งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อลางในการสื่อสาร ข้อมูล ข้อดี สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair Cable) ข้อดี - ราคาถูก - ง่ายต่อการนำไปใช้ สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) ข้อดี 1. ราคาถูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อลางในการสื่อสาร ข้อมูล ข้อดี สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair Cable) ข้อดี - ราคาถูก - ง่ายต่อการนำไปใช้ สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) ข้อดี 1. ราคาถูก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อลางในการสื่อสาร ข้อมูล ข้อดี สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair Cable) ข้อดี - ราคาถูก - ง่ายต่อการนำไปใช้ สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) ข้อดี 1. ราคาถูก 2. มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน 3. ติดตั้งง่าย และมีน้ำหนักเบา สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ข้อดี 1. ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง 2. ไม่มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า 3. ส่งข้อมูลได้ในปริมาณมาก ระบบไมโครเวฟ (Microwave System) ข้อดี 1. ใช้ในพื้นที่ซึ่งการเดินสายกระทำได้ไม่สะดวก 2. ราคาถูกกว่าสายใยแก้วนำแสงและดาวเทียม 3. ติดตั้งง่ายกว่าสายใยแก้วนำแสงและดาวเทียม ระบบดาวเทียม (Satellite System) ข้อดี 1. ส่งสัญญาณครอบคลุมไปยังทุกจุดของโลกได้ 2. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งข้อมูลของระบบ ดาวเทียมไม่ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ห่างกันของสถานี พื้นดิน ข้อเสีย สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair Cable) ข้อเสีย - จำกัดความเร็ว - ใช้กับระยะทางสั้นๆ - ในกรณีเป็นสายแบบไม่มีชีลด์ ก็จะไวต่อสัญญาณ รบกวน สายโคแอกเชีย (Coaxial Cable) ข้อเสีย 1. ถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ง่าย 2. ระยะทางจำกัด สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ข้อเสีย 1. มีราคาแพงกว่าสายส่งข้อมูลแบบสายคู่ตีเกลียวและ โคแอกเชียล 2. ต้องใช้ความชำนาญในการติดตั้ง 3. มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูงกว่า สายคู่ตีเกลียวและโค แอกเชียล ระบบไมโครเวฟ (Microwave System) ข้อเสีย สัญญาณจะถูกรบกวนได้ง่ายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากธรรมชาติ เช่น พายุ หรือฟ้าผ่า ระบบดาวเทียม (Satellite System) ข้อเสีย มีเวลาหน่วง (Delay Time) ในการส่งสัญญาณ

2

3


ดาวน์โหลด ppt สื่อลางในการสื่อสาร ข้อมูล ข้อดี สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair Cable) ข้อดี - ราคาถูก - ง่ายต่อการนำไปใช้ สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) ข้อดี 1. ราคาถูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google