งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การออกแบบระบบเนวิเกชัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การออกแบบระบบเนวิเกชัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การออกแบบระบบเนวิเกชัน
บทที่ 3 การออกแบบระบบเนวิเกชัน สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

2 คุณสมบัติการนำทางของบราวเซอร์
ระบบเนวิเกชันพื้นฐานที่มีมากับเบราเซอร์โดยทั่วไป ได้แก่ Open URL เป็นช่องว่างไว้สำหรับให้ผู้ใช้พิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ต้องการ Back ไปหน้าที่เคยดูมาก่อนแล้ว Forward ไปหน้าที่เคยดูมาแล้วถัดจากนี้ไป History แสดงรายชื่อเว็บไซต์ที่เคยเข้าไปดูมาย้อนหลัง ตามระยะเวลาที่กำหนด Bookmark ทำให้บราวเซอร์จดจำที่อยู่ของเว็บไซต์ช่วยให้กลับมายังหน้าเดิมได้สะดวก Status Bar แถบสถานะ แสดงรายละเอียดของ URL ที่ด้านล่างของหน้าต่างบราวเซอร์ เมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือลิงค์ต่าง ๆ นอกจากนี้แล้ว บราวเซอร์ยังแสดงสีของไฮเปอร์ลิงค์ที่แตกต่างกันด้วย โดยลิงค์ที่ผู้ใช้ยังไม่ได้ทำการคลิกจะมีสีน้ำเงิน ส่วนลิงค์ที่ผู้ใช้ทำการคลิกไปแล้วจะมีสีม่วง ลักษณะเหล่านี้จะช่วยทำให้ผู้ใช้รู้ว่าส่วนใดเข้าไปแล้วและส่วนใดยังไม่ได้เข้าไป แต่บางครั้งผู้ออกแบบก็ออกแบบให้เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรฐานของระบบเนวิเกชัน ส่งผลให้ผู้ใช้เกิดความสับสน

3 องค์ประกอบของระบบเนวิเกชันหลัก
เนวิเกชันบาร์ เนวิเกชันระบบเฟรม Pull - Down Menu Pop - Up Menu Image Map Search Box

4 องค์ประกอบของระบบเนวิเกชันเสริม
ระบบสารบัญ ระบบดัชนี แผนที่เว็บไซต์ ไกด์ทัวร์ การออกแบบระบบเนวิเกชันของเว็บไซต์ สร้างระบบเนวิเกชันหลัก สร้างระบบเนวิเกชันเสริม เนวิเกชันแบบกราฟฟิกกับตัวอักษร เนวิเกชันกราฟฟิกพร้อมคำอธิบาย คำอธิบายของเนวิเกชัน พื้นฐานของระบบเนวิเกชัน

5 สร้างสิ่งแวดล้อมที่สื่อความหมาย
แสดงชื่อองค์กรและที่อยู่ของเว็บไซต์ไว้ในทุกหน้าเว็บเพจ เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่าตนเองกำลังอยู่ที่เว็บใด ถึงแม้ในบางครั้งผู้ใช้เข้ามาสู่เว็บเพจย่อยโดยตรงโดยไม่ผ่านหน้าโฮมเพจ สามารถทำให้รู้ได้ว่ากำลังอยู่ในเว็บใด แสดงถึงโครงสร้างของลำดับชั้นข้อมูลอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ ทางเลือกในระบบเนวิเกชันนั้น ควรจะสื่อถึงโครงสร้างข้อมูลหลักภายในเว็บไซต์ โดยมีรูปแบบและลักษณะอย่างสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งไซต์ แสดงตำแหน่งปัจจุบันให้ผู้ใช้รู้ ด้วยการทำให้ไฮไลท์ตำแหน่งปัจจุบันให้แตกต่างจากส่วนอื่น ใช้สีของลิงค์ให้เหมาะสม โดยใช้สีของลิงค์ที่แตกต่างกันระหว่างลิงค์ที่คลิกแล้วและยังไม่ได้คลิก

6 คุณสมบัติสำคัญของระบบเนวิเกชัน
เข้าใจง่าย มีความสม่ำเสมอ มีการตอบสนองต่อผู้ใช้ มีความพร้อมและเหมาะสมต่อการใช้งาน นำเสนอหลายทางเลือก มีขั้นตอนสั้นและประหยัดเวลา รูปแบบที่สื่อความหมาย มีคำอธิบายที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ สนับสนุนเป้าหมายและพฤติกรรมของผู้ใช้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การออกแบบระบบเนวิเกชัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google