งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำห้องสมุด คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 June 2011 เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 20.00 น. เสาร์เวลา 09.00 – 17.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำห้องสมุด คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 June 2011 เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 20.00 น. เสาร์เวลา 09.00 – 17.00 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำห้องสมุด คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 June 2011 เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 20.00 น. เสาร์เวลา 09.00 – 17.00 น. อาทิตย์เวลา 08.30 – 16.00 น. * อาจจะให้บริการได้มากกว่านี้ตาม การร้องขอของคณะ

2 เราอยู่ที่ไหน

3 สิ่งที่ห้องสมุดจะบริการให้กับ นักศึกษาปริญญาเอก ห้องสมุด การเขียน บทความและ ดุษฎีนิพนธ์ รายง าน การนำเสนอ เรียน + ค้นคว้า + สืบค้น

4 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ ให้บริการนิสิต

5

6

7

8 ทรัพยากรห้องสมุดที่มี ไว้ให้บริการ TEXT BOOK ไม่น้อยกว่า 36,000 เล่ม JOURNAL ไม่น้อยกว่า 50 ชื่อเรื่อง e-BOOK ไม่น้อยกว่า 26,000 รายการ e-JOURNAL ไม่น้อยกว่า 10,000 ชื่อเรื่อง

9 การใช้ Online Library Catalog เพื่อค้นหาหนังสือที่เกี่ยวข้อง กับหัวข้อเรื่อง http://library.car.chula.ac.th/ หรือ เว็บไซต์ห้องสมุด http://library.acc.chula.ac.th/

10 การใช้ Online Library Catalog เพื่อค้นหาหนังสือที่เกี่ยวข้อง กับหัวข้อเรื่อง

11

12

13 ISI Journal Citation JSTOR NetLibray Scopus EBSCO A-toZ General & Interdisciplinary Sciences Ejournal Portal ฐานข้อมูลที่ให้บริการใน ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

14 ABI/Inform (ProQuest) EBSCOhost Blackwell Synergy (Wiley) ScienceDirect Emerald Business & Economics Global Market Information Database ฐานข้อมูลที่ให้บริการใน ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

15 K-Econ Analysis ศูนย์วิจัยกสิกรไทย NEWSCENTER iQNewsClip Business & Economics ฐานข้อมูลที่ให้บริการใน ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

16 การใช้งานฐานข้อมูล Reference Database ที่ห้องสมุดบอกรับเพื่อการ สืบค้น

17 การเข้าใช้ฐานข้อมูล Reference Database ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ จาก เข้าไปใช้งานที่ http://www.car.chula.ac.th /curef-db แล้วเลือกฐานข้อมูล ที่ต้องการ หรือเข้าใช้จากเว็บไซต์ของ ห้องสมุด ( การใช้งานจากภายนอก มหาวิทยาลัยมีเงื่อนไขการใช้ )

18 http://www.car.chu la.ac.th/curef-db

19 ช่องทางการติดต่อ อย่างเป็นทางการ –http://library.acc.chula.ac.th –anocha@acc.chula.ac.th อย่างไม่เป็นทางการ –Blog => http://www.oknation.net/blog/anoc ha-library –Twitter => http://twitter.com/anocha_lib –Facebook Page => http://www.facebook.com/Reference Desk ร่วมด้วยช่วยกันค้นคว้า ห้องสมุดชาวสำเภาฟ้า


ดาวน์โหลด ppt แนะนำห้องสมุด คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 June 2011 เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 20.00 น. เสาร์เวลา 09.00 – 17.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google