งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ง23102 ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA

2 100 คะแนน มีดังต่อไปนี้ 1. สมุด 10 คะแนน 2. ห้อง 20 คะแนน
3. รายงาน 20 คะแนน ( 2 เรื่อง เรื่องละ 10 คะแนน) 4. สอบปฏิบัติ 20 คะแนน ( 2 ครั้ง ครั้ง ละ 10 คะแนน) สัญลักษณ์ Flowchart การเขียนโปรแกรมภาษา C++ 5. แบบฝึกทักษะ 10 คะแนน 6. สอบกลางภาค 10 คะแนน 7. สอบปลายภาค 10 คะแนน

3 สมุด 10 คะแนน 1. สมุด 10 คะแนน นับรายเซ็นในสมุด (ส่งงาน การบ้าน)

4 คะแนนห้อง 2. ห้อง 20 คะแนน ขยะ เก้าอี้ คีบอร์ด โทรศัพท์ คุย ถาม-ตอบ
2. ห้อง 20 คะแนน ขยะ เก้าอี้ คีบอร์ด โทรศัพท์ คุย ถาม-ตอบ เข้าเรียนช้าเกิน 10 นาที การแต่งกาย ฯลฯ

5 รายงาน 2 เรื่อง 1. เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (10 คะแนน) ชื่อภาษาอังกฤษ
ความหมายเทคโนโลยี , สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 รายงาน (ต่อ) 2. โครงงาน 1 เรื่อง (10 คะแนน)

7 สอบปฏิบัติ สอบเก็บคะแนน 20 คะแนน (2 ครั้ง) สอบปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

8 แบบฝึกทักษะ เรื่องเลขฐาน 10 คะแนน

9 สอบกลางภาค + ปลายภาค สอบกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 10 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt ครูอนุชา สุระถา MR.ANUCHA SURATHA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google