งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
โดย กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 การบริการข้อมูลด้านการศึกษา
ผู้เรียน/ผู้สอน ศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ ด้านการศึกษา ประชาชน/รัฐ/เอกชน ผู้บริหาร สถานศึกษา

3 การบริการข้อมูลด้านการศึกษา www.mis.moe.go.th

4 ข้อมูลสถิติ

5 ระบบสารสนเทศพื้นฐานด้านการศึกษา สำหรับผู้บริหาร (EIS)

6 ระบบสารสนเทศพื้นฐานด้านการศึกษา สำหรับผู้บริหาร (EIS)

7 ระบบสารสนเทศพื้นฐานด้านการศึกษา สำหรับผู้บริหาร (EIS)

8 ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา (EIS Bi)

9 ระบบสารสนเทศพื้นฐานด้านการศึกษา สำหรับผู้บริหาร (ESS)

10 ภูมิสารสนเทศ

11 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการศึกษา (GIS)

12 ข้อมูลรายบุคคล

13 ระบบสืบค้นข้อมูลรายบุคคล (IEIS)

14 ระบบมาตรฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศทางการศึกษา

15 ภัยพิบัติ

16 ระบบการรายงานความเสียหายในสถานศึกษาซึ่งเกิดจากภัยพิบัติ

17 มาตรฐานข้อมูล

18 ระบบบริหารจัดการรหัสมาตรฐานกลาง ด้านการศึกษา

19 Web services

20 Web services (IEIS)

21 Web services (IEIS)

22


ดาวน์โหลด ppt ช่องทางและรูปแบบการให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google