งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับปรุงหนี้เงินยืมทดรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับปรุงหนี้เงินยืมทดรอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุงหนี้เงินยืมทดรอง
หมายเหตุ การปรับปรุงหนี้เงินยืมทดรองจะต้องผ่านขั้นตอนการตั้งหนี้ก่อน

2 บันทึกรายการปรับปรุงหนี้
เข้ารายการบันทึกรายการปรับปรุงหนี้ ซึ่งอยู่ (1) กลุ่มงานระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง (2) งานบันทึกการปรับปรุงหนี้ และติดตามหนี้ (3) บันทึกรายการปรับปรุงหนี้

3 (4) ดับเบิลคลิกที่ช่อง ป/ภเอกสารย่อย
(5) เลือกประเภทที่ต้องการปรับปรุงหนี้

4 (6) ดับเบิลคลิกที่ช่อง เลขที่เอกสารอ้างอิง
(7) เลือกเอกสารอ้างอิงที่ต้องการปรับปรุง

5 (8) คลิกที่ช่อง รหัสลูกหนี้เงินยืมทดรอง จะปรากฏให้อัตโนมัติ
(9) ดับเบิลคลิกที่ช่อง เลขที่เอกสารอ้างอิง (10) เลือกเลขที่เอกสารอ้างอิง

6 พิจารณาที่ช่อง”เงินต้น”และ”ดอกเบี้ย” เมื่อผ่านขั้นตอนที่(10) จะเป็นค่าเริ่มต้นที่เป็นหนี้ หากต้องการจะลดหนี้ในส่วนของเงินต้นหรือดอกเบี้ย ให้ใส่ค่าที่ต้องการลดลงในช่องนั้นๆ จากนั้นทำการ ”บันทึก”

7 ความต้องการที่จะปรับปรุง
ตัวอย่างการปรับปรุง ความต้องการที่จะปรับปรุง จะลดดอกเบี้ย (ไม่ต้องการให้มีดอกเบี้ย) - ให้ใส่ค่าตัวเลข “0” ในช่องเงินต้น และ “50.00” ในช่องดอกเบี้ย เท่านั้น เพื่อเป็นการลบดอกเบี้ย แล้วทำการบันทึก ผลลัพธ์ที่จะได้ - เงินต้นจะเป็นจำนวน “15,000.00” ส่วนดอกเบี้ยจะไม่มี (0.00)

8 ความต้องการที่จะปรับปรุง
ตัวอย่างการปรับปรุง ความต้องการที่จะปรับปรุง จะลดเงินต้นให้เหลือ10,000บาท - ให้ใส่ค่าตัวเลข “5,000” ในช่องเงินต้น และ “0” ในช่องดอกเบี้ย เพื่อเป็นการลดเงินต้น แล้วทำการบันทึก ผลลัพธ์ที่จะได้ - เงินต้นจะเป็นจำนวน “10,000.00” บาท ซึ่งลดลงจากเดิม


ดาวน์โหลด ppt การปรับปรุงหนี้เงินยืมทดรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google