งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาทุกคน การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ วิชา 350 121.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาทุกคน การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ วิชา 350 121."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นักศึกษาทุกคน การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ วิชา 350 121

3

4 การสร้างสื่อการเรียน การสอน ด้วยโปรแกรม MS.Power Point โดย.. ไชยยงค์ กงศรี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 วัตถุประสงค์ : เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว 1. สามารถบอกข้อดีและข้อจำกัดในการใช้คอมพิวเตอร์นำเสนอได้ 2. บอกแนวทางการเตรียมการนำเสนอได้ 3. บอกเทคนิคการผลิต สไลด์ได้ 4. สามารถผลิตสื่อโดยใช้โปรแกรม MS. PowerPoint ได้ 5. สามารถนำเสนอข้อมูลได้

6 สื่อ (Media) : ตัวกลางซึ่งนำข่าวสารจากผู้ส่ง ไปให้ผู้รับยังจุดหมายปลายทาง สื่อ + การศึกษา = สื่อการศึกษา สื่อ + การเรียน = สื่อการเรียน สื่อ + การสอน = สื่อการสอน สื่อ + มวลชน = สื่อมวลชน

7

8 คุณสมบัติของ PowerPoint 1. สร้างงาน กราฟิก 2. สร้างงาน นำเสนอ

9 - เหมาะสมสำหรับผู้เรียนทั้งกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ - ผู้สอนหันหน้าเข้าหาผู้เรียน - ผลิต และทำสำเนาง่าย - ผู้บรรยายสามารถเตรียมการสอนล่วงหน้าได้ - เป็นสื่อที่จูงใจผู้เรียน - เป็นสื่อประสม (Multimedia) - ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ข้อดีของการใช้ PowerPoint นำเสนอ

10 - ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น TV, LCD Projector - จำเป็นต้องใช้เครื่องที่มีศักยภาพสูง ราคาค่อนข้างแพง - ต้องเรียนรู้การใช้ Hardware & Software - ต้องใช้ไฟฟ้า ข้อจำ กัด

11 1. การวางโครงร่าง 2. การลงรายละเอียดเนื้อหา 3. การใส่ข้อความ รูปภาพ กราฟ หรืออื่น ๆ 4. การปรับแต่งสไลด์ให้มีสีสันสวยงาม 5. การเพิ่มความน่าสนใจให้กับสไลด์ 6. เตรียมการนำเสนองานจริง 7. การเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางเตรียมการ นำเสนองาน

12 - พื้นหลัง (Background) ควรเป็นสีเข้ม โทนเย็น - ตัวอักษรควรเป็นสีอ่อนๆ เช่น เหลือง ฟ้า เขียวอ่อน - แต่ละกรอบไม่ควรเกิน 3 สี - จำนวนบรรทัดในแต่ละกรอบไม่ควรเกิน 8 บรรทัด - ควรมีรายละเอียดน้อยใช้ Keyword เช่น หัวเรื่อง หัวข้อ - ตัวอักษรจะต้องใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน - ควรใช้ภาพ แผนสถิติ ไดอะแกรม ควบคู่กับตัวอักษร เทคนิคการ ผลิตสไลด์

13 การสร้างงาน นำเสนอชิ้นใหม่ 3. การสร้างสไลด์เปล่า (Blank presentation) 2. การสร้างสไลด์จาก Template 1. การสร้างสไลด์โดยใช้ Autocontent Wizard

14 File mpeg

15 File.gif

16 File. avi

17

18

19 วันนี้เราจะ เรียนอะไร - การกำหนดการเปลี่ยนภาพ - การแทรก File - การทำ effect ต่างๆ - การบันทึกเสียง - การตั้งค่าเวลา - การจัดเรียงสไลด์ - การใส่เสียงบรรยาย - การเชื่อมโยงสไลด์ - การบันทึกเป็น.PDF - การพิมพ์สไลด์ - การแทรก File.avi,.gif - การนำเสนอ

20 สรุป การนำเสนอข้อมูลมีหลักอยู่ 3 สบาย - สบายตา - สบายหู - สบายใจ

21 งานที่ต้อง ทำส่ง ประกอบด้วย - ลักษณะการเปลี่ยนภาพ - sound effect - ให้มีภาพประกอบ - ให้มีความสวยงาม ให้แนะนำตัวเอง ไม่ น้อยกว่า 10 สไลด์

22 kchaiy@kku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาทุกคน การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ วิชา 350 121.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google