งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sansanee Thebpanya School of Business Administration 1 •มูลค่าเงินในอนาคต •มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าของเงินตามเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sansanee Thebpanya School of Business Administration 1 •มูลค่าเงินในอนาคต •มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าของเงินตามเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 1 •มูลค่าเงินในอนาคต •มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าของเงินตามเวลา

2 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 2 Time lines แสดงเวลาที่กระแส เงินสดเกิดขึ้น CF 0 CF 1 CF 3 CF 2 0123 i% จุดแบ่งช่วงในตอนปลายงวด; t=0 คือ วันนี้ t=1 คือปลายงวดที่ 1 หรือต้นงวด ที่ 2

3 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 3 Time line สำหรับเงิน 100 บาท ในตอนปลายปีที่ 2 100 01 2 ปี i%

4 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 4 Time line สำหรับ ordinary annuity ของเงิน 100 บาท เป็นเวลา 3 ปี 100 0123 i%

5 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 5 Time line สำหรับเงินงวดที่ไม่ เท่ากัน: -50 บาท ที่ t = 0, 100, 75, และ 50 บาท ณ ตอนปลายปีที่ 1 ถึง 3 100 50 75 0123 i% -50

6 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 6 หามูลค่าในอนาคตของเงิน 100 บาท ในปีที่ 3 ถ้า i = 10% FV = ? 0123 10% การหา FVs (เคลื่อนไปทางขวาบน time line) เรียกว่า การคิดทบต้น (compounding) 100

7 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 7 หลังจากปีที่ 1: FV 1 = PV + INT 1 = PV + PV (i) = PV(1 + i) = 100(1.10) = 110.00 บาท หลังจากปีที่ 2: FV 2 = PV(1 + i) 2 = 100(1.10) 2 = 121.00 บาท

8 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 8 หลังจากปีที่ 3: FV 3 = PV(1 + i) 3 = 100(1.10) 3 = 133.10 บาท สรุปได้ว่า, FV n = PV(1 + i) n.

9 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 9 10% หามูลค่าปัจจุบัน (PV) ของเงิน 100 บาทที่เกิดขึ้นในปีที่ 3 ถ้า i = 10% การหา PVs คือการคิดลด (discounting) ซึ่งเป็นส่วนกลับของการทบต้น 100 0123 PV = ?

10 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 10 Solve FV n = PV(1 + i ) n for PV:  PV= 100 1 1.10 = 1000.7513 = 75.13 บาท       3

11 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 11 การหาระยะเวลาที่ทำให้มูลค่าในอนาคต เป็นสองเท่าของมูลค่าเริ่มต้น 20% 2 012? FV= PV(1 + i) n 2= 1(1 + 0.20) n (1.2) n = 2/1 = 2 nLN(1.2)= LN(2) n= LN(2)/LN(1.2) n= 0.693/0.182 = 3.8

12 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 12 หาอัตราดอกเบี้ยที่ทำให้เงิน 100 บาทกลายเป็น 125.97 บาทในอีก 3 ปีข้างหน้า 100(1 + i ) 3 = 125.97. (1 + i) 3 = 125.97/100 = 1.2597 1 + i= (1.2597) 1/3 = 1.08 i= 8%.

13 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 13 Ordinary Annuity PMT 0123 i% PMT 0123 i% PMT Annuity Due ข้อแตกต่างระหว่าง ordinary annuity และ annuity due PVFV

14 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 14 หามูลค่าในอนาคต (FV) ของเงินงวด 3 ปี งวดละ 100 บาท (ordinary annuity) ที่อัตราทบต้น 10% 100 0123 10% 110 121 FV= 331

15 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 15 หามูลค่าปัจจุบัน (PV) ของ ordinary annuity 100 0123 10% 90.91 82.64 75.13 248.69 = PV

16 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 16 หา FV และ PV ถ้าเงินงวดเกิด ตอนต้นงวด (annuity due) 100 0123 10% 100

17 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 17 หา FV: ของเงินงวด (annuity due) งวดละ $100 เป็นเวลา 3 ปี ที่ 10% 100 123 10% 110.0 121.0 133.1 FV= 364.1 0 100

18 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 18 หาค่า PV: ของเงินงวด (annuity due) งวดละ $100 เป็นเวลา 3 ปี ที่ 10% 100 0123 10% 90.91 82.64 273.55 = PV

19 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 19 หา PV ของกระแสเงินสดที่ไม่ เท่ากันในแต่ละงวด 0 100 1 300 2 3 10% -50 4 90.91 247.93 225.39 -34.15 530.08 = PV

20 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 20 มูลค่าในอนาคตจะมากขึ้นหรือ น้อยลงถ้ามีการคิดทบต้นถี่ขึ้น โดยที่ I% ยังคงเท่าเดิม? เพราะ เหตุใด? มากขึ้น ! ถ้าการคิดทบต้น ถี่ขึ้น คือมากกว่าปีละครั้ง เช่นทุกครึ่งปี ทุกไตรมาส หรือทุกวัน ดอกเบี้ยที่จะคิด จากดอกเบี้ยทบต้นก็จะมาก ขึ้น

21 Sansanee Thebpanya School of Business Administration 21 0123 10% 0123 5% 456 134.01 100133.10 123 0 100 ทบต้นทุกปี : FV 3 = 100(1.10) 3 = 133.10 บาท ทบต้นทุกครึ่งปี : FV 6 = 100(1.05) 6 = 134.01 บาท


ดาวน์โหลด ppt Sansanee Thebpanya School of Business Administration 1 •มูลค่าเงินในอนาคต •มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าของเงินตามเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google