งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การออกแบบ User Interface สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การออกแบบ User Interface สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การออกแบบ User Interface สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

2 กำหนดกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย  กำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่าง เฉพาะเจาะจง  นึกถึงผู้ใช้เป้าหมายหลายกลุ่ม  เรียนรู้ผู้ใช้  เข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้  จำลองสถานการณ์

3 สร้างตัวอย่างจากผู้ใช้  ผู้ใช้คนแรก  ผู้ใช้คนที่สอง  สร้างสถานการณ์

4 สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการจาก เว็บไซต์  ข้อมูลและการใช้งานที่เป็น ประโยชน์  ข่าว  การตอบสนองต่อผู้ใช้  ความบันเทิง  ของฟรี

5 ข้อมูลหลักที่ควรมีอยู่ใน เว็บไซต์ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 2. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 3. ข่าวความคืบหน้าและข่าว จากสื่อมวลชน 4. คำถามยอดนิยม 5. ข้อมูลในการติดต่อ

6 การออกแบบเว็บไซต์  ออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้  ถ้าผู้ใช้ทุกคนมีพฤติกรรมและเป้าหมายที่ เหมือนกันทุกคน ก็คงไม่ใช่เรื่องยากที่จะออกแบบ เว็บไซต์ แต่เนื่องจากทุกคนไม่เหมือนกัน ดังนั้น การออกแบบที่ดี ควรใส่ใจในความต้องการที่ ต่างกันของผู้ใช้หลักทั้งหมด  ถ้าออกแบบเว็บไซต์โดยไม่ใส่ใจต่อผู้ใช้เลย โดย ยึดแต่ความต้องการและเป้าหมายของผู้ออกแบบ อย่างเดียว เว็บไซต์นั้นก็ไม่สามารถที่จะประสบ ความสำเร็จได้  ออกแบบเพื่อผู้ใช้ทุกระดับ  สิ่งที่ผู้ใช้ทุกคนต้องการ คือ การเข้าถึงส่วนที่ ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยผ่านระบบ การนำทางที่สื่อความหมายและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในเว็บหนึ่งควรจะรองรับผู้ใช้ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้น ผู้มีประสบการณ์ และ ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการคำนึงถึงผู้ใช้ทุกกลุ่มอยู่ เสมอ ซึ่งต้องสร้างสมดุลระหว่างสิ่งที่ชี้แนะ มือใหม่และความรวดเร็วของผู้มีประสบการณ์ วิธี ที่ดีที่สุด คือ การหาเวลาพูดคุยกับพวกเขา รับฟัง ความคิดเห็นและคำวิจารณ์ของผู้ใช้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การออกแบบ User Interface สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google