งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Checker คุณภาพทำได้อย่างไร โดย บุษกร อุสส่าห์กิจ เพ็ญศรี ฤทธิ์ชัย สมพงษ์ วงศ์แสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Checker คุณภาพทำได้อย่างไร โดย บุษกร อุสส่าห์กิจ เพ็ญศรี ฤทธิ์ชัย สมพงษ์ วงศ์แสน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Checker คุณภาพทำได้อย่างไร โดย บุษกร อุสส่าห์กิจ เพ็ญศรี ฤทธิ์ชัย สมพงษ์ วงศ์แสน

2 ข้อปฏิบัติในเวลาราชการ 1. เตรียมความพร้อม เปิดประตู เปิด ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลาแล้วนำ หนังสือไปส่งให้เคาน์เตอร์ยืม - คืน เปิดตู้รับฝากของเพื่อนำของออก จากตู้ หากมีคนลืมของไว้คิดค่าปรับ 50 บาท เปิดตู้รับหนังสือพิมพ์พร้อม นำออกบริการ จากนั้นเปิดเครื่อง สำรองไฟ ทดสอบประตู บันทึก หมายเลข A, P จัดพรมให้เรียบร้อย

3 ข้อปฏิบัติในเวลาราชการ ( ต่อ ) เตรียมใบบันทึกสถิติผู้ใช้ และเปิดไฟ ประตูอัตโนมัติเวลา 08.30 น.

4 ข้อปฏิบัติในเวลาราชการ ( ต่อ ) 2.2 ตรวจตราผู้เข้าใช้ห้องสมุด ห้ามนำ กระเป๋า ถุงย่าม อาหาร และสิ่งที่ไม่ สมควรเข้ามาในห้องสมุด 2.3 การแต่งกายของผู้เข้าใช้บริการ หาก พบว่าไม่สุภาพไม่อนุญาตให้เข้า

5 ข้อปฏิบัติในเวลาราชการ ( ต่อ ) 2.4 บุคคลภายนอก ขอดูบัตร ประจำตัว ให้บันทึกข้อมูลการเข้าใช้ที่ แฟ้มที่เตรียมไว้

6 ข้อปฏิบัติในเวลาราชการ ( ต่อ ) 2.5 การตรวจสอบคนออก ดูการ ประทับตราวันกำหนดส่ง ที่ตัวเล่ม / แผ่น CD ตรวจสอบกระเป๋า ( สาธิต วิธีการปฏิบัติ ) 2.6 ถ้าประตูร้องโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้บันทึกข้อมูลในสมุด ( แสดงสมุดบันทึก ) 2.7 วัสดุไม่ผ่านการยืม หากผู้ใช้จงใจ ขโมย จะจดชื่อ - สกุล หน่วยงาน เพื่อแจ้ง ให้หัวหน้าห้องสมุดฯ ดำเนินการต่อไป พร้อมลงบันทึก A, P ไว้ หากผู้ใช้ไม่จง ใจขโมย ลงเฉพาะบันทึกไว้เท่านั้น

7 ข้อปฏิบัติในเวลาราชการ ( ต่อ ) 2.8 ไม่ควรอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรม อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในขณะปฏิบัติหน้าที่ ( ระดมสมอง ) 2.9 กรณีผู้ใช้ลืมรหัสตู้ฝากของ ต้อง ไปเบิกกุญแจที่จุดบริการ แล้วนำมาเปิด ให้ผู้ใช้ โดยต้องชำระค่าปรับลืมรหัส 20 บาท ก่อน ( กรณีเป็นกระเป๋าสตางค์ อยู่ ข้างในจะเปิดให้ก่อน ) 2.10 การเก็บสถิติ เมื่อครบ 1 เดือน คุณสมพงษ์ วงค์แสน จะรวบรวมส่งสถิติ การเข้าใช้ให้กับหน่วยบริการ

8 ข้อปฏิบัตินอกเวลาราชการ ปฏิบัติงานในรายละเอียดเช่นเดียวกับในเวลา แต่มีบางส่วนเพิ่มเติม คือ เบิกกุญแจ ก่อนเวลา 16.30 น. เบิกกุญแจจาก คุณสุกัญญา สมสง่าหรือคุณเพ็ญศรี ฤทธิ์ชัย และส่งคืนก่อนเวลา 10.00 น. จันทร์ - ศุกร์ รับเวรเวลา 16.20 น. เสาร์ - อาทิตย์ เปิดไฟ - เครื่องปรับอากาศ ห้องสมุดชั้นล่าง เสียบปลั๊กกาต้มน้ำ ( มุมกาแฟ ) เตรียมความพร้อมต่างๆ และเปิดบริการเวลา 10.00 น. ก่อนห้องสมุดปิด 15 นาที กดออดเตือน ผู้ใช้บริการ ปิดเครื่องปรับอากาศ สวิทช์น้ำดื่ม กาต้มน้ำ และดูแลความเรียบร้อยห้องสมุดชั้น ล่าง

9 ข้อปฏิบัตินอกเวลาราชการ ( ต่อ ) รวมสถิติผู้ใช้ในสมุดบันทึก กดออดอีกครั้งเมื่อ ถึงเวลา 16.00 น. ลงชื่อปฏิบัติหน้าที่และแจ้งสถิติผู้ใช้ให้ เจ้าหน้าที่จ่ายรับลงสถิติต่อไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้หลงเหลืออยู่ใน ห้องสมุด ปิดไฟห้องสมุดชั้นล่าง เครื่องสำรองไฟ และ ประตูอัตโนมัติ ปิดประตูห้องสมุดให้เรียบร้อย


ดาวน์โหลด ppt Checker คุณภาพทำได้อย่างไร โดย บุษกร อุสส่าห์กิจ เพ็ญศรี ฤทธิ์ชัย สมพงษ์ วงศ์แสน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google