งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โจทย์ Array 12 มี. ค. 2550 1. จงเขียนโปรแกรมเพื่ออ่าน ข้อมูลเข้าเป็นจำนวนเต็ม 10 จำนวน แล้วหาผลรวม ของเลขเหล่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โจทย์ Array 12 มี. ค. 2550 1. จงเขียนโปรแกรมเพื่ออ่าน ข้อมูลเข้าเป็นจำนวนเต็ม 10 จำนวน แล้วหาผลรวม ของเลขเหล่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โจทย์ Array 12 มี. ค. 2550 1. จงเขียนโปรแกรมเพื่ออ่าน ข้อมูลเข้าเป็นจำนวนเต็ม 10 จำนวน แล้วหาผลรวม ของเลขเหล่านั้น

2 2. จงเขียนโปรแกรม เพื่ออ่านค่าจากไฟล์ เป็นข้อมูลชนิด จำนวนจริง 100 จำนวน หาค่าเฉลี่ย และนับจำนวนข้อมูล ที่มีค่าสูงกว่า ค่าเฉลี่ยเพื่อ แสดงผล

3 3. จงเขียนโปรแกรม เพื่ออ่านข้อมูลชนิด จำนวนจริง 10 จำนวน แล้วพิมพ์ ตัวเลขเหล่านั้นใน ลำดับตรงกันข้ามกับ ที่อ่านเข้ามา

4 4. จงเขียนโปรแกรม เพื่ออ่านคะแนนสอบ ( จำนวนจริง ) จำนวน 5 ครั้งของนร. 10 คน มาเก็บไว้ในตัว แปรแถวลำดับ score[][] แล้วหา คะแนนรวมของแต่ ละคน

5 5. จงเขียนโปรแกรม เพื่ออ่านข้อมูล เกี่ยวกับจำนวนคน ในบ้าน 6 หลังเพื่อ เก็บในแถวลำดับ แล้วหาจำนวนเด็ก อายุ 6-12 ปีทั้งหมด ว่ามีกี่คน

6 0-5 ปี 6-12 ปี 13-19 ปี 20 ปี ขึ้นไป บ้านหลัง ที่ 1 บ้านหลัง ที่ 2 บ้านหลัง ที่ 3 บ้านหลัง ที่ 4 บ้านหลัง ที่ 5 บ้านหลัง ที่ 6


ดาวน์โหลด ppt โจทย์ Array 12 มี. ค. 2550 1. จงเขียนโปรแกรมเพื่ออ่าน ข้อมูลเข้าเป็นจำนวนเต็ม 10 จำนวน แล้วหาผลรวม ของเลขเหล่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google