งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ ในกระบวนการเขียน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 Development of English Writing Web Course Ware for Grade 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ ในกระบวนการเขียน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 Development of English Writing Web Course Ware for Grade 12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ ในกระบวนการเขียน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 Development of English Writing Web Course Ware for Grade 12

2 ผู้จัดทำ G.12 ครูสอน ภาษาอังกฤษ

3 หลักการและเหตุผล

4 เพื่อพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ ในกระบวนการเขียน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 วัตถุประสงค์

5 จัดระบบ ข้อมูล เตรียมข้อมูล ออกแบบเว็บ ไซท์ สร้างเว็บ ไซท์ ทดสอบการ ทำงาน นำขึ้นใช้งาน บน อินเทอร์เน็ต ขั้นตอนการ ดำเนินงาน

6 5,000.- ( ห้าพันบาทถ้วน ) โดยประมาณการ งบประมาณ

7 เว็บไซท์ ผลงานสมบูรณ์ของ โครงการ สวยงาม สีสันสดใส เรียบง่าย เป็นระเบียบ เนื้อหา ตัวหนังสือ อ่านง่าย จัดเป็นหมวดหมู่ การเข้าใช้งาน เข้าถึงข้อมูล ได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ เสริมใดๆเพิ่มเติม ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา

8 * หน้า introduction และ แนะนำ วิธีการใช้บทเรียนผ่านเว็บใน กระบวนการเขียนภาษาอังกฤษ * หน้าบทเรียนทักษะวิธีการเขียน เรียงความแบบ Narrative Essay ต้นแบบ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ ในกระบวนการเขียน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 Development of English Writing Web Course Ware for Grade 12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google