งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งสายอากาศโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งสายอากาศโทรทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งสายอากาศโทรทัศน์
หน่วยที่ 14 การติดตั้งสายอากาศโทรทัศน์

2

3 อุปกรณ์เสริม คอนเนกเตอร์ตัวผู้และตัวเมีย
อุปกรณ์ในการติดตั้งสายอากาศและระบบเคเบิล อุปกรณ์เสริม คอนเนกเตอร์ตัวผู้และตัวเมีย

4 ห สายอากาศภายในบ้าน ( Indoor Antenna ) รายละเอียดของสายอากาศ
Frequency : MHz Receive Range : UHF/VHF/FM Gain Control : 0-36dB Receive Distance : 20km Impedance : 75 ohms Turning Degree : 180 deg

5 ห สายอากาศภายนอกบ้าน ( Outdoor Antenna )
Dr. Yagi ชาวญี่ปุ่น กับสายอากาศยากิที่ประดิษฐ์ขึ้น

6 ส่วนประกอบของสายอากาศยากิ
ส่วนประกอบของสายอากาศยากิ

7 สายอากาศยากิ 5 E และ 10E

8 สายอากาศยากิ 7 E

9 อุปกรณ์ขยายสัญญาณ (Amplifier)

10 สายนำสัญญาณ สายทวินลีด (Twin Lead Cable)

11 สายเคเบิลแกนร่วม (Coaxial Cable)
สายนำสัญญาณ สายเคเบิลแกนร่วม (Coaxial Cable)

12 เครื่องมือช่าง ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง

13 ห ขั้นตอนการติดตั้งสายอากาศ 1. เลือกสายอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่
เช่น พื้นที่ห่างไกลเครื่องส่ง จำเป็นต้องใช้ สายอากาศภายนอก 2. เลือกจุดที่จะติดตั้งเสา(Tower) ในตำแหน่ง ที่เหมาะสม 3. ทำการติดตั้งสายอากาศยากิ โดยหันสายอากาศ ส่วนที่เป็นไดเร็กเตอร์ไปยังทิศทางสถานีส่ง

14 ห ขั้นตอนการติดตั้งสายอากาศ ต่อสายนำสัญญาณ จากไดโพลของสายอากาศ
ยากิเข้ากับ เครื่องรับโทรทัศน์ ทำการปรับจูนด์เครื่องรับโทรทัศน์ 6. พื้นที่ห่างไกลมาก สัญญาณอ่อน จำเป็นต้องติดตั้งบูสเตอร์

15 ปฏิบัติการติดตั้งสายอากาศและอุปกรณ์


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งสายอากาศโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google