งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 โดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 โดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 โดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล www.li.mahidol.ac.th, liwww@mahidol.ac.th

2 หอสมุดฯ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดภาคการศึกษา เวลาให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 19.00 เสาร์ 9.00 - 17.00 ปิดบริการในวันอาทิตย์และ วันหยุดราชการ การให้บริการในช่วงปิดภาคการศึกษา ดู จากประกาศของหอสมุดฯ

3 ระเบียบการเข้าใช้หอสมุด ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล Do & Don’t

4 Do : ก่อนเข้าหอสมุดฯ กรุณาแสดง... บัตร นักศึกษา VISITO R บัตรอนุญาต เข้าหอสมุด

5 Do : แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

6 Don’t : ห้ามเข้าหอสมุดฯ เมื่อใส่...

7 Don’t : ไม่นำ... เข้ามา รับประทานในหอสมุดฯ เครื่องดื่มขนม อาหาร

8 Do : ไม่รบกวนผู้อื่นโดย การ... ปิดเสียง โทรศัพท์ ไม่ส่งเสียง ดัง ไม่ใช้ แฟลช

9 Do : หลังจากใช้สิ่งพิมพ์ แล้ว ให้วางไว้ที่...

10 ระเบียบการขอใช้ ทรัพยากร Rule…

11 การเป็นสมาชิกหอสมุดฯ นักศึกษา ม. มหิดลทุกคน สามารถเป็นสมาชิก หอสมุดฯ โดย กรอกใบสมัครพร้อมแนบรูป 1 นิ้ว 1 ใบ และแสดงบัตรนักศึกษา ที่เคาน์เตอร์ บริการชั้น 1 ต่ออายุสมาชิกเมื่อขึ้นเทอมใหม่ ต้องไม่มี หนังสือ / วัสดุคงค้าง หรือค้างค่าปรับ โดยนำ หลักฐานการลงทะเบียนมาแสดงที่เคาน์เตอร์ บริการชั้น 1 บัตรสมาชิกหาย แจ้งที่เคาน์เตอร์ยืมคืน ชั้น 1 ทันที

12 เคาน์เตอร์ยืม - คืน บริเวณชั้น 1

13 การยืม – คืน (1) นักศึกษา ปริญญาตรี มีสิทธิยืมหนังสือได้ 10 เล่ม เป็นเวลา 10 วัน ยกเว้น หนังสือสำรองและวิทยานิพนธ์ ยืม ได้ 3 วัน MEMBERTOTAL Loan period (days)Overdue fines (baht : day) General books Reserve books Thesis General books Reserve books/ Thesis Student1010101033330

14 การยืม – คืน (2) การต่ออายุการยืม ต่อได้อีก 2 ครั้ง ถ้าไม่มีผู้จอง ต่อ โดย... - ติดต่อด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ยืมคืน ชั้น 1 - ติดต่อทางโทรศัพท์ โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4225, 4264 - ต่ออายุการยืมทางออนไลน์ผ่าน http://www.li.mahidol.ac.th ยืมต่อไม่ได้ เมื่อ... – บัตรสมาชิกฯ หมดอายุ – ค้างค่าปรับ ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป – มีหนังสือค้างส่งนานเกินกว่า 3 สัปดาห์ – มีวัสดุที่ยืมออกได้อยู่ในครอบครองเกินจำนวน ที่กำหนด

15 การจองหนังสือ การจองหนังสือที่มีผู้ยืมออก ทำได้ 2 วิธี คือ – กรอกแบบฟอร์มจองที่เคาน์เตอร์ยืม - คืน โดยระบุข้อมูลต่อไปนี้ให้ชัดเจน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง เลขหมู่หนังสือ ชื่อ - นามสกุล ผู้จอง พร้อมทั้งเลข บาร์โค้ดบัตรสมาชิก – จองทางออนไลน์ผ่าน http://www.li.mahidol.ac.th ( มีข้อจำกัดให้ศึกษาคู่มือออนไลน์ )

16 ค่าปรับ เมื่อคืนหนังสือหลังกำหนด... ปรับ หนังสือทั่วไป 3 บาท / เล่ม / วัน วิทยานิพนธ์ 30 บาท / เล่ม / วัน เมื่อทำสิ่งพิมพ์ชำรุด / เสียหาย กรุณาแจ้งที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ทันที !!!

17


ดาวน์โหลด ppt ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 โดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google