งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Checker คุณภาพทำได้อย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Checker คุณภาพทำได้อย่างไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Checker คุณภาพทำได้อย่างไร
โดย บุษกร อุสส่าห์กิจ เพ็ญศรี ฤทธิ์ชัย สมพงษ์ วงศ์แสน

2 ข้อปฏิบัติในเวลาราชการ
เตรียมความพร้อม เปิดประตู เปิดตู้รับคืนหนังสือนอกเวลาแล้วนำหนังสือไปส่งให้เคาน์เตอร์ยืม-คืน เปิดตู้รับฝากของเพื่อนำของออกจากตู้ หากมีคนลืมของไว้คิดค่าปรับ 50 บาท เปิดตู้รับหนังสือพิมพ์พร้อมนำออกบริการ จากนั้นเปิดเครื่องสำรองไฟ ทดสอบประตู บันทึกหมายเลข A, P จัดพรมให้เรียบร้อย

3 ข้อปฏิบัติในเวลาราชการ (ต่อ)
เตรียมใบบันทึกสถิติผู้ใช้ และเปิดไฟประตูอัตโนมัติเวลา 08.30 น.

4 ข้อปฏิบัติในเวลาราชการ (ต่อ)
2.2 ตรวจตราผู้เข้าใช้ห้องสมุด ห้ามนำกระเป๋า ถุงย่าม อาหาร และสิ่งที่ไม่สมควรเข้ามาในห้องสมุด 2.3 การแต่งกายของผู้เข้าใช้บริการ หากพบว่าไม่สุภาพไม่อนุญาตให้เข้า

5 ข้อปฏิบัติในเวลาราชการ (ต่อ)
2.4 บุคคลภายนอก ขอดูบัตรประจำตัว ให้บันทึกข้อมูลการเข้าใช้ที่แฟ้มที่เตรียมไว้

6 ข้อปฏิบัติในเวลาราชการ (ต่อ)
2.5 การตรวจสอบคนออก ดูการประทับตราวันกำหนดส่ง ที่ตัวเล่ม/แผ่น CD ตรวจสอบกระเป๋า (สาธิตวิธีการปฏิบัติ) 2.6 ถ้าประตูร้องโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้บันทึกข้อมูลในสมุด (แสดงสมุดบันทึก) 2.7 วัสดุไม่ผ่านการยืม หากผู้ใช้จงใจขโมย จะจดชื่อ-สกุล หน่วยงาน เพื่อแจ้งให้หัวหน้าห้องสมุดฯ ดำเนินการต่อไป พร้อมลงบันทึก A, P ไว้ หากผู้ใช้ไม่จงใจขโมย ลงเฉพาะบันทึกไว้เท่านั้น

7 ข้อปฏิบัติในเวลาราชการ (ต่อ)
2.8 ไม่ควรอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอื่นใดที่ไม่เหมาะสมในขณะปฏิบัติหน้าที่ (ระดมสมอง) 2.9 กรณีผู้ใช้ลืมรหัสตู้ฝากของ ต้องไปเบิกกุญแจที่จุดบริการ แล้วนำมาเปิดให้ผู้ใช้ โดยต้องชำระค่าปรับลืมรหัส 20 บาท ก่อน (กรณีเป็นกระเป๋าสตางค์ อยู่ข้างในจะเปิดให้ก่อน) 2.10 การเก็บสถิติ เมื่อครบ 1 เดือน คุณสมพงษ์ วงค์แสน จะรวบรวมส่งสถิติการเข้าใช้ให้กับหน่วยบริการ

8 ข้อปฏิบัตินอกเวลาราชการ
ปฏิบัติงานในรายละเอียดเช่นเดียวกับในเวลา แต่มีบางส่วนเพิ่มเติม คือ เบิกกุญแจ ก่อนเวลา น. เบิกกุญแจจากคุณสุกัญญา สมสง่าหรือคุณเพ็ญศรี ฤทธิ์ชัย และส่งคืนก่อนเวลา น. จันทร์-ศุกร์ รับเวรเวลา น. เสาร์-อาทิตย์ เปิดไฟ-เครื่องปรับอากาศ ห้องสมุดชั้นล่าง เสียบปลั๊กกาต้มน้ำ(มุมกาแฟ)เตรียมความพร้อมต่างๆ และเปิดบริการเวลา น. ก่อนห้องสมุดปิด 15 นาที กดออดเตือนผู้ใช้บริการ ปิดเครื่องปรับอากาศ สวิทช์น้ำดื่ม กาต้มน้ำ และดูแลความเรียบร้อยห้องสมุดชั้นล่าง

9 ข้อปฏิบัตินอกเวลาราชการ (ต่อ)
รวมสถิติผู้ใช้ในสมุดบันทึก กดออดอีกครั้งเมื่อถึงเวลา น. ลงชื่อปฏิบัติหน้าที่และแจ้งสถิติผู้ใช้ให้เจ้าหน้าที่จ่ายรับลงสถิติต่อไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใช้หลงเหลืออยู่ในห้องสมุด ปิดไฟห้องสมุดชั้นล่าง เครื่องสำรองไฟ และประตูอัตโนมัติ ปิดประตูห้องสมุดให้เรียบร้อย


ดาวน์โหลด ppt Checker คุณภาพทำได้อย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google