งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปุ๋ยจากสิ่งปฏิกูล Manure from sewage

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปุ๋ยจากสิ่งปฏิกูล Manure from sewage"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปุ๋ยจากสิ่งปฏิกูล Manure from sewage
เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 Operated since 1995 ปริมาณอุจจาระ จากบ้านสู่โรงงาน 240 ลบ.ม. ต่อเดือน Amount of sewage from households 240 m3/month ปริมาณการผลิตปุ๋ย 4,000 กก. ต่อ เดือน Amount of manure produced: 4,000 kg/month กำลังการผลิต 200 กก. ต่อ วัน Production capacity: 200 kg/day ราคาจำหน่าย กิโลกรัมละ 4 บาท For sale: 4 bht /kg)

2 ปุ๋ยจากสิ่งปฏิกูล Manure from sewage (cont.) 2
รถดูดส้วมเทศบาลหรือเอกชน ดูดอุจจาระ จากบ้านเรือน มาใส่ถังหมัก หมักนาน 28 วัน Sewage from households will be transferred to the facility to be fermented for 28 days ปล่อยอุจจาระที่หมัก สู่ลานทรายกรอง ผึ่งจนแห้ง Fermented sewage was transferred and air dried

3 ปุ๋ยจากสิ่งปฏิกูล Manure from sewage (cont.) 3
1 นำอุจจาระที่ตากแห้ง เข้าสู่กระบวนการย่อย บด บรรจุถุงจำหน่าย ชื่อ “ปุ๋ยอินทรีย์กุหลาบดำ” Packing Process by grounded and packed for sale under “ Black Rose ” Brand. 2 3 4


ดาวน์โหลด ppt ปุ๋ยจากสิ่งปฏิกูล Manure from sewage

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google