งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับปรุงหนี้เงินยืม ทดรอง หมายเหตุ การปรับปรุงหนี้เงินยืมทดรองจะต้องผ่าน ขั้นตอนการตั้งหนี้ก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับปรุงหนี้เงินยืม ทดรอง หมายเหตุ การปรับปรุงหนี้เงินยืมทดรองจะต้องผ่าน ขั้นตอนการตั้งหนี้ก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุงหนี้เงินยืม ทดรอง หมายเหตุ การปรับปรุงหนี้เงินยืมทดรองจะต้องผ่าน ขั้นตอนการตั้งหนี้ก่อน

2 เข้ารายการบันทึก รายการปรับปรุงหนี้ ซึ่ง อยู่ (1) กลุ่มงานระบบลูกหนี้เงินยืม ทดรอง (2) งานบันทึกการปรับปรุงหนี้ และติดตามหนี้ (3) บันทึก รายการปรับปรุงหนี้ บันทึกรายการปรับปรุงหนี้

3 (4) ดับเบิลคลิกที่ช่อง ป / ภเอกสา รย่อย (5) เลือกประเภทที่ต้องการ ปรับปรุงหนี้

4 (6) ดับเบิลคลิกที่ช่อง เลขที่ เอกสารอ้างอิง (7) เลือกเอกสารอ้างอิงที่ต้องการ ปรับปรุง

5 (8) คลิกที่ช่อง รหัสลูกหนี้เงินยืมทดรอง จะ ปรากฏให้อัตโนมัติ (9) ดับเบิลคลิกที่ช่อง เลขที่เอกสารอ้างอิง (10) เลือกเลขที่เอกสารอ้างอิง

6 พิจารณาที่ช่อง ” เงินต้น ” และ ” ดอกเบี้ย ” เมื่อ ผ่านขั้นตอนที่ (10) จะเป็นค่าเริ่มต้นที่เป็นหนี้ หากต้องการจะลดหนี้ในส่วนของเงินต้น หรือดอกเบี้ย ให้ใส่ค่าที่ต้องการลดลงในช่อง นั้นๆ จากนั้นทำการ ” บันทึก ”

7 ตัวอย่างการ ปรับปรุง ความต้องการที่จะปรับปรุง จะลดดอกเบี้ย ( ไม่ต้องการให้มีดอกเบี้ย ) - ให้ใส่ค่าตัวเลข “0” ในช่องเงินต้น และ “50.00” ในช่องดอกเบี้ย เท่านั้น เพื่อเป็นการลบดอกเบี้ย แล้วทำการบันทึก ผลลัพธ์ที่จะได้ - เงินต้นจะเป็นจำนวน “15,000.00” ส่วนดอกเบี้ยจะ ไม่มี (0.00)

8 ตัวอย่างการ ปรับปรุง ความต้องการที่จะปรับปรุง จะลดเงินต้นให้เหลือ 10,000 บาท - ให้ใส่ค่าตัวเลข “5,000” ในช่องเงินต้น และ “0” ในช่องดอกเบี้ย เพื่อเป็นการลดเงินต้น แล้วทำการ บันทึก ผลลัพธ์ที่จะได้ - เงินต้นจะเป็นจำนวน “10,000.00” บาท ซึ่งลดลง จากเดิม


ดาวน์โหลด ppt การปรับปรุงหนี้เงินยืม ทดรอง หมายเหตุ การปรับปรุงหนี้เงินยืมทดรองจะต้องผ่าน ขั้นตอนการตั้งหนี้ก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google