งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมโครงการ E-Classroom

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมโครงการ E-Classroom"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมโครงการ E-Classroom
ติดปัญหาหรือสงสัย โทร (คุณสารัช) (คุณมงคล