งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบ ของการออกแบบ เว็บไซท์ อย่างมีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบ ของการออกแบบ เว็บไซท์ อย่างมีประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบ ของการออกแบบ เว็บไซท์ อย่างมีประสิทธิภาพ

2 ความเรียบง่าย Simplicity มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ ซับซ้อน ใช้งานได้อย่างสะดวก ใช้ชนิดและสีของ ตัวอักษรไม่มากจนเกินไป จำกัดองค์ประกอบเสริมที่ เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ ให้เหลือแต่สิ่งที่จำเป็น เช่น

3 ความสม่ำเสมอ Consistency การใช้รูปแบบของหน้า สไตล์ ของกราฟิก ระบบเนวิเกชั่น และโทนสีที่ใช้ ควรมีความคล้ายคลึงกันตลอด ทั้งเว็บไซต์

4 ความเป็นเอกลักษณ์ Identity การใช้ชุดสี ชนิดตัวอักษร รูปภาพและกราฟิก มีผลต่อรูปแบบของเว็บไซท์ เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ องค์ประกอบเหล่านี้ ให้เหมาะสมกับลักษณะของ องค์กร

5 เนื้อหาที่มีประโยชน์ Useful Content เนื้อหาถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในเว็บไซท์ ดังนั้นในเว็บไซท์จึงควร จัดเตรียมเนื้อหา และข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยมีการปรับปรุงและ เพิ่มเติม ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

6 ระบบเนวิเกชันที่ใช้ งานง่าย User-Friendly Navigation ระบบเนวิเกชัน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ของเว็บไวท์ ดังนั้นจึงต้องออกแบบให้ ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย และใช้งานได้สะดวก โดย ใช้กราฟิก ที่สื่อความหมายร่วมกับ คำอธิบายที่ชัดเจน รวมทั้งมีรูปแบบและ ลำดับของรายการ ที่สม่ำเสมอ

7 มีลักษณะที่น่าสนใจ Visual Appeal ลักษณะที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่ ตัดสินได้ยากเพราะเกี่ยวข้อง กับความชอบของแต่ละ บุคคล แต่โดยพื้นฐานแล้วก็ควร คำนึงถึงองค์ประกอบ ต่าง ๆ เหล่านี้ เช่น คุณภาพของกราฟิก ที่ต้องสมบูรณ์ การใช้ชนิดตัวอักษร ที่อ่านง่าย สบายตา การใช้โทนสีที่เข้ากัน อย่างสวยงาม

8 ปัจจัยสำคัญ ที่ผู้ใช้ต้องการจากเว็บ ไซท์ มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ ตรง กับที่ผู้ใช้ต้องการ มีการปรับปรุงเพิ่มเติม เนื้อหา และพัฒนาเว็บไซท์อยู่เสมอ ใช้เวลาในการ Download น้อย แสดงผลเร็ว การใช้งานที่สะดวก เข้าใจ ง่าย

9 การวางแนวทางก การเคลื่อนที่ภายใน ไซท์ Site Flow เป็นการกำหนดขอบเขต ของข้อมูลส่วนต่าง ๆ ร่วมกับการสร้างทางเชื่อมโยงถึง กัน โดยเริ่มพิจารณาจากหน้า โฮมเพจ แล้วจึงกำหนดแนวทาง กรเข้าถึงข้อมูลย่อย ในส่วนต่าง ๆ

10 รูปแบบการเชื่อมโยง Flowchart / Storyboard

11 การสร้างโครงร่าง สำหรับหน้าเว็บ Web Template 2222222

12 โครงสร้างระบบ ข้อมูล ในเว็บไซท์ Organizational Structure

13 โครงสร้างระบบข้อมูล แบบลำดับชั้น Hierarchy

14 โครงสร้างข้อมูลแบบ แคบและลึก

15 โครงสร้างข้อมูลแบบ กว้างและตื้น


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบ ของการออกแบบ เว็บไซท์ อย่างมีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google