งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พี่ๆน้องๆทุกท่าน แจ้งเพื่อทราบ และปฏิบัติค่ะ. ปัญหา : วิธีแก้ไข : ผู้รับผิดชอบ : 1. ทำป้ายติดด้านข้างชั้นหนังสือใหม่ ทั้ง 2 ชั้น ระบุ หมายเลขประจำชั้นหนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พี่ๆน้องๆทุกท่าน แจ้งเพื่อทราบ และปฏิบัติค่ะ. ปัญหา : วิธีแก้ไข : ผู้รับผิดชอบ : 1. ทำป้ายติดด้านข้างชั้นหนังสือใหม่ ทั้ง 2 ชั้น ระบุ หมายเลขประจำชั้นหนังสือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พี่ๆน้องๆทุกท่าน แจ้งเพื่อทราบ และปฏิบัติค่ะ

2 ปัญหา : วิธีแก้ไข : ผู้รับผิดชอบ : 1. ทำป้ายติดด้านข้างชั้นหนังสือใหม่ ทั้ง 2 ชั้น ระบุ หมายเลขประจำชั้นหนังสือ 2. ทำป้ายเพิ่มระบุรายละเอียดเลขหมู่ 3. ทำป้ายแผนผังด้านหน้าทางเข้า ระบุการจัดวางชั้น พร้อมรายละเอียด ป้ายชื่อติดชั้นหนังสือและวารสาร รวมถึงป้ายต่างๆ ที่ติด อยู่ในห้องสมุดฯ มัณฑนา, ธนิษฐา รับผิดชอบในส่วนของชั้น 2 รัตน์ชนก, ดวงพร รับผิดชอบในส่วนของชั้น 3 อรรถพลช่วยเรื่องการออกแบบ ( ใช้โทนสีน้ำเงินและขาวเป็น หลักแบบป้ายโฆษณารถไฟฟ้า )

3 ปัญหา : วิธีแก้ไข : ผู้รับผิดชอบ : 1. ติดต่อบริษัทมาดูเพิ่มจุดบริการน้ำดื่ม ที่ชั้น 2 บริเวณก่อนถึงประตู หนีไฟ หรือ UBC 2. ซื้อกระบอกโลหะสำหรับใส่แก้วกรวยกระดาษ 3. ห้ามนำขวดน้ำเข้าห้องสมุด รับฝากขวดน้ำเหมือนเดิม แต่ต้องใส่ตู้ มิดชิด 4. เพิ่มการนำเสนอบริการล็อคเกอร์เก็บทรัพย์สินมีค่า 5. เพิ่มการนำเสนอบริการสายล็อคโน๊ตบุ๊คทุกครั้ง 6. ทำป้ายประกาศติดบนโต๊ะ หรือใช้ป้ายอคริลิกใสสามเหลี่ยม 7. พนักงานห้องสมุด กรอกน้ำใส่ขวดให้เสร็จก่อนเปิดบริการเสมอ ( ห้ามกรอกน้ำใส่ขวดให้ผู้ใช้บริการเห็น ) การฝากขวดน้ำ, ตู้บริการน้ำดื่มในห้องสมุด สุภัคจิราประสานงานกับบริษัทตู้กดน้ำ ( ข้อ 1,2) เวรโต๊ะตรวจ ( ข้อ 3,4) ดวงพร ( ข้อ 5) สมภพ ( ข้อ 6) บุญญาวดี ( ข้อ 7)

4 ปัญหา : วิธีแก้ไข : ผู้รับผิดชอบ : 1. ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น ( รับผิดชอบ โดยแม่บ้าน ) 2. ทำความสะอาดเช็ดฝุ่นโซฟา ( รับผิดชอบโดยแม่บ้าน ) 3. ใช้ผ้าชุบน้ำทำความโต๊ะอ่านหนังสือจ. พ. ศ., อ. พฤ. ใช้ไม้ ขนไก่ ( รับผิดชอบโดยน้องแอนทั้งสอง ) 4. กำหนดตารางเวร เช็ดชั้นหนังสือและวารสาร ( รับผิดชอบ โดยน้องแอนทั้งสอง ) 5. น้ำยาเช็ดพื้น ( สุภัคจิรารับผิดชอบประสานงานกับหัวหน้า แม่บ้าน ) 6. ประเมินผลการดำเนินการ ความสะอาดของชั้นหนังสือ วารสาร ความสะอาดของ ห้องสมุดฯ เช่น ห้องน้ำมีกลิ่น ฝุ่นจับโซฟา ฯลฯ สุภัคจิรา รับผิดชอบดูแลในข้อ 1-2,5 บุญญาวดี รับผิดชอบดูแลในช้อ 3-4

