งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AEC Roadmap for SMEs (ปุ๋ย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AEC Roadmap for SMEs (ปุ๋ย)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 AEC Roadmap for SMEs (ปุ๋ย)
กลยุทธ์ด้าน ระยะเวลา 2554 2555 2556 2557 2558 2559 แรงขับเคลื่อนทางธุรกิจ มหภาค ลูกค้า การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี จุลภาค ผู้ซื้อ ซัพพลายเออร์ คู่แข่ง สินค้าทดแทน การแข่งขัน ตลาด บริเวณที่ผู้ซื้อและผู้ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกัน สินค้า หรือบริการ เทคโนโลยีในการผลิต ผลการวิจัยผลิตภัณฑ์ หรือความรู้ในการผลิต ทรัพยากร เส้นทางรถไฟและถนนเชื่อมโยง การเคลื่อนย้ายสินค้า และบริการเสรี การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนของเกษตรกร ตลาดในประเทศ ตลาดพม่า ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตรเร่งผลผลิต ปุ๋ยนาโนสูตรใหม่ ปุ๋ยนาโน เครื่องผสมอัตโนมัติ ผสม เทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี 4 วิจัยสูตร 6-3-3 วิจัยสูตร ใหม่ ปุ๋ยนาโน เงินลงทุน สร้างเครื่องผสมอัตโนมัติ สร้างคลังสินค้าที่แม่ฮ่องสอน ปรับปรุงสายโซ่อุปทาน นำเข้าวัตถุดิบบางส่วนจากในพม่า พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งบุคคลากรไปศึกษาที่ประเทศพม่า

3 AEC Roadmap for SMEs (ยาดม)
กลยุทธ์ด้าน ระยะเวลา 2554 2555 2556 2557 2558 2559 แรงขับเคลื่อนทางธุรกิจ มหภาค ลูกค้า การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี จุลภาค ผู้ซื้อ ซัพพลายเออร์ คู่แข่ง สินค้าทดแทน การแข่งขัน ตลาด บริเวณที่ผู้ซื้อและผู้ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกัน สินค้า หรือบริการ เทคโนโลยีในการผลิต ผลการวิจัยผลิตภัณฑ์ หรือความรู้ในการผลิต ทรัพยากร เส้นทางรถไฟเชื่อมโยง ขนส่งสะดวก การเคลื่อนย้ายสินค้า และบริการเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงาน แรงงานในประเทศศูง ตลาดAEC ตลาดในประเทศ ยาดมผง ยาดมหลอด ยาดมสเปรย์กลิ่นสมุนไพร เครื่องบรรจุหลอด PP ผสม บรรจุขวด เทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี 4 วิจัยสูตรระเหยช้า สรรหาหลอด วิจัยกลิ่น เงินลงทุน เปิดร้าน หรือสร้าง ศูนย์กระจายสินค้า ในAEC ปรับปรุงสายโซ่อุปทาน ใช้วัตถุดิบบางส่วนจากในAEC พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งบุคคลากรไปศึกษาใน ประเทศอาเซียน

4 AEC Roadmap for SMEs (ยางรถยนต์)
กลยุทธ์ด้าน ระยะเวลา 2554 2555 2556 2557 2558 2559 แรงขับเคลื่อนทางธุรกิจ มหภาค ลูกค้า การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี จุลภาค ผู้ซื้อ ซัพพลายเออร์ คู่แข่ง สินค้าทดแทน การแข่งขัน ตลาด บริเวณที่ผู้ซื้อและผู้ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกัน สินค้า หรือบริการ เทคโนโลยีในการผลิต ผลการวิจัยผลิตภัณฑ์ หรือความรู้ในการผลิต ทรัพยากร เส้นทางรถไฟเชื่อมโยง ขนส่งสะดวก การเคลื่อนย้ายสินค้า และบริการเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงาน แรงงานในประเทศศูง ตลาดในประเทศ ตลาดAEC ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถแข่ง เครื่องขึ้นรูปยางอัตโนมัติ ผสม เทคโนโลยี 3 เทคโนโลยี 4 วิจัยสูตร สรรหา Mold วิจัยกลิ่น เงินลงทุน สร้าง ศูนย์กระจายสินค้า ในAEC ปรับปรุงสายโซ่อุปทาน ใช้วัตถุดิบบางส่วนจากในAEC พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งบุคคลากรไปศึกษาหรือดูตลาดที่ประเทศAEC


ดาวน์โหลด ppt AEC Roadmap for SMEs (ปุ๋ย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google