งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 5 หน่วยงาน คือ 1. งานบริการการศึกษา 2. งานนิติธรรม 3. งานนโยบายและแผน 4. งานพัฒนานักศึกษา 5. งานคลัง ปัญหาเงิน ODOD ออกช้า...??

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 5 หน่วยงาน คือ 1. งานบริการการศึกษา 2. งานนิติธรรม 3. งานนโยบายและแผน 4. งานพัฒนานักศึกษา 5. งานคลัง ปัญหาเงิน ODOD ออกช้า...??"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 5 หน่วยงาน คือ 1. งานบริการการศึกษา 2. งานนิติธรรม 3. งานนโยบายและแผน 4. งานพัฒนานักศึกษา 5. งานคลัง ปัญหาเงิน ODOD ออกช้า...?? KM.

2 จำนวนเงินที่นักศึกษาแต่ละคนจะได้รับ ดังนี้ 1. ค่าเทอมเทอมละ 12,000 บาท 2. ค่าใช้ส่วนตัว 5,000 บาท 3. ค่าหอพัก 3,000 บาท ( เท่าที่จ่ายจริงไม่ เกิน 3,000 บาท ) เงิน ODOD ออกช้า...?? KM.

3 1. การสื่อสาร 2. ความไม่ชัดเจนของ Job งาน 3. ความต่อเนื่องของงาน ( สสจ. คณะ แพทยศาสตร์ และ สบพช. กระทรวง สาธารณสุข ) ปัญหา ? KM.

4 1. งานบริการการศึกษา - รับสมัครฯ – ดำเนินการจัด สอบ มิ. ย.- พ. ย. 2. งานนิติธรรม - ทำสัญญา / สสจ. ธ. ค. 3. งานนโยบายและแผน - ตั้งงบประมาณ / ส่ง สบพช. 4. งานพัฒนานักศึกษา - ปฐมนิเทศ / แจ้งผู้ปกครอง และนศ. พ./ ขออนุมัติเบิกจ่าย พ. ค. 5. งานคลัง - จ่ายเงินให้ พนศ./-> นศ. พ. มิ. ย. ได้รับงวดที่ 1 ( นศ. พ. ปีที่ 2-6 ประมาณ มิ. ย.) ได้รับงวดที่ 1 ( นศ. พ. ปีที่ 1 ประมาณ ก. ย.) แนวทางการแก้ปัญหา KM. Flow chart

5 KM.


ดาวน์โหลด ppt หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 5 หน่วยงาน คือ 1. งานบริการการศึกษา 2. งานนิติธรรม 3. งานนโยบายและแผน 4. งานพัฒนานักศึกษา 5. งานคลัง ปัญหาเงิน ODOD ออกช้า...??

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google