งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Top 5 Semantic Search Engines. บริการค้นหาข้อมูลอัจฉริยะ บริการค้นหาข้อมูลอัจฉริยะพยายามที่ จะทำให้ผลการค้นหาเป็นไปตาม บริบทของคำที่ได้ค้นไป ซึ่งจะระบุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Top 5 Semantic Search Engines. บริการค้นหาข้อมูลอัจฉริยะ บริการค้นหาข้อมูลอัจฉริยะพยายามที่ จะทำให้ผลการค้นหาเป็นไปตาม บริบทของคำที่ได้ค้นไป ซึ่งจะระบุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Top 5 Semantic Search Engines

2 บริการค้นหาข้อมูลอัจฉริยะ บริการค้นหาข้อมูลอัจฉริยะพยายามที่ จะทำให้ผลการค้นหาเป็นไปตาม บริบทของคำที่ได้ค้นไป ซึ่งจะระบุ คอนเซปของคำโดยอัตโนมัติ Search engine ทั้ง 5 ประเภท ข้างล่างนี้ใช้บริการค้นหาข้อมูล อัจฉริยะ เพื่อคัดเลือกข้อมูล แต่จะเห็น ว่าในแต่ละ Search engine ทั้ง 5 ประเภทนั้นจะมีกระบวนการแตกต่าง กันไปในแต่ละเว็บไซต์

3

4 Hakia เป็นหนึ่งในผู้พัฒนา Search Engine ที่ยึดความหมายเป็น หลัก (meaning-based search engine) โดยใช้โครงสร้าง พื้นฐานที่ออกแบบใหม่ทั้งหมด เพื่อส่งมอบผลการสืบค้นที่ เกี่ยวข้องมากที่สุดให้กับผู้สืบค้น

5 ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่ Hakia สืบค้นได้จะ แสดงใน Tabs เว็บไซต์ ภาพ ข่าว เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ

6

7 Credible sites credible sites หมายถึง ผลลัพธ์จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ ที่มีการกลั่นกรองโดย บรรณารักษ์ และผู้เชี่ยวชาญแต่ ละสาขาวิชา

8 สำหรับการค้นหาบางส่วน Hakia ได้จัดทำผลสรุปไว้ให้ ซึ่ง ทุกผลสรุปจะมีดัชนีการเชื่อมโยง ไปยังข้อมูลที่ปรากฏบนหน้า เว็บไซต์สำหรับการอ้างอิง องค์ประกอบของผลสรุปจะมี ความแตกต่างกันไปตามลักษณะ การค้นหา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการ ของ Hakia ที่ผู้สืบค้นชื่นชอบ

9 การแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Hakia มีการแนะนำข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ต้องการ สืบค้น ตัวอย่างเช่น ค้นหาคำว่า Barac Obama Hakia จะแนะนำให้ผู้ใช้สนใจใน ข้อมูลเกี่ยวกับ Michell obama, Hillary Clinton และ John Macain เป็นต้น

10 3 เกณฑ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มี คุณภาพ มาจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ มีการ กลั่นกรองโดยบรรณารักษ์และ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา ผลลัพธ์มาจากหน้าเว็บไซต์ที่แสดง ข้อมูลล่าสุดและนำไปใช้ประโยชน์ได้ มีการแสดงแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับผลลัพธ์ที่ผู้สืบค้นต้องการ

11 Deep web เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อการทำวิจัย ระดับมืออาชีพสำหรับคนทั่วไป และเป็น เครื่องมือวิจัยที่ทำให้คุณเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม ผู้ใช้บริการของ “Deep Web” เป็นได้ทั้ง นักวิจัย นักเรียน ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค นัก ธุรกิจ และผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารทั่วไป เครื่องมือค้นหาเว็บไซด์การวิจัยาส่วนใหญ่มักจะ พึ่งพาตรรกะบูลินและ hard-coded taxonomies ซึ่งยากที่จะใช้งานได้ แต่ Deep web เป็นเครื่องมือเข้าถึงที่กว้างและใช้งานง่าย จึงถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าอย่างหนึ่ง

12 SenseBot SenseBot คือ search engine ที่ใช้สรุปการ ค้นหาข้อมูล ข่าวสาร ในหัวข้อที่คุณค้นหา search engine พยายามทำความเข้าใจว่า ข้อมูลใดคือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อเข้าถึง จุดประสงค์และวิเคราะห์ข้อมูลในหน้า Web และระบุแนวคิดสำคัญในระบบการค้นหาอัจฉริยะSenseBot ทำหน้าที่สรุปหัวข้อที่คุณทำการค้นหา การ ผสมผสานเรื่องที่มีความสำคัญและในด้านการ ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

13 Congition ความรู้ในการค้นหาฐานธุรกิจบน แผนที่การค้นหาอัจฉริยะ สร้างในช่วง 24 ปีที่ผ่านมา ใช้ในการสนับสนุนการ วิเคราะห์ของธุรกิจ, แปลภาษาด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์, ค้นหาเอกสาร, ค้นหาบริบทและอื่นๆอีกมากมาย

14 สามารถใช้เทคโนโลยี Cognition เพื่อค้นหา 1 ใน 3 สารสนเทศ ต่อไปนี้ Public.Resource.org มีข้อมูลของศาลฎีกา สหรัฐอเมริกา และศาลอุทธรณ์ ตั้งแต่ปี 1950 MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) เป็นบทคัดย่อ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จาก ฐานข้อมูลที่เป็นสากล ปกคลุมถึง พยาบาล ศาสตร์, เภสัชศาสตร์, ทันตแพทศาสตร์, สัตว แพทศาสตร์ และการดูแลสุขภาพ และยังมี แหล่งข้อมูลที่ไม่เดี่ยวกับด้านการแพทย์โดยตรง เช่น ด้านเคมี สารสนเทศเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของ Wikipedia


ดาวน์โหลด ppt Top 5 Semantic Search Engines. บริการค้นหาข้อมูลอัจฉริยะ บริการค้นหาข้อมูลอัจฉริยะพยายามที่ จะทำให้ผลการค้นหาเป็นไปตาม บริบทของคำที่ได้ค้นไป ซึ่งจะระบุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google