งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายคู่บิด เกลียว ข้อดี 1. ราคาถูก 2. มีความยืดหยุ่นในการใช้ งาน 3. ติดตั้งง่าย และมีน้ำหนักเบา ข้อเสีย 1. ถูกรบกวนจากสัญญาณ ภายนอกได้ง่าย 2. ระยะทางจำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายคู่บิด เกลียว ข้อดี 1. ราคาถูก 2. มีความยืดหยุ่นในการใช้ งาน 3. ติดตั้งง่าย และมีน้ำหนักเบา ข้อเสีย 1. ถูกรบกวนจากสัญญาณ ภายนอกได้ง่าย 2. ระยะทางจำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายคู่บิด เกลียว ข้อดี 1. ราคาถูก 2. มีความยืดหยุ่นในการใช้ งาน 3. ติดตั้งง่าย และมีน้ำหนักเบา ข้อเสีย 1. ถูกรบกวนจากสัญญาณ ภายนอกได้ง่าย 2. ระยะทางจำกัด สายโค แอ คเชียล ข้อดี 1. ราคาถูก 2. มีความยืดหยุ่นในการใช้ งาน 3. ติดตั้งง่าย และมีน้ำหนักเบา ข้อเสีย 1. ถูกรบกวนจากสัญญาณ ภายนอกได้ง่าย 2. ระยะทางจำกัด

2 สายใยแก้ว นำแสง ข้อดี 1. ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง 2. ไม่มีการรบกวนทาง แม่เหล็กไฟฟ้า 3. ส่งข้อมูลได้ในปริมาณมาก ข้อเสีย 1. มีราคาแพงกว่าสายส่งข้อมูล แบบสายคู่ตีเกลียวและโคแอก เชียล 2. ต้องใช้ความชำนาญในการ ติดตั้ง 3. มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูงกว่า สายคู่ตีเกลียวและโคแอกเชียล ระบบ ไมโครเวฟ ข้อดี 1. ใช้ในพื้นที่ซึ่งการเดินสาย กระทำได้ไม่สะดวก 2. ราคาถูกกว่าสายใยแก้วนำ แสงและดาวเทียม 3. ติดตั้งง่ายกว่าสายใยแก้วนำ แสงและดาวเทียม 4. อัตราการส่งข้อมูลสูง ข้อเสีย สัญญาณจะถูกรบกวนได้ง่าย จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จาก ธรรมชาติ เช่น พายุ หรือฟ้าผ่า

3 ระบบ ดาวเทียม ข้อดี 1. ส่งสัญญาณครอบคลุมไปยังทุกจุดของ โลกได้ 2. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งข้อมูลของ ระบบดาวเทียมไม่ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ห่างกัน ของสถานีพื้นดิน ข้อเสีย มีเวลาหน่วง (Delay Time) ในการส่งสัญญาณ สายคู่บิด เกลียว สายโคแอ คเชียล สายใย้แก้วนำ แสง ระบบ ไมโครเวฟ ระบบ ดาวเทียม


ดาวน์โหลด ppt สายคู่บิด เกลียว ข้อดี 1. ราคาถูก 2. มีความยืดหยุ่นในการใช้ งาน 3. ติดตั้งง่าย และมีน้ำหนักเบา ข้อเสีย 1. ถูกรบกวนจากสัญญาณ ภายนอกได้ง่าย 2. ระยะทางจำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google