งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การออกแบบระบบเนวิเก ชัน สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การออกแบบระบบเนวิเก ชัน สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การออกแบบระบบเนวิเก ชัน สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

2 คุณสมบัติการนำทางของ บราวเซอร์  ระบบเนวิเกชันพื้นฐานที่มีมากับเบราเซอร์โดยทั่วไป ได้แก่  Open URL เป็นช่องว่างไว้สำหรับให้ผู้ใช้พิมพ์ที่ อยู่ของเว็บไซต์ที่ต้องการ  Back ไปหน้าที่เคยดูมาก่อนแล้ว  Forward ไปหน้าที่เคยดูมาแล้วถัดจากนี้ไป  History แสดงรายชื่อเว็บไซต์ที่เคยเข้าไปดูมา ย้อนหลัง ตามระยะเวลาที่กำหนด  Bookmark ทำให้บราวเซอร์จดจำที่อยู่ของ เว็บไซต์ช่วยให้กลับมายังหน้าเดิมได้สะดวก  Status Bar แถบสถานะ แสดงรายละเอียดของ URL ที่ด้านล่างของหน้าต่างบราวเซอร์ เมื่อผู้ใช้วาง เมาส์เหนือลิงค์ต่าง ๆ  นอกจากนี้แล้ว บราวเซอร์ยังแสดงสีของไฮเปอร์ลิงค์ที่ แตกต่างกันด้วย โดยลิงค์ที่ผู้ใช้ยังไม่ได้ทำการคลิกจะมี สีน้ำเงิน ส่วนลิงค์ที่ผู้ใช้ทำการคลิกไปแล้วจะมีสีม่วง ลักษณะเหล่านี้จะช่วยทำให้ผู้ใช้รู้ว่าส่วนใดเข้าไปแล้ว และส่วนใดยังไม่ได้เข้าไป แต่บางครั้งผู้ออกแบบก็ ออกแบบให้เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรฐานของระบบเนวิ เกชัน ส่งผลให้ผู้ใช้เกิดความสับสน

3 องค์ประกอบของระบบเนวิ เกชันหลัก  เนวิเกชันบาร์  เนวิเกชันระบบเฟรม  Pull - Down Menu  Pop - Up Menu  Image Map  Search Box

4 องค์ประกอบของระบบเนวิ เกชันเสริม  ระบบสารบัญ  ระบบดัชนี  แผนที่เว็บไซต์  ไกด์ทัวร์  การออกแบบระบบเนวิเกชันของ เว็บไซต์  สร้างระบบเนวิเกชันหลัก  สร้างระบบเนวิเกชันเสริม  เนวิเกชันแบบกราฟฟิกกับตัวอักษร  เนวิเกชันกราฟฟิกพร้อมคำอธิบาย  คำอธิบายของเนวิเกชัน  พื้นฐานของระบบเนวิเกชัน

5 สร้างสิ่งแวดล้อมที่สื่อ ความหมาย  แสดงชื่อองค์กรและที่อยู่ของเว็บไซต์ไว้ในทุก หน้าเว็บเพจ เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่าตนเองกำลังอยู่ที่เว็บ ใด ถึงแม้ในบางครั้งผู้ใช้เข้ามาสู่เว็บเพจย่อย โดยตรงโดยไม่ผ่านหน้าโฮมเพจ สามารถทำให้รู้ ได้ว่ากำลังอยู่ในเว็บใด  แสดงถึงโครงสร้างของลำดับชั้นข้อมูลอย่าง ชัดเจนและสม่ำเสมอ ทางเลือกในระบบเนวิเกชัน นั้น ควรจะสื่อถึงโครงสร้างข้อมูลหลักภายใน เว็บไซต์ โดยมีรูปแบบและลักษณะอย่างสม่ำเสมอ ตลอดทั่วทั้งไซต์  แสดงตำแหน่งปัจจุบันให้ผู้ใช้รู้ ด้วยการทำให้ ไฮไลท์ตำแหน่งปัจจุบันให้แตกต่างจากส่วนอื่น  ใช้สีของลิงค์ให้เหมาะสม โดยใช้สีของลิงค์ที่ แตกต่างกันระหว่างลิงค์ที่คลิกแล้วและยังไม่ได้ คลิก

6 คุณสมบัติสำคัญของ ระบบเนวิเกชัน  เข้าใจง่าย  มีความสม่ำเสมอ  มีการตอบสนองต่อผู้ใช้  มีความพร้อมและเหมาะสมต่อ การใช้งาน  นำเสนอหลายทางเลือก  มีขั้นตอนสั้นและประหยัดเวลา  รูปแบบที่สื่อความหมาย  มีคำอธิบายที่ชัดเจนและเข้าใจ ง่าย  มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ของเว็บไซต์  สนับสนุนเป้าหมายและ พฤติกรรมของผู้ใช้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การออกแบบระบบเนวิเก ชัน สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google