งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานภาวะสินค้าข้าว วันที่ 9 กรกฎาคม 2550 จังหวัดนครพนม รายการ รายงาน ครั้งนี้ วันที่ 9 ก. ค. 50 รายงาน ครั้งก่อน วันที่ 2 ก. ค. 50 ปีก่อน ช่วง เดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานภาวะสินค้าข้าว วันที่ 9 กรกฎาคม 2550 จังหวัดนครพนม รายการ รายงาน ครั้งนี้ วันที่ 9 ก. ค. 50 รายงาน ครั้งก่อน วันที่ 2 ก. ค. 50 ปีก่อน ช่วง เดียวกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานภาวะสินค้าข้าว วันที่ 9 กรกฎาคม 2550 จังหวัดนครพนม รายการ รายงาน ครั้งนี้ วันที่ 9 ก. ค. 50 รายงาน ครั้งก่อน วันที่ 2 ก. ค. 50 ปีก่อน ช่วง เดียวกัน 1. ราคาข้าวเปลือกที่ซื้อขายส่วนใหญ่ ( บาท / ตัน ) 1.1 ข้าวเปลือกหอมมะลิ 9,000 – 9,450 8,800 – 9,200 1.2 ข้าวเปลือกเจ้านาปี 5% --- 1.3 ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ความชื้น 15% --- 1.4 ข้าวเปลือกเหนียว เมล็ดยาว 12,250 – 12,500 8,300 – 8,600 1.5 ข้าวเปลือกเหนียว เมล็ดสั้น 10,800 – 11,300 7,600 – 8,000

2 2. ราคาขายส่งข้าวสาร ( บาท /100 กก.) 2.1 ข้าวสารหอมมะลิ ( ใหม่ ) 1,950 – 2,000 1,760 - 1,800 2.2 ข้าวสารหอมมะลิ ( เก่า ) 1,950 – 2,000 - 2.3 ข้าวสารเจ้า 100% --- 2.4 ข้าวสารเจ้า 100% ( เก่า ) --- 2.5 ข้าวสารเจ้า 5% --- 2.6 ข้าวสารเจ้า 5% ( เก่า ) --- 2.7 ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดยาว 2,550 – 2,600 1,700 – 1,750 2.8 ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดสั้น -- - รายการ รายงาน ครั้งนี้ วันที่ 9 ก. ค. 50 รายงาน ครั้งก่อน วันที่ 2 ก. ค. 50 ปีก่อน ช่วง เดียวกัน

3 รายการ รายงาน ครั้งนี้ วันที่ 9 ก. ค. 50 รายงาน ครั้งก่อน วันที่ 2 ก. ค. 50 ปีก่อน ช่วง เดียวกัน 3. ราคาขายปลีกข้าวสาร ( หน่วย / บาท ) 3.1 ข้าวสารหอมมะลิ (15 กก.) ( ใหม่ ) 315 - 3.2 ข้าวสารหอมมะลิ (15 กก.) ( เก่า ) 315 300 – 320 3.3 ข้าวสารเจ้า 100% (15 กก.) --- 3.4 ข้าวสารเจ้า 100% (15 กก.) ( เก่า ) --- 3.5 ข้าวสารเจ้า 5% (15 กก.) --- 3.6 ข้าวสารเจ้า 5% (15 กก.) ( เก่า ) --- 3.7 ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดยาว (15 กก.) 435 280 – 300 3.8 ข้าวสารเหนียว 10% เมล็ดสั้น (15 กก.) -- - 3.9 ข้าวสารหอมมะลิ บรรจุ ถุง (5 กก.) 100 105 – 110 3.10 ข้าวสารเจ้า 100% บรรจุถุง (5 กก.) --- 3.11 ข้าวสารเจ้า 5% บรรจุ ถุง (5 กก.) 80 -

4 4. ภาวะการเก็บเกี่ยว ขณะนี้เกษตรกรอยู่ในระหว่างหว่านกล้า บางส่วนได้ ปักดำแล้ว 5. การเก็บสต๊อกข้าวของโรงสีและพ่อค้า ข้าวเปลือก โรงสีมีข้าวเปลือกในสต๊อกลดลง ส่วนพ่อค้า ข้าวเปลือกจะไม่เก็บสต๊อกข้าว โดยเมื่อซื้อข้าวเต็มรถบรรทุกแล้ว จะขายต่อทันที 6. ภาวะการซื้อขายข้าวเปลือกและข้าวสาร ภาวะการซื้อขายโดยทั่วไปปกติ ราคาข้าวเปลือก และข้าวสาร ยังคงทรงตัวต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน


ดาวน์โหลด ppt รายงานภาวะสินค้าข้าว วันที่ 9 กรกฎาคม 2550 จังหวัดนครพนม รายการ รายงาน ครั้งนี้ วันที่ 9 ก. ค. 50 รายงาน ครั้งก่อน วันที่ 2 ก. ค. 50 ปีก่อน ช่วง เดียวกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google