งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศิ ล ป ะ ไ ท ย T h a i A r t จิตรกรรม ไทย Thai painting รหัสวิชา 40215 นางชนิตา มาก เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศิ ล ป ะ ไ ท ย T h a i A r t จิตรกรรม ไทย Thai painting รหัสวิชา 40215 นางชนิตา มาก เมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศิ ล ป ะ ไ ท ย T h a i A r t จิตรกรรม ไทย Thai painting รหัสวิชา 40215 นางชนิตา มาก เมือง

2 ศิ ล ป ะ ไ ท ย T h a i A r t หน่วยที่ 2 จิตรกรรม ไทย ตอนที่ 2 การฝึกเขียนลายไทย ตอนที่ 3 การผูก ลวดลายไทย หน่วยที่ 1 ความหมายของ จิตรกรรมไทย

3 ศิ ล ป ะ ไ ท ย T h a i A r t 2 อธิบายความหมายของจิตรกรรม ไทยได้ หน่วยที่ 2 จิตรกรรมไทย 1 สรุปบ่อเกิดของลายไทยได้ 3 บอกประเภท และสรุปลักษณะของ จิตรกรรมไทยได้ วัตถุประสงค์ ( ตอน ที่ 1) 4 ปฏิบัติการเขียนลายไทยตามที่ กำหนดได้

4 ศิ ล ป ะ ไ ท ย T h a i A r t ตอนที่ 1 ความหมายของจิตรกรรมไทย เรื่อง 1.1 บ่อเกิดลายไทย เรื่อง 1.2 ประเภทของลายไทย ภาพไทย เรื่อง 1.3 ลักษณะจิตรกรรมไทย : การสืบเนื่อง

5 ศิ ล ป ะ ไ ท ย T h a i A r t 2 สามารถเขียนเส้นโค้ง และเส้นคด ตามแบบกำหนดได้ หน่วยที่ 2 จิตรกรรม ไทย 1 บอกขั้นตอนการเขียนลายไทย ได้ถูกต้อง 3 สามารถเขียนกระหนก 3 ตัวได้ ตามแบบกำหนด วัตถุประสงค์ ( ตอนที่ 2) 4 สามารถเขียนกาบและช่อกระหนก ได้ 5 สามารถเขียนลายพุ่มข้าวบิณฑ์ และลายหน้าขบได้

6 ตอนที่ 2 การฝึกเขียน ลายไทย เรื่องที่ 2.1 การฝึกเขียน ลายเส้น เรื่อง 2.2 การวิเคราะห์ โครงสร้างลายไทย เรื่อง 2.3 การฝึกเขียนลวดลาย กระหนก

7 ศิ ล ป ะ ไ ท ย T h a i A r t 2 ปฏิบัติการเขียนลายไทยโดยการ ออกแบบลวดลายไทยโดยใช้ดินสอ หรือพู่กันได้ หน่วยที่ 2 จิตรกรรมไทย 1 บอกลำดับขั้นตอนการผูก ลวดลายไทยได้ วัตถุประสงค์ ( ตอน ที่ 3)

8 ตอนที่ 3 การผูก ลวดลายไทย เรื่อง 3.1 หลักการจัดองค์ประกอบใน การออกแบบลาย เรื่อง 3.2 การเขียนผูก ลวดลายกระหนก


ดาวน์โหลด ppt ศิ ล ป ะ ไ ท ย T h a i A r t จิตรกรรม ไทย Thai painting รหัสวิชา 40215 นางชนิตา มาก เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google