งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์แรงงาน EC 471 การโยกย้ายแรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์แรงงาน EC 471 การโยกย้ายแรงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐศาสตร์แรงงาน EC 471 การโยกย้ายแรงงาน
รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย กันยายน 2552

2 ผลกระทบของการอพยพแรงงาน
การจำกัด หรือ สนับสนุนแรงงานต่างชาติ ตลาดแรงงานในประเทศ สมมติว่า แรงงานต่างชาติและแรงงานในประเทศ ทดแทนกันได้อย่าง สมบูรณ์ ในระยะสั้น ทุนมีปริมาณคงที่ เส้นอุปทานเคลื่อนออก การจ้างงานเพิ่ม ค่าจ้างลด แต่...การจ้างแรงงานในประเทศลดลง แรงงานต่างชาติ แย่งงาน ไปจาก คนในประเทศหรือเปล่า?

3

4 ในระยะสั้น ถ้าเส้นอุปสงค์ลาดลง และ สินค้าทุนมีปริมาณคงที่ แรงงานต่างชาติเพิ่ม  ค่าจ้างลด และ การจ้างงานของคนใน ประเทศลด แรงงานต่างชาติอาจเข้ามาเสริม (complement) ไม่ได้แข่งเพื่องานประเภทเดียวกัน แต่ช่วยให้แรงงานในประเทศ งานอื่นที่ดีกว่า ผลผลิตหน่วยสุดท้ายของคนในประเทศสูงขึ้น เส้นอุปสงค์แรงงานเคลื่อนขึ้น ค่าจ้างที่สูงขึ้น จูงใจให้คนในประเทศเข้ามาในตลาดแรงงานมากขึ้น

5

6 ในระยะยาว ถ้าแข่งขันในตลาดแรงงานประเภทเดียวกัน
แรงงานต่างชาติ  เส้นอุปทานแรงงาน เคลื่อนออก ค่าจ้างลดลง เมื่อหน่วยผลิตได้ใช้แรงงานราคาถูกลง  เพิ่มปริมาณทุน เส้นอุปสงค์แรงงาน เคลื่อนออก หลังจากการปรับตัวของทุน ค่าจ้างจะกลับสู่ระดับเดิม สรุป ในระยะยาว ระดับการจ้างงานของคนในประเทศ จะเท่ากับที่เคยเป็น ก่อนจะมีการย้ายเข้าของแรงงานต่างชาติ

7

8 ผลกระทบจากการย้ายเข้าของแรงงานต่างชาติ
ผลต่อการจ้างงาน แรงงานต่างชาติ ลดโอกาสการจ้างงานสำหรับกำลังแรงงานที่มีอยู่ ขณะนั้นหรือไม่ สองมุมมอง ผลต่อค่าจ้าง แรงงานต่างชาติสร้างแรงกดดันในทางลบต่อค่าจ้างหรือไม่ ผลต่องบประมาณ มีผลอย่างไรต่อรายรับของรัฐ ค่าใช้จ่ายเงินโอน และ บริการ สาธารณะ

9


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์แรงงาน EC 471 การโยกย้ายแรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google