งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราควรมีเงินเก็บเท่าไร ก่อนที่คิดจะลงทุน อย่างน้อย 6 เท่า ของเงินเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราควรมีเงินเก็บเท่าไร ก่อนที่คิดจะลงทุน อย่างน้อย 6 เท่า ของเงินเดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เราควรมีเงินเก็บเท่าไร ก่อนที่คิดจะลงทุน อย่างน้อย 6 เท่า ของเงินเดือน

3 ดอกเบี้ย วิธีคิดดอกเบี้ย ดอกเบี้ย = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา ( ปี )

4 ดอกเบี้ย มีเงิน 1,000 บาท นำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนโดยได้รับ ผลตอบแทน ร้อยละ 10 ต่อปี เมื่อผ่านไป 10 ปี เงินจำนวนนี้จะ กลายเป็นเท่าใด

5 ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย = เงินต้น x อัตรา ดอกเบี้ย x ระยะเวลา ( ปี ) เราจะได้ ดอกเบี้ย = 1,000 x 0.1 x 10 = 1,000 บาท ดังนั้น 10 ปีผ่านไป เราจะมี เงิน 2,000 บาท................ ใช่หรือไม่

6 ดอกเบี้ย วิธีคิดดอกเบี้ยทบต้น ดอกเบี้ย = PV x (1 + i) n PV = เงินต้น i = อัตราดอกเบี้ย n = จำนวนปี

7 ดอกเบี้ย = 1,000 x ( 1+ 0.1) 10 = 2,593.74 10 ปีผ่านไป เราจะมี เงิน 2,593.74 บาท

8 กฎ 72 วิธีลัดหาช่วงเวลาที่จะทำให้เงิน ต้นเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว ระยะเวลา = 72 / อัตราดอกเบี้ย

9 ทางเลือกของการ ลงทุน ดอกเบี้ยหรือ อัตรา ผลตอบแทน จำนวนปีที่เงิน จะเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว บัญชีเงิน ฝาก ออมทรัพย์ 3% พันธบัตร รัฐบาล 6% ซื้อหุ้น 12% 24 12 6

10 เคล็ดลับในการออม เริ่มต้นแต่เนิ่นๆ จ่ายให้ตัวเองก่อน หมั่นออมอย่างสม่ำเสมอ

11 ปีรามิดของความเสี่ยง และผลตอบแทน หุ้น อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล ความเสี่ยงต่ำสุด / ผลตอบแทนต่ำสุด ความเสี่ยงสูงสุด / ผลตอบแทนสูงสุด


ดาวน์โหลด ppt เราควรมีเงินเก็บเท่าไร ก่อนที่คิดจะลงทุน อย่างน้อย 6 เท่า ของเงินเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google