งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่องทางและรูปแบบการ ให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศด้าน การศึกษา โดย กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่องทางและรูปแบบการ ให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศด้าน การศึกษา โดย กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่องทางและรูปแบบการ ให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศด้าน การศึกษา โดย กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 การบริการข้อมูลด้าน การศึกษา ศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ ด้านการศึกษา ผู้บริหาร ประชาชน / รัฐ / เอกชน สถานศึกษา ผู้เรียน / ผู้สอน

3 การบริการข้อมูลด้าน การศึกษา www.mis.moe.go.th

4 ข้อมูลสถิติ

5 ระบบสารสนเทศพื้นฐานด้าน การศึกษา สำหรับผู้บริหาร (EIS)

6

7

8 ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้าน การศึกษา (EIS Bi)

9 ระบบสารสนเทศพื้นฐานด้าน การศึกษา สำหรับผู้บริหาร (ESS)

10 ภูมิสารสนเทศ

11 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน การศึกษา (GIS)

12 ข้อมูล รายบุคคล

13 ระบบสืบค้นข้อมูลรายบุคคล (IEIS)

14 ระบบมาตรฐานข้อมูลเพื่อบูรณา การระบบสารสนเทศทาง การศึกษา

15 ภัยพิบัติ

16 ระบบการรายงานความเสียหาย ในสถานศึกษาซึ่งเกิดจากภัย พิบัติ

17 มาตรฐาน ข้อมูล

18 ระบบบริหารจัดการ รหัสมาตรฐานกลาง ด้านการศึกษา

19 Web services

20 Web services (IEIS)

21

22


ดาวน์โหลด ppt ช่องทางและรูปแบบการ ให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศด้าน การศึกษา โดย กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google