งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ง 23102.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ง 23102."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ง 23102

2 100 คะแนน มีดังต่อไปนี้ 1. สมุด 10 คะแนน 2. ห้อง 20 คะแนน 3. รายงาน 20 คะแนน ( 2 เรื่อง เรื่องละ 10 คะแนน ) 4. สอบปฏิบัติ 20 คะแนน ( 2 ครั้ง ครั้ง ละ 10 คะแนน )  สัญลักษณ์ Flowchart  การเขียนโปรแกรมภาษา C++ 5. แบบฝึกทักษะ 10 คะแนน 6. สอบกลางภาค 10 คะแนน 7. สอบปลายภาค 10 คะแนน

3 สมุด 10 คะแนน 1. สมุด 10 คะแนน นับรายเซ็นในสมุด ( ส่งงาน การบ้าน )

4 คะแนนห้อง 2. ห้อง 20 คะแนน ขยะ เก้าอี้ คีบอร์ด โทรศัพท์ คุย ถาม - ตอบ เข้าเรียนช้าเกิน 10 นาที การแต่งกาย ฯลฯ

5 รายงาน 2 เรื่อง 1. เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (10 คะแนน ) ชื่อภาษาอังกฤษ ความหมายเทคโนโลยี, สารสนเทศ และเทคโนโลยี สารสนเทศ ความปลอดภัยของสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยี สารสนเทศ

6 รายงาน ( ต่อ ) 2. โครงงาน 1 เรื่อง (10 คะแนน )

7 สอบปฏิบัติ สอบเก็บคะแนน 20 คะแนน (2 ครั้ง ) สอบปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

8 แบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะ เรื่องเลขฐาน 10 คะแนน

9 สอบกลางภาค + ปลาย ภาค สอบกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 10 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ง 23102.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google