งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต มูลค่าอนาคต ( Future Value ) กำหนดให้ FV= มูลค่าเงินใน อนาคต PV= เงินต้น, มูลค่าเงิน ปัจจุบัน i= อัตราดอกเบี้ย n= จำนวนปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต มูลค่าอนาคต ( Future Value ) กำหนดให้ FV= มูลค่าเงินใน อนาคต PV= เงินต้น, มูลค่าเงิน ปัจจุบัน i= อัตราดอกเบี้ย n= จำนวนปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต มูลค่าอนาคต ( Future Value ) กำหนดให้ FV= มูลค่าเงินใน อนาคต PV= เงินต้น, มูลค่าเงิน ปัจจุบัน i= อัตราดอกเบี้ย n= จำนวนปี A= จำนวนเงินในแต่ละ งวด มูลค่าเงินตามเวลา ( TIME VALUE OF MONEY )

3 อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต มูลค่าอนาคต ( Future Value ) กรณีที่ 1. ฝากเงินหรือจ่ายเงิน ครั้งเดียว FVn=PV ( 1 + i ) n FVn=PV ( FVIF i, n ) มูลค่าเงินตามเวลา ( TIME VALUE OF MONEY )

4 อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต มูลค่าอนาคต ( Future Value ) กรณีที่ 2. ฝากเงินหรือจ่ายเงินหลาย งวดๆละเท่ากัน ณ สิ้นงวด FVA n=A ( FVIFA i, n ) มูลค่าเงินตามเวลา ( TIME VALUE OF MONEY )

5 อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต มูลค่าอนาคต ( Future Value ) กรณีที่ 3. ฝากเงินหรือจ่ายเงินหลาย งวดๆละเท่ากัน ณ ต้นงวด FVA n=A ( FVIFA i, n )( 1+ i ) มูลค่าเงินตามเวลา ( TIME VALUE OF MONEY )

6 อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต มูลค่าปัจจุบัน ( Present Value ) กรณีที่ 1 การฝากเงินหรือ จ่ายเงินครั้งเดียว PV= FVn / ( 1 + i ) n PV= FVn ( PIVF i, n ) มูลค่าเงินตามเวลา ( TIME VALUE OF MONEY )

7 อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต มูลค่าปัจจุบัน ( Present Value ) กรณีที่ 2 ฝากเงินหรือจ่ายเงินหลาย งวดๆละเท่ากัน ณ สิ้นงวด PVA= A ( PVIFA i, n ) มูลค่าเงินตามเวลา ( TIME VALUE OF MONEY )

8 อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต มูลค่าปัจจุบัน ( Present Value ) กรณีที่ 3. ฝากเงินหรือจ่ายเงินหลาย งวดๆละเท่ากัน ณ ต้นงวด PVA= A ( PVIFA i, n )( 1 + i ) มูลค่าเงินตามเวลา ( TIME VALUE OF MONEY )


ดาวน์โหลด ppt อ. ม น ช ย า ส ภ า นุ ช า ต มูลค่าอนาคต ( Future Value ) กำหนดให้ FV= มูลค่าเงินใน อนาคต PV= เงินต้น, มูลค่าเงิน ปัจจุบัน i= อัตราดอกเบี้ย n= จำนวนปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google