งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของ อุตสาหกรรมสิ่งทอใน ด้านพลังงานและ เศรษฐกิจ ศ. ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของ อุตสาหกรรมสิ่งทอใน ด้านพลังงานและ เศรษฐกิจ ศ. ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของ อุตสาหกรรมสิ่งทอใน ด้านพลังงานและ เศรษฐกิจ ศ. ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ

2 ทางด้านเศรษฐกิจ เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน มากกว่า 1 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 21 ของแรงงานภาคอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน มากกว่า 1 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 21 ของแรงงานภาคอุตสาหกรรม มีการส่งออกปีละมากกว่า 200,000 ล้าน บาท หรือร้อยละ 5.7 ของการส่งออกสินค้า ของไทย มีการส่งออกปีละมากกว่า 200,000 ล้าน บาท หรือร้อยละ 5.7 ของการส่งออกสินค้า ของไทย ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 267,000 ล้าน บาทต่อปี หรือร้อยละ 5.2 ของรายได้ ประชาชาติ ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 267,000 ล้าน บาทต่อปี หรือร้อยละ 5.2 ของรายได้ ประชาชาติ

3 ทางพลังงาน มีการบริโภคพลังงานปฐมภูมิ (Primary energy) ประมาณปีละ 130,000,000 gigajoules (3077 ktoe) หรือประมาณร้อยละ 5.5 ของการใช้พลังงานใน ภาคอุตสาหกรรม มีการบริโภคพลังงานปฐมภูมิ (Primary energy) ประมาณปีละ 130,000,000 gigajoules (3077 ktoe) หรือประมาณร้อยละ 5.5 ของการใช้พลังงานใน ภาคอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพด้านพลังงานยังต่ำเนื่องจาก เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีอายุการใช้งาน มานานมาก ประสิทธิภาพด้านพลังงานยังต่ำเนื่องจาก เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีอายุการใช้งาน มานานมาก

4 โครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอ

5 ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งทอ


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของ อุตสาหกรรมสิ่งทอใน ด้านพลังงานและ เศรษฐกิจ ศ. ดร. ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google