งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AP ระบบเบิก จ่ายเงิน สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AP ระบบเบิก จ่ายเงิน สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AP ระบบเบิก จ่ายเงิน สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

2 หัวข้อนำเสนอ การทยอยจ่าย

3 - ระบบไม่อนุญาตให้บันทึกรายการขอจ่ายเงิน (PM) ในระบบก่อนที่กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน - ระบบจะตรวจสอบความสัมพันธ์ของรหัส ต่างๆในเอกสารขอเบิกเงิน กับ เอกสารขอจ่ายเงิน (PM)

4 การบันทึกล้างรายการทุกครั้ง ช่องการอ้างอิงให้ระบุ เอกสาร 14 หลัก คือ ปี ค. ศ. จำนวน 4 หลัก + เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก การบันทึกทยอยจ่ายครั้งที่ 1 ให้ระบุเลขที่เอกสาร ขอเบิก การบันทึกทยอยจ่ายครั้งถัดไป ให้ระบุเลขที่เอกสาร ขอจ่าย การระบุจำนวนเงินขอจ่ายให้ระบุด้วยจำนวนเงินที่ จ่ายจริงในแต่ละครั้ง หรือจำนวนเงินหลังหักภาษี ( ถ้ามี ) การกลับรายการ กรณีมีรายการที่เกิดขึ้นหลังเอกสาร PM ที่ต้องการกลับรายการ ให้กลับรายการนั้นก่อน แล้วจึงกลับรายการ PM ที่ต้องการ เช่น ทำ PM 5 รายการ ต้องการกลับ PM รายการที่ 3 จะต้องกลับ รายการ PM รายการที่ 5,4 ก่อน จึงจะสามารถกลับ รายการที่ 3 ได้ การทยอยจ่าย ( ต่อ )

5 แบบฟอร์ม ขจ.05 การทยอยจ่ายครั้งที่ 1

6 แบบฟอร์ม ขจ.05 การทยอยจ่ายครั้งที่ 2

7 แบบฟอร์ม ขจ.05 การทยอยจ่ายครั้งที่ 3

8 แบบฟอร์ม ขจ.05 การจ่ายชำระเงินเต็ม จำนวนกรณีไม่มีภาษี

9 แบบฟอร์ม ขจ.05 การจ่ายชำระเงินเต็ม จำนวนกรณีมีภาษี

10 แบบฟอร์ม ขจ.05 การจ่ายชำระเงินเต็ม จำนวนกรณีไม่มีภาษีแต่มีค่าปรับ

11 แบบฟอร์ม ขจ.05 การจ่ายชำระเงินเต็ม จำนวนกรณีมีภาษีและมีค่าปรับ


ดาวน์โหลด ppt AP ระบบเบิก จ่ายเงิน สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google