งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นเว็บไซด์ของห้องสมุดโรงเรียน ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ที่ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งงาน บริการจะเหมือนการที่ผู้ใช้บริการ เข้ามาห้องสมุดด้วยตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นเว็บไซด์ของห้องสมุดโรงเรียน ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ที่ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งงาน บริการจะเหมือนการที่ผู้ใช้บริการ เข้ามาห้องสมุดด้วยตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เป็นเว็บไซด์ของห้องสมุดโรงเรียน ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ที่ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งงาน บริการจะเหมือนการที่ผู้ใช้บริการ เข้ามาห้องสมุดด้วยตนเอง ผู้ที่สามารถใช้บริการได้คือ สมาชิกซึ่ง ได้แก่ ครู นักเรียน รวมถึง บุคลากรในโรงเรียน และบุคคลทั่วไป แต่ บริการบางประเภทจะสงวนไว้ สำหรับสมาชิกเท่านั้น บริการทั่วไปที่สามารถสืบค้นและใช้บริการได้ ทั้งสมาชิกและบุคคลทั่วไป 1. บริการการแนะนำการใช้ห้องสมุด 2. บริการสืบค้นรายชื่อหนังสือและสื่อภายใน ห้องสมุด 3. บริการแนะนำหนังสือใหม่ 4. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 5. บริการ E-Book

4 6. บริการ E-Journal 7. บริการกฤตภาค 8. บริการนิทรรศการออนไลน์ บริการที่สงวนไว้สำหรับสมาชิก 1. บริการหนังสือจอง 2. บริการจองห้องสมุดเสียง 3. บริการจองห้องสมุดเป็นห้องเรียน

5


ดาวน์โหลด ppt เป็นเว็บไซด์ของห้องสมุดโรงเรียน ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ที่ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งงาน บริการจะเหมือนการที่ผู้ใช้บริการ เข้ามาห้องสมุดด้วยตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google