งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 1 MIS Literacy ความรู้ความรู้ความรู้ ความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 1 MIS Literacy ความรู้ความรู้ความรู้ ความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 1 MIS Literacy ความรู้ความรู้ความรู้ ความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึก ธรรมชาติกลาง?ธรรมชาติกลาง? Management Socio- cultural InnovationOrganization Information Strategy : Digital Nerve To Operation Center ยุทธวิธีการจัดการข้อมูลข่าวสาร หรือ ยุทธศาสตร์การจัดการข้อมูลข่าวสาร แบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล ภาครัฐ พฤติสัมพันธ์(พฤติกรรม) ของมนุษย์ กับ สิ่งแวดล้อม Inter-disciplinary

2 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 2 2. ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (MIS Strategy) (MIS Strategy) และ Literacy ระบบงบ ประมาณ มาตรการ ระเบียบวินัย การประยุกต์ใช้ และพัฒนา ระบบบุคคลากร ระบบโครงสร้าง พื้นฐานสารสนเทศ (HW/SW/ Network) CBIS | TBIS 3. ระบบข้อมูลระบบข้อมูล ระบบผู้ใช้ & Stakeholders องค์ประกอบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ที่จะต้องพัฒนา MIS Application for Development MIS Literacy ความรู้ความรู้ความรู้ ความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึก M TO 1. NEXT 4. HOMEHOME

3 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 3

4 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 4

5 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 5

6 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 6 IS Ethics or Code of Conducts

7 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 7

8 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 8

9 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 9

10 IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 10 BACK HOME : IS-Literacy


ดาวน์โหลด ppt IS Strategy :- Thammasarth University 19 MARCH 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน Pichai Takkabutr 1 MIS Literacy ความรู้ความรู้ความรู้ ความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google