งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์น. เวลาทำการ A-FAR วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00- 18.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 9.00- 17.00 น. U-FAR วันจันทร์ - ศุกร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์น. เวลาทำการ A-FAR วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00- 18.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 9.00- 17.00 น. U-FAR วันจันทร์ - ศุกร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์น

2 เวลาทำการ A-FAR วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00- 18.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 9.00- 17.00 น. U-FAR วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00- 17.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์หยุด

3 ทรัพยากรประเภท ต่างๆ

4 หนังสือภาษาไทย มีความน่าเชื่อถือ มีเนื้อหาที่ลึกซึ้งและครอบคลุม

5 หนังสือภาษาอังกฤษ มีความน่าเชื่อถือ มีเนื้อหาที่ลึกซึ้งและครอบคลุม

6 วารสารและหนังสือพิมพ์ไทย / อังกฤษ Update สุดๆ เนื้อหาสรุปสั้นๆ

7 CD-ROM ติดต่อขอใช้บริการที่โต๊ะบริการยืม คืน

8 E-Book เข้าใช้บริการได้ที่หน้าเว็บเพจของ สำนักวิทยบริการ http://www.feu.ac.th/acad/lib/

9 ฐานข้อมูลออนไลน์ H.W. Wilson เข้าใช้บริการได้ที่หน้าเว็บเพจของ สำนักวิทยบริการ http://www.feu.ac.th/acad/lib/

10 ทรัพยากรประเภทอื่นๆ หนังสืออ้างอิง รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ หนังสือนวนิยาย หนังสือ ม. ส. ธ. สิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสือภาษาจีน หนังสือสำหรับผู้ประกอบการ

11 บริการต่างๆ

12 บริการยืม - คืนหนังสือ และ CD- ROM สิทธิ์ในการยืม ระยะเวลา 7 วัน คืนช้าปรับ 5 บาท / วัน จำนวน 6 เล่ม * ใช้บัตรนักศึกษาในการยืมหนังสือ * ยกเว้นวารสาร, หนังสือพิมพ์, หนังสืออ้างอิง

13 หนังสือหาย ทำอย่างไร แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อไม่ให้เสียค่าปรับ เกินกำหนดส่ง แล้วเลือกวิธีชำระค่าเสียหาย 1. ซื้อหนังสือแบบเดียวกับที่หายมาใช้ ห้องสมุด หรือ 2. เสียค่าปรับตามราคาหนังสือ และ บวกค่าดำเนินการอีก 30 % ของราคา หนังสือ

14 บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง ถ้าไม่มีผู้ใช้บริการคนอื่นจองไว้ สามารถต่อได้อีก 1 ชั่วโมง

15 บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม ขอใช้โดย ลงชื่อที่แฟ้ม ที่เคาน์เตอร์ พร้อมระบุหมายเลขห้อง โดยใช้บริการได้คนละ 1 ชั่วโมง และสามารถต่อเวลาได้ถ้าไม่มีคนอื่นจองต่อ

16 บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้า สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง ถ้าไม่มีผู้ใช้บริการคนอื่นจองไว้ สามารถต่อได้อีก 1 ชั่วโมง

17 บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้า ลงชื่อในแฟ้ม พร้อมวางบัตรนักศึกษา และระบุเครื่องที่จะใช้ได้คนละ 1 ชั่วโมง สามารถต่อเวลาได้ ถ้าไม่มีผู้อื่นจอง

18 บริการอื่นๆ บริการจองหนังสือ บริการยืม - คืนระหว่างวิทยาเขต

19 การสืบค้นหนังสือ จาก OPAC

20

21 เทคนิคการสืบค้น 1. หากต้องการหนังสืออย่างเฉพาะเจาะจงและ ทราบชื่อหนังสือให้สืบค้นจาก “ ชื่อเรื่อง ” หรือ “Title” 2. หากยังไม่ทราบชื่อหนังสือหรือต้องการสืบค้น เนื้อหาอย่างกว้างๆให้สืบค้นจาก “ หัวเรื่อง ” หรือ “Subject” 3. ทราบแต่ชื่อผู้แต่งหรือต้องการทราบว่าผู้แต่ง คนนี้เขียนหนังสืออะไรบ้างให้สืบค้นจาก “ ผู้ แต่ง ” หรือ “Author”

22 กฎ กติกา มารยาท ในการใช้ ห้องสมุด ให้อยู่ในความสงบในขณะที่อยู่ใน ห้องสมุด ให้เปิดมือถือเป็นระบบสั่นแทนการ ใช้เสียง อ่านหนังสือเสร็จให้วางไว้ที่โต๊ะพัก หนังสือ พกบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่เข้าใช้ บริการห้องสมุด ใช้บริการห้องสมุดอย่างมีมารยาท


ดาวน์โหลด ppt สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์น. เวลาทำการ A-FAR วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00- 18.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 9.00- 17.00 น. U-FAR วันจันทร์ - ศุกร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google