งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเบิกจ่ายเงิน AP สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

2 หัวข้อนำเสนอ การทยอยจ่าย

3 การทยอยจ่าย ระบบไม่อนุญาตให้บันทึกรายการขอจ่ายเงิน(PM)ในระบบก่อนที่กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ระบบจะตรวจสอบความสัมพันธ์ของรหัสต่างๆในเอกสารขอเบิกเงิน กับเอกสารขอจ่ายเงิน(PM)

4 การทยอยจ่าย(ต่อ) การบันทึกล้างรายการทุกครั้ง ช่องการอ้างอิงให้ระบุเอกสาร 14 หลัก คือ ปี ค.ศ.จำนวน 4 หลัก + เลขที่เอกสารขอเบิกจำนวน 10 หลัก การบันทึกทยอยจ่ายครั้งที่ 1 ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก การบันทึกทยอยจ่ายครั้งถัดไป ให้ระบุเลขที่เอกสารขอจ่าย การระบุจำนวนเงินขอจ่ายให้ระบุด้วยจำนวนเงินที่จ่ายจริงในแต่ละครั้ง หรือจำนวนเงินหลังหักภาษี(ถ้ามี) การกลับรายการ กรณีมีรายการที่เกิดขึ้นหลังเอกสาร PM ที่ต้องการกลับรายการ ให้กลับรายการนั้นก่อน แล้วจึงกลับรายการ PM ที่ต้องการ เช่น ทำ PM 5 รายการ ต้องการกลับ PM รายการที่ 3 จะต้องกลับรายการ PM รายการที่ 5,4 ก่อน จึงจะสามารถกลับรายการที่ 3 ได้

5 แบบฟอร์ม ขจ.05 การทยอยจ่ายครั้งที่ 1
แบบฟอร์ม ขจ.05 การทยอยจ่ายครั้งที่ 1

6 แบบฟอร์ม ขจ.05 การทยอยจ่ายครั้งที่ 2
แบบฟอร์ม ขจ.05 การทยอยจ่ายครั้งที่ 2

7 แบบฟอร์ม ขจ.05 การทยอยจ่ายครั้งที่ 3
แบบฟอร์ม ขจ.05 การทยอยจ่ายครั้งที่ 3

8 แบบฟอร์ม ขจ.05 การจ่ายชำระเงินเต็มจำนวนกรณีไม่มีภาษี
แบบฟอร์ม ขจ.05 การจ่ายชำระเงินเต็มจำนวนกรณีไม่มีภาษี

9 แบบฟอร์ม ขจ.05 การจ่ายชำระเงินเต็มจำนวนกรณีมีภาษี
แบบฟอร์ม ขจ.05 การจ่ายชำระเงินเต็มจำนวนกรณีมีภาษี

10 แบบฟอร์ม ขจ.05 การจ่ายชำระเงินเต็มจำนวนกรณีไม่มีภาษีแต่มีค่าปรับ
แบบฟอร์ม ขจ.05 การจ่ายชำระเงินเต็มจำนวนกรณีไม่มีภาษีแต่มีค่าปรับ

11 แบบฟอร์ม ขจ.05 การจ่ายชำระเงินเต็มจำนวนกรณีมีภาษีและมีค่าปรับ
แบบฟอร์ม ขจ.05 การจ่ายชำระเงินเต็มจำนวนกรณีมีภาษีและมีค่าปรับ


ดาวน์โหลด ppt สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google