กรณีที่ 1 การฝากเงินหรือจ่ายเงินครั้งเดียว PV = FVn / ( 1 + i ) n PV = FVn ( PIVF i , n ) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

6 มูลค่าเงินตามเวลา ( TIME VALUE OF MONEY )
มูลค่าปัจจุบัน ( Present Value ) กรณีที่ 2 ฝากเงินหรือจ่ายเงินหลายงวดๆละเท่ากัน ณ สิ้นงวด PVA = A ( PVIFA i , n ) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต

7 มูลค่าเงินตามเวลา ( TIME VALUE OF MONEY )
มูลค่าปัจจุบัน ( Present Value ) กรณีที่ 3. ฝากเงินหรือจ่ายเงินหลายงวดๆละเท่ากัน ณ ต้นงวด PVA = A ( PVIFA i , n )( 1 + i ) อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต


ดาวน์โหลด ppt มูลค่าเงินตามเวลา ( TIME VALUE OF MONEY )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google