5 ปัญหา : วิธีแก้ไข : ผู้รับผิดชอบ : 1. ยืนยันไม่นำร้านถ่ายเอกสารกลับเข้ามา 2. ยืนยันให้ถ่ายสำเนาเฉพาะทรัพยากรห้องสมุดฯ 3. ประกาศหากเกิดข้อสงสัยในการถ่ายเอกสาร ติดต่อ เจ้าหน้าที่ 4. ปรับการใช้พื้นที่ภายในห้องโดยวางตู้กระจกมีกุญแจ lock ภายในจัดแสดง วัตถุพิพิธภัณฑ์ / สาขาของศูนย์บริจาค / Rare used book collection อยากให้ร้านถ่ายเอกสารกลับเข้ามาในห้องสมุดดังเดิม, การใช้พื้นที่ห้องถ่ายเอกสาร เจ้าหน้าที่เวรเคาน์เตอร์ชั้น 3 ( ข้อ 3)

6 ปัญหา : วิธีแก้ไข : ผู้รับผิดชอบ : 1. เจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดมากกว่านี้ ในการเตือนผู้ใช้ 2. เจ้าหน้าที่ลดการใช้เสียงบริเวณดังกล่าว 3. หากพบผู้ใช้ทำอะไรผิดปกติ ให้ถ่ายรูปเก็บไว้ เสียงดังบริเวณอ่านหนังสือชั้น 3 (Quiet zone) เวรประจำเคาน์เตอร์ชั้น 3

7 ปัญหา : วิธีแก้ไข : ผู้รับผิดชอบ : 1. เคาน์เตอร์สืบค้น ปรับตารางเวรให้เหมาะสม เพื่อลด ความเครียดสะสมของเจ้าหน้าที่ สำหรับเคาน์เตอร์ชั้น 3 กรณีที่ดวงพรไม่อยู่ให้รัตน์ชนกนั่ง เวรแทน บุคลากรควรใช้ภาษาและสำเนียงให้สุภาพขณะบริการผู้ใช้ หัวหน้าหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ เช้าอภิชัย บ่ายขวัญชนกดวงพรขวัญชนกดวงพรขวัญชนก

8 ปัญหา : วิธีแก้ไข : ผู้รับผิดชอบ : 1. ประสานงานกองไอทีเพื่อแก้ปัญหาเป็นกรณีไป 2. เพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์บริการ ( ตั้งแต่วันที่ 11 ม. ค. 2555) ระบบ Wifi / อินเตอร์เน็ตช้า, จำนวนคอมพิวเตอร์ไม่ เพียงพอ บุคลากรหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการทุกคน

9 ปัญหา : วิธีแก้ไข : ผู้รับผิดชอบ : 1. เพิ่มจำนวน copy ให้เหมาะสมกับความต้องการผู้ใช้ 2. สำรวจความต้องการหนังสือนอกเวลา (survey online) 3. เพิ่มหนังสือนอกเวลาจากการคัดหนังสือนอกเวลาจาก ศูนย์บริจาคฯ เข้าห้องสมุดฯ ( ควรชี้แจงให้ชัดเจนบนเว็บศูนย์บริจาคฯ เพื่อป้องกันมีผู้ สงสัยมา post บน facebook อีก เหมือนตอนที่ซื้ออุปกรณ์ กีฬา ) ขอจัดซื้อหนังสือวิชาการและหนังสือนอกเวลาเพิ่ม สมภพ ( ข้อ 1) อาภาภรณ์ ( ข้อ 3)


ดาวน์โหลด ppt พี่ๆน้องๆทุกท่าน แจ้งเพื่อทราบ และปฏิบัติค่ะ. ปัญหา : วิธีแก้ไข : ผู้รับผิดชอบ : 1. ทำป้ายติดด้านข้างชั้นหนังสือใหม่ ทั้ง 2 ชั้น ระบุ หมายเลขประจำชั้นหนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google