งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PLANT CONCRETE  คอนกรีตผสมเสร็จ ลักษณะสถานที่โรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PLANT CONCRETE  คอนกรีตผสมเสร็จ ลักษณะสถานที่โรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 PLANT CONCRETE  คอนกรีตผสมเสร็จ

3 ลักษณะสถานที่โรงงาน

4 oคoคoคoคอนกรีตผสมเสร็จคือส่วนของปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และสารผสมเพิ่มอื่นๆ ที่ผสม กันเบ็ดเสร็จจากโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่นอกหรือ ในหน่วยงานก่อสร้าง โดยรวมถึงการจัดส่ง ไป ณ หน่วยงานก่อสร้างโดยรถผสม คอนกรีต ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าธุรกิจคอนกรีต ผสมเสร็จเป็นทั้งการขายผลิตภัณฑ์และ บริการ คอนกรีตผสมเสร็จ คืออะไร

5 กระบวนการผลิตคอนกรีต ผสมเสร็จ การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐาน จะเริ่มจาก การตรวจสอบคุณสมบัติของส่วนผสมต่างๆ ได้แก่ หินทรายที่ได้เลือกจากแหล่งที่มีคุณภาพดี มีส่วน คละถูกต้องตามมาตรฐาน มาจัดกองเก็บไม่ให้ผสม กัน ส่วนปูนซีเมนต์จะถูกเก็บในไซโลอย่างมิดชิด และน้ำยาผสมคอนกรีตจะถูกบรรจุในภาชนะเฉพาะ อย่างมิดชิดเช่นกัน วัตถุดิบดังกล่าวจะถูกลำเลียง ไปสู่การผลิตต่อไป

6 กระบวนการผลิตจะเริ่มจาก การ ลำเลียง หิน ทราย ปูนซีเมนต์ และสารผสม อื่นๆ ผ่านเครื่องชั่งให้มี น้ำหนักถูกต้องตามที่ ออกแบบไว้ โดยขั้นตอนนี้ จะคำนึงถึงความชื่นของหิน ทรายด้วย เพราะหินทราย อาจจะไม่อยู่ในสภาพที่ ออกแบบ หรือสภาพอิ่มตัว ผิวแห้ง ซึ่งจะต้องปรับ น้ำหนักหินทราย และน้ำให้ ถูกต้อง ส่วนน้ำและน้ำยา ผสมคอนกรีตจะผ่านเครื่อง ชั่งหรือเครื่องวัดปริมาตร แล้วนำเข้ามาผสมด้วยกัน ในเครื่องผสมคอนกรีต ซึ่ง จะต้องผสมคอนกรีตที่ กำหนด ให้มีความสม่ำเสมอ และรวดเร็ว คอนกรีตที่ ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะ ถูกลำเลียงลงสู่รถผสม คอนกรีตเพื่อนำไปส่งยัง หน่วยงานก่อสร้าง

7 กระบวนการผลิตสามารถเขียนเป็น แผนภาพได้ดังนี้

8 1.โรงงานแนวตั้ง Vertical Production Plant วัตถุดิบถูกบรรจุไว้ ในไซโล เมื่อ ต้องการใช้งาน วัตถุดิบเหล่านี้จะ ถูกปล่อยลงสู่ เครื่องชั่งน้ำหนัก ด้วยน้ำหนักของ ตัวมันเอง จากนั้น จะถูกลำเลียงสู่ เครื่องผสมหรือรถ ผสมคอนกรีต โรงงานผสมคอนกรีตทั่วๆไปสามารถแบ่ง ออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

9 โรงงานลักษณะนี้ได้แก่ โรงงานแบบ Toll Silo และ Tower Plant โรงงานแบบ Toll Siloโรงงานแบบ Tower Plant

10 โรงงานแนวนอน Horizontal Production Plant โรงงานลักษณะนี้วัตถุดิบจะถูกเก็บ และ ลำเลียงมาชั่งน้ำหนักและผสมโดยใช้สายพาน หรือสกรู หินทรายอยู่ใน Start- Pattern หินทรายถูกลำเลียงเก็บ ไว้ใน Pocket ไซโล

11 โรงงานลักษณะนี้ได้แก่ โรงงานแบบ Star และโรงงานแบบ In-Line Silo (Mobile) เป็นต้น โรงงานแบบ Starโรงงานแบบ In-Line Silo (Mobile)

12 รถผสมคอนกรีต มีอยู่ 2 ประเภท คือ o 1. รถกวนคอนกรีต (Truck Agitator) ใช้บรรทุก คอนกรีตที่ผสมเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานไปยัง หน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งโม่จะหมุนระหว่างการเดินทาง ด้วย มีใบปาดทำหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตเกิด การแยกตัว

13 o 2. รถผสมคอนกรีต (Truck Mixer) ใช้งาน เช่นเดียวกันกับรถกวนคอนกรีต แต่รถประเภทนี้ภายใน จะมีใบผสมซึ่งสามารถใช้ผสมคอนกรีตได้ o ขนาดของรถผสมคอนกรีตทั่วไปที่ใช้ในประเทศไทย จะมีความจุ 5-7 ลบ. ม.

14 สรุป เทคโนโลยีในการผสม คอนกรีตนี้เป็นเทคโนโลยี สมัยใหม่ที่ขาดไม่ได้ เพราะเป็นความ สะดวกสบายอย่างหนึ่ง ของงานก่อสร้างต่างๆ ประหยัดทั้งเวลาและ แรงงาน และที่สำคัญทำ ให้การทำงานนี้รวดเร็วขึ้น จึงทำให้คอนกรีต ผสมเสร็จนี้เป็นสิ่งจำเป็น มาก

15 สมาชิกในกลุ่ม 1111.น.ส. จิราวดีงามจิตร์ เลขที่ 3 2222.น.ส. ปองหทัยไชยสืบเลขที่ 6 3333.นาย วิบูลย์สุวดิษฐ์ เลขที่ 11 4444.นาย อรรถพลอินทรเรืองศรีเลขที่ 15


ดาวน์โหลด ppt PLANT CONCRETE  คอนกรีตผสมเสร็จ ลักษณะสถานที่โรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google