งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างสื่อภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพ กราฟฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือ ปรากฏ การณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเคลื่อนที่ของอะตอมในโมเลกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างสื่อภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพ กราฟฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือ ปรากฏ การณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเคลื่อนที่ของอะตอมในโมเลกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างสื่อภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพ กราฟฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือ ปรากฏ การณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเคลื่อนที่ของอะตอมในโมเลกุล หรือการ เคลื่อนที่ของลูกสูบของเครื่องยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจาก ผู้ชม การผลิตภาพเคลื่อนไหวจะต้องใช้โปรแกรม ที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางซึ่งอาจมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ บ้างเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ที่ต้องใช้พื้นที่ในการ จัดเก็บมากกว่าภาพนิ่งหลายเท่านั่นเอง

2 การสร้างสื่อ ภาพเคลื่อนไหว แบบ อนาลอก อนาลอก แบบดิจิตอลดิจิตอล ประโยชน์การสร้างสื่อ ภาพเคลื่อนไหวสร้าง

3 แบบอนาลอก เป็นการส่งสัญญาณแบบอนาล๊อกโดยไม่สนใจในสิ่ง ที่บรรจุรวมอยู่ในสัญญาณเลย สัญญาณจะแทนข้อมูลอ นาล๊อก ( เช่น สัญญาณเสียง ) หรือ ข้อมูลดิจิตอล ( เช่น ข้อมูลไบนารีผ่านโมเด็ม ) สัญญาณอนาล๊อกที่ทำการส่งออก ไป พลังงานจะอ่อนลง ไปเรื่อยๆ เมื่อระยะทาง ทางเพิ่มขึ้น ดั้งนั้น ในการส่งสัญญาณอนาล๊อกไประยะไกลๆ จึงต้องอาศัย เครื่องขยายสัญญาณ หรือ แอมปลิไฟเออร์เพื่อเพิ่มพลังงาน ให้กับ พลังงาน ให้กับสัญญาณ แต่ในการใช้เครื่องขยาย สัญญาณจะมีการ สร้างสัญญาณรบกวนขึ้นรวมกับสัญญาณ ข้อมูลด้วย ยิ่งระยะทาง ไกล มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีสัญญาณ รบกวนมากขึ้นเท่านั้น การส่งสัญญาณอนาล๊อกจึงต้องการ วงจรกรองสัญญาณเพื่อกรองเอาสัญญาณ รบกวนออกอีก

4 แบบดิจิตอล ส่วนในการส่งสัญญาณแบบดิจิตอลจะสนใจทุก สิ่งทุกอย่างมาบรรจุในสัญญาณ เพื่อระยะทางเพิ่มขึ้นมากขึ้น จะทำให้สัญญาณดิจิตอลจางหาย ไปได้ จึงจำเป็นต้องใช้ อุปกรณ์ทบทวนสัญญาณหรือ รีพีตเตอร์เพื่อกู้รูปแบบของ สัญญาณที่มีลักษณะ เป็น " 1 " และ " 0 " เสียก่อน แล้วจึงส่ง สัญญาณใหม่ต่อไป เราสามารถนำเอาอุปกรณ์ทบทวนสัญญาณมาใช้กับกับการส่ง สัญญาณมาใช้กับการส่งสัญญาณอนาล๊อกที่มีข้อมูลเป็นแบบ ดิจิตอลได้ เครื่อง ทบทวนสัญญาณจะกู้ข้อมูลดิจิตอลจาก สัญญาณอนาล๊อกและสร้างสัญญาณขึ้นมาใหม่ แล้วลบสัย ญาณอนาล๊อกที่ส่งมาด้วยออกไป ดั้งนั้นจะ ไม่มีสัญญาณ รบกวนที่ติดมากับสัญญาณอนาล๊อกหลงเหลืออยู่เลย คำถามคือว่าเราจะเลือกใช้วิธีการส่งสัญญาณข้อมูลเป็นแบบอ นาล๊อกหรือแบบดิจิตอลดี คำตอบก็ขึ้นอยู่กับระยะทางในการ ส่งข้อมูลนั้นใกล้หรือ ไกล ถ้าเป็นระยะทางใกล้ๆ สามารนถ เดินสายสื่อสารดิจิตอลได้ ก็ควรจะเลือกใช้การส่งสัญญาณ แบบดิจิตอล ส่วนการส่งสัญญาณข้อมูลในระยะ ทางไกลๆ การสื่อสารของไทยเรายังคงเป็นระบบอนาล๊อกอยู่ เช่น ระบบ โทรศัพท์ หรือระบบโทรเลข ดั้งนั้นจึงควรเลือกใช้วิธีการส่ง สัญญาณข้อมูล เป็นแบบอนาล๊อก

5 ประโยชน์ - ง่ายต่อการใช้งาน - สามารถได้ถึง ความรู้สึก - สร้างเสริมประสบการณ์ - เพิ่มขีดความสามารถใน การเรียนรู้ - เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น - คุ้มค่าในการลงทุน - เพิ่ม ประสิทธิภาพในการลงทุน..... ภาพเคลื่อนไหว คือ ลำดับของ ภาพนิ่งซึ่งถูกนำมาแสดงผลติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปภาพยนตร์มีอัตราการแสดงผลที่ 24 ภาพต่อวินาที


ดาวน์โหลด ppt การสร้างสื่อภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพ กราฟฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือ ปรากฏ การณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเคลื่อนที่ของอะตอมในโมเลกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google