งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. การ วัดผล แนะนำวิชา และ ครูผู้สอน ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ เกณฑ์การตัดสิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. การ วัดผล แนะนำวิชา และ ครูผู้สอน ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ เกณฑ์การตัดสิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 การ วัดผล แนะนำวิชา และ ครูผู้สอน ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ เกณฑ์การตัดสิน

3 www.themegallery.com ดำเนินการ สอนโดย ครูขวัญหล้า เกตุฉิม

4 1. อธิบายความหมายของโปรแกรมและ ภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 2. เขียนแผนผังขั้นตอนวิธีการออกแบบ โปรแกรมได้ 3. วิเคราะห์ปัญหา และออกแบบวิธีการ แก้ปัญหาได้ 4. อธิบายโครงสร้างและชนิดข้อมูลของ ภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 5. ใช้คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผลในภาษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 1. อธิบายความหมายของโปรแกรมและ ภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 2. เขียนแผนผังขั้นตอนวิธีการออกแบบ โปรแกรมได้ 3. วิเคราะห์ปัญหา และออกแบบวิธีการ แก้ปัญหาได้ 4. อธิบายโครงสร้างและชนิดข้อมูลของ ภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 5. ใช้คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผลในภาษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

5 2. เขียนแผนผังขั้นตอนวิธีการ ออกแบบโปรแกรม 3. การวิเคราะห์ปัญหา และออกแบบวิธีแก้ปัญหา 4. ใช้คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผลในภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1. โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

6 รายการ คะแนน คะแนนเก็บระหว่าง ภาค ชิ้นงานโครงงาน งานตามที่ มอบหมาย จิตพิสัย 60 20 35 5 คะแนนสอบกลาง ภาค 20 คะแนนสอบปลาย ภาค 20 รวม 100


ดาวน์โหลด ppt LOGO. การ วัดผล แนะนำวิชา และ ครูผู้สอน ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ เกณฑ์การตัดสิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google