งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L o g o การพัฒนาเว็บ. Company Logo www.themegallery.com หลักการออกแบบเว็บเพจ  หลักการออกแบบ สามารถทำได้ หลายระบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของ ข้อมูล ความชอบของผู้พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L o g o การพัฒนาเว็บ. Company Logo www.themegallery.com หลักการออกแบบเว็บเพจ  หลักการออกแบบ สามารถทำได้ หลายระบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของ ข้อมูล ความชอบของผู้พัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L o g o การพัฒนาเว็บ

2 Company Logo www.themegallery.com หลักการออกแบบเว็บเพจ  หลักการออกแบบ สามารถทำได้ หลายระบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของ ข้อมูล ความชอบของผู้พัฒนา ตลอดจนกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการ นำเสนอ เช่น หากกลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็กวัยรุ่นและนำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับ ความบันเทิง อาจจะ ออกแบบให้มีทิศทางการไหลของ หน้าเว็บเพจ ที่หลากหลายให้ ลูกเล่นได้มากกว่าเว็บที่นำเสนอ ให้กับผู้ใหญ่ หรือเว็บด้านวิชาการ

3 L o g o Company Logo www.themegallery.com หลักการออกแบบเว็บเพจ ( ต่อ ) สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ  1. แบบลำดับขั้น (Hierarchy) เป็น การจัดแสดงหน้าเว็บ เรียง ตามลำดับกิ่งก้านแตกแขนง ต่อเนื่องไปเหมือนต้นไม้กลับหัว

4 L o g o Company Logo www.themegallery.com หลักการออกแบบเว็บเพจ ( ต่อ ) 2. แบบเชิงเส้น (Linear) เป็นการจัด แสดงหน้าเว็บเรียงต่อเนื่องไปใน ทิศทางเดียว

5 L o g o Company Logo www.themegallery.com หลักการออกแบบเว็บเพจ ( ต่อ )  3. แบบผสม (Combination) เป็น การจัดหน้าเว็บชนิดผสมระหว่าง แบบลำดับขั้นและแบบเชิงเส้น

6 L o g o Company Logo www.themegallery.com หลักในการออกแบบเว็บไซต์  สร้างลำดับชั้นความสำคัญของ องค์ประกอบ  สร้างรูปแบบ บุคลิก และสไตล์  สร้างความสม่ำเสมอตลอดทั้งไซต์  จัดวางองค์ประกอบที่สำคัญไว้ใน ส่วนบนของหน้าเสมอ  สร้างจุดสนใจด้วยความแตกต่าง  จัดแต่งหน้าเว็บให้เป็นระเบียบและ เรียบง่าย  ใช้กราฟิกอย่างเหมาะสม

7 L o g o Company Logo www.themegallery.com สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการ ออกแบบเว็บเพจที่ดี  1. ความแปลก ความแตกต่าง (Contrast) คือแยกความแตกต่าง ที่อยู่บนจอภาพให้เห็นชัดเจน เช่น การใช้ตัวหนังสือ เส้น สี ขนาด ฯลฯ เพราะจะสามารถดึงดูดความสนใจ ได้ดี  2. การย้ำซ้ำ (Repetition) คือ แบบแผนหรือสไตล์ของผู้ออกแบบ จะต้องมีลักษณะรูปแบบ สอดคล้อง กันทั้งหมด

8 L o g o Company Logo www.themegallery.com สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการ ออกแบบเว็บเพจที่ดี ( ต่อ )  3. การจัดแถว การวางแนว (Alignment) คือ การจัดวาง องค์ประกอบต่าง ๆ ต้องไม่ สะเปะสะปะ ไร้เหตุผล ไม่ขัดกับ ความรู้สึก ของผู้อ่าน จัดให้ดู สะอาด  4. ความใกล้เคียง ความ เกี่ยวเนื่อง (Proximity) คือ การ จัดวางองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่อง กัน ให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน

9 L o g o Company Logo www.themegallery.com องค์ประกอบของการ ออกแบบเว็บไซต์  1. ความเรียบง่าย  2. ความสม่ำเสมอ  3. ความเป็นเอกลักษณ์  4. เนื้อหาที่มีประโยชน์  5. ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย  6. ลักษณะที่น่าสนใจ หน้าตาของ เว็บไซต์จะต้องมีความสัมพันธ์กับ คุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ

10 L o g o Company Logo www.themegallery.com องค์ประกอบของการ ออกแบบเว็บไซต์ ( ต่อ )  7. การใช้งานอย่างไม่จำกัด ผู้ใช้ ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด  8. คุณภาพในการออกแบบ การ ออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหาอย่าง รอบคอบ

11 L o g o กิจกรรมที่ 3  คำสั่ง  นักเรียนศึกษาวิธีการ แนวทางเกี่ยวกับการวางแผน และออกแบบเว็บไซต์ โดยใช้คำสำคัญ ( แนวทางการ วางแผนออกแบบสร้างเว็บไซต์ ) จากนั้น ให้นักเรียน  1) นำเสนอการออกแบบการสร้างเว็บไซต์ (Wordpress) ในคาบเรียน  2) ส่ง mind map ภาพรวมของโครงงาน ด้วยการ Attach File  Company Logo www.themegallery.com

12 L o g o ตัวอย่างภาพรวมของโครงงาน Company Logo www.themegallery.com

13 L o g o ตัวอย่างภาพรวมของโครงงาน Company Logo www.themegallery.com

14 L o g o ตัวอย่างภาพรวมของโครงงาน Company Logo www.themegallery.com

15 L o g o ตัวอย่างภาพรวมของโครงงาน Company Logo www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt L o g o การพัฒนาเว็บ. Company Logo www.themegallery.com หลักการออกแบบเว็บเพจ  หลักการออกแบบ สามารถทำได้ หลายระบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของ ข้อมูล ความชอบของผู้พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google