งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์แรงงาน EC 471 การโยกย้ายแรงงาน รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทอง อุไทย กันยายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์แรงงาน EC 471 การโยกย้ายแรงงาน รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทอง อุไทย กันยายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐศาสตร์แรงงาน EC 471 การโยกย้ายแรงงาน รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทอง อุไทย กันยายน 2552

2 ผลกระทบของการอพยพแรงงาน • การจำกัด หรือ สนับสนุนแรงงานต่างชาติ  ตลาดแรงงานในประเทศ • สมมติว่า แรงงานต่างชาติและแรงงานในประเทศ ทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ • ในระยะสั้น ทุนมีปริมาณคงที่ ▫ เส้นอุปทานเคลื่อนออก การจ้างงานเพิ่ม ค่าจ้างลด ▫ แต่... การจ้างแรงงานในประเทศลดลง  แรงงานต่างชาติ แย่งงาน ไปจาก คนใน ประเทศหรือเปล่า ?

3

4 • ในระยะสั้น ▫ ถ้าเส้นอุปสงค์ลาดลง และ สินค้าทุนมีปริมาณ คงที่ ▫ แรงงานต่างชาติเพิ่ม  ค่าจ้างลด และ การ จ้างงานของคนในประเทศลด • แรงงานต่างชาติอาจเข้ามาเสริม (complement) ▫ ไม่ได้แข่งเพื่องานประเภทเดียวกัน ▫ แต่ช่วยให้แรงงานในประเทศ  งานอื่นที่ ดีกว่า • ผลผลิตหน่วยสุดท้ายของคนในประเทศสูงขึ้น ▫ เส้นอุปสงค์แรงงานเคลื่อนขึ้น ▫ ค่าจ้างที่สูงขึ้น จูงใจให้คนในประเทศเข้ามาใน ตลาดแรงงานมากขึ้น

5

6 • ในระยะยาว ถ้าแข่งขันในตลาดแรงงานประเภท เดียวกัน • แรงงานต่างชาติ  เส้นอุปทานแรงงาน เคลื่อน ออก ▫ ค่าจ้างลดลง • เมื่อหน่วยผลิตได้ใช้แรงงานราคาถูกลง  เพิ่ม ปริมาณทุน ▫ เส้นอุปสงค์แรงงาน เคลื่อนออก • หลังจากการปรับตัวของทุน ค่าจ้างจะกลับสู่ ระดับเดิม • สรุป ▫ ในระยะยาว ระดับการจ้างงานของคนใน ประเทศ จะเท่ากับที่เคยเป็นก่อนจะมีการย้าย เข้าของแรงงานต่างชาติ

7

8 ผลกระทบจากการย้ายเข้าของแรงงาน ต่างชาติ • ผลต่อการจ้างงาน ▫ แรงงานต่างชาติ ลดโอกาสการจ้างงาน สำหรับกำลังแรงงานที่มีอยู่ขณะนั้นหรือไม่ ▫ สองมุมมอง • ผลต่อค่าจ้าง ▫ แรงงานต่างชาติสร้างแรงกดดันในทางลบต่อ ค่าจ้างหรือไม่ • ผลต่องบประมาณ ▫ มีผลอย่างไรต่อรายรับของรัฐ ค่าใช้จ่ายเงิน โอน และ บริการสาธารณะ

9


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์แรงงาน EC 471 การโยกย้ายแรงงาน รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทอง อุไทย กันยายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google