งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดวิชา ง 20245 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 5 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง : สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง การตัดสินผลการเรียน 1. คะแนนเก็บระหว่างภาค 60 คะแนน 2. คะแนนสอบกลางภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดวิชา ง 20245 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 5 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง : สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง การตัดสินผลการเรียน 1. คะแนนเก็บระหว่างภาค 60 คะแนน 2. คะแนนสอบกลางภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดวิชา ง 20245 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 5 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง : สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง การตัดสินผลการเรียน 1. คะแนนเก็บระหว่างภาค 60 คะแนน 2. คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 3. คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน เอกสารประกอบการเรียนอยู่ในเว็บไซต์ www.krukanon.com การเข้าเรียน ขาดได้ไม่เกิน 4 ครั้ง (8 ชั่วโมง ) หากขาดเกิน 8 ชั่วโมง นักเรียนจะหมด สิทธิ์สอบ

2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e- book) คืออะไร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารที่ใช้ เปิดอ่านด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก ไอแพด ไอโฟน แทบเบล็ท หรืออุปกรณ์ อื่นที่สามารถเปิดอ่านได้ รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1. PDF เปิดอ่านได้ใน โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ก คอมฯ 2. เอกสารที่สร้างด้วยโปรแกรมทำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

3 โปรแกรมทำหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ มีหลายโปรแกรม เช่น FlipAlbum, i- love library, Desktop Auther เป็นต้น ในโปรแกรมชุด Office เช่น Word ก็จะ มีความสามารถในการบันทึกไฟล์เป็น PDF เอาไว้ใช้อ่านในโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ หรือ แทบเบล็ทได้ อีกด้วย

4 คำถามท้ายบทเรียน 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์คืออะไร 2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ อุปกรณ์อะไรเปิดอ่านได้บ้าง ให้นักเรียนเขียนคำตอบในกระดาษที่ แจกให้ ตั้งใจเขียนคำตอบดีๆ ข้อละ 5 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดวิชา ง 20245 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 5 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง : สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง การตัดสินผลการเรียน 1. คะแนนเก็บระหว่างภาค 60 คะแนน 2. คะแนนสอบกลางภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google