งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานภาวะสินค้าข้าว วันที่ 9 กรกฎาคม 2550 จังหวัดนครพนม รายการ รายงาน ครั้งนี้ วันที่ 9 ก. ค. 50 รายงาน ครั้งก่อน วันที่ 2 ก. ค. 50 ปีก่อน ช่วง เดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานภาวะสินค้าข้าว วันที่ 9 กรกฎาคม 2550 จังหวัดนครพนม รายการ รายงาน ครั้งนี้ วันที่ 9 ก. ค. 50 รายงาน ครั้งก่อน วันที่ 2 ก. ค. 50 ปีก่อน ช่วง เดียวกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานภาวะสินค้าข้าว วันที่ 9 กรกฎาคม 2550 จังหวัดนครพนม รายการ รายงาน ครั้งนี้ วันที่ 9 ก. ค. 50 รายงาน ครั้งก่อน วันที่ 2 ก. ค. 50 ปีก่อน ช่วง เดียวกัน 1. ราคาข้าวเปลือกที่ซื้อขายส่วนใหญ่ ( บาท / ตัน ) 1.1 ข้าวเปลือกหอมมะลิ 9,000 – 9,450 8,800 – 9, ข้าวเปลือกเจ้านาปี 5% ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื้น 15% ข้าวเปลือกเหนียว เมล็ดยาว 12,250 – 12,500 8,300 – 8, ข้าวเปลือกเหนียว เมล็ดสั้น 10,800 – 11,300 7,600 – 8,000

2 2. ราคาขายส่งข้าวสาร ( บาท /100 กก.) 2.1 ข้าวสารหอมมะลิ ( ใหม่ ) 1,950 – 2,000 1, , ข้าวสารหอมมะลิ ( เก่า ) 1,950 – 2, ข้าวสารเจ้า 100% ข้าวสารเจ้า 100% ( เก่า ) ข้าวสารเจ้า 5% ข้าวสารเจ้า 5% ( เก่า ) ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดยาว 2,550 – 2,600 1,700 – 1, ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดสั้น -- - รายการ รายงาน ครั้งนี้ วันที่ 9 ก. ค. 50 รายงาน ครั้งก่อน วันที่ 2 ก. ค. 50 ปีก่อน ช่วง เดียวกัน

3 รายการ รายงาน ครั้งนี้ วันที่ 9 ก. ค. 50 รายงาน ครั้งก่อน วันที่ 2 ก. ค. 50 ปีก่อน ช่วง เดียวกัน 3. ราคาขายปลีกข้าวสาร ( หน่วย / บาท ) 3.1 ข้าวสารหอมมะลิ (15 กก.) ( ใหม่ ) ข้าวสารหอมมะลิ (15 กก.) ( เก่า ) – ข้าวสารเจ้า 100% (15 กก.) ข้าวสารเจ้า 100% (15 กก.) ( เก่า ) ข้าวสารเจ้า 5% (15 กก.) ข้าวสารเจ้า 5% (15 กก.) ( เก่า ) ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดยาว (15 กก.) – ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดสั้น (15 กก.) ข้าวสารหอมมะลิ บรรจุ ถุง (5 กก.) – ข้าวสารเจ้า 100% บรรจุถุง (5 กก.) ข้าวสารเจ้า 5% บรรจุ ถุง (5 กก.) 80 -

4 4. ภาวะการเก็บเกี่ยว ขณะนี้เกษตรกรอยู่ในระหว่างหว่านกล้า บางส่วนได้ ปักดำแล้ว 5. การเก็บสต๊อกข้าวของโรงสีและพ่อค้า ข้าวเปลือก โรงสีมีข้าวเปลือกในสต๊อกลดลง ส่วนพ่อค้า ข้าวเปลือกจะไม่เก็บสต๊อกข้าว โดยเมื่อซื้อข้าวเต็มรถบรรทุกแล้ว จะขายต่อทันที 6. ภาวะการซื้อขายข้าวเปลือกและข้าวสาร ภาวะการซื้อขายโดยทั่วไปปกติ ราคาข้าวเปลือก และข้าวสาร ยังคงทรงตัวต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน


ดาวน์โหลด ppt รายงานภาวะสินค้าข้าว วันที่ 9 กรกฎาคม 2550 จังหวัดนครพนม รายการ รายงาน ครั้งนี้ วันที่ 9 ก. ค. 50 รายงาน ครั้งก่อน วันที่ 2 ก. ค. 50 ปีก่อน ช่วง เดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google