งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผ้าเช็ดหน้าจากสีธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผ้าเช็ดหน้าจากสีธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผ้าเช็ดหน้าจากสีธรรมชาติ
จัดทำโดย นายกฤษณะ จินดา นายบุรินทร์ บุญญาวิเศษ นางสาวมลดา ตันฑ์นฤปกรณ์ นางสาวอังสนา ประเสริฐจิตร์ เข้าสู่ระบบ...

2 ผ้าเช็ดหน้า ปัจจัยการผลิต ผู้จัดทำ

3 ผ้าเช็ดหน้า ปัจจัยการผลิต ผู้จัดทำ วัดสุ-อุปกรณ์ วิธีทำ

4 ผ้าเช็ดหน้า ปัจจัยการผลิต ผู้จัดทำ แรงงาน ทุน ผู้ประกอบการ

5 ผ้าเช็ดหน้า ปัจจัยการผลิต ผู้จัดทำ ผู้จัดทำ นำเสนอ

6 วัสดุ-อุปกรณ์ เมนู 1. ผ้าขนหนูสีขาว 1 ผืน 2. หม้อ 3. ใบหญ้านาง
1. ผ้าขนหนูสีขาว ผืน 2. หม้อ 3. ใบหญ้านาง 4. หนังยาง 5. เกลือ ช้อนโต๊ะ 6. น้ำ ครึ่งกิโลกรัม 7. เตาไฟ 8. ถ่าน 9. ไม้ขีด 10. หนังสือพิมพ์ 11. ผ้าขาวบาง เมนู

7 วิธีทำ 1. นำใบหญ้านางมาขยี้

8 วิธีทำ 2. ต้มน้ำ

9 วิธีทำ 3. เมื่อน้ำเดือดนำใบหญ้านางลงไปต้ม

10 วิธีทำ 4. สังเกตดูว่าสีออกหรือยังเมื่อออกแล้ว จึงยกหม้อน้ำนั้นลงจากเตา

11 วิธีทำ 5. นำไปกรองเพื่อที่จะนำใบออก เอาแต่น้ำสีเขียว

12 วิธีทำ 6. นำขึ้นตั้งไฟเหมือนเดิม

13 วิธีทำ 7. มัดลายที่ผ้าขนหนูตามที่ต้องการ

14 วิธีทำ 8. นำผ้าขนหนูที่มัดลายลงไปต้ม ในหม้อแล้วคน 1 นาที

15 วิธีทำ 9. ใส่เกลือเพื่อให้สีติดทนนาน แล้วต้มต่ออีก 1 นาที

16 วิธีทำ 10. นำผ้าขึ้นจากหม้อและตากให้แห้ง

17 วิธีทำ 11. เมื่อแห้งแล้วจึงนำไปซักและรอให้แห้ง เมนู

18 แรงงาน 1.นายกฤษณะ จินดา 2.นายบุรินทร์ บุญญาวิเศษ เมนู

19 ทุน เมนู 1. ผ้าขนหนูสีขาว 1 ผืน 2. หม้อ 3. ใบหญ้านาง 4. หนังยาง
1. ผ้าขนหนูสีขาว ผืน 2. หม้อ 3. ใบหญ้านาง 4. หนังยาง 5. เกลือ ช้อนโต๊ะ 6. น้ำ ครึ่งกิโลกรัม 7. เตาไฟ 8. ถ่าน 9. ไม้ขีด 10. หนังสือพิมพ์ 11. ผ้าขาวบาง เมนู

20 ผู้ประกอบการ 1.นางสาวมลดา ตันฑ์นฤปกรณ์ 2.นางสาวอังสนา ประเสริฐจิตร์
1.นางสาวมลดา ตันฑ์นฤปกรณ์ 2.นางสาวอังสนา ประเสริฐจิตร์ เมนู

21 ผู้จัดทำ 1.นายกฤษณะ จินดา ม.5/1 เลขที่ 6
1.นายกฤษณะ จินดา ม.5/1 เลขที่ 6 2.นายบุรินทร์ บุญญาวิเศษ ม.5/1 เลขที่ 9 3.นางสาวมลดา ตันฑ์นฤปกรณ์ ม.5/1 เลขที่ 17 4.นางสาวอังสนา ประเสริฐจิตร์ ม.5/1 เลขที่ 28 เมนู

22 นำเสนอ อ.วรรณา ไชยศรี เมนู

23

24


ดาวน์โหลด ppt ผ้าเช็ดหน้าจากสีธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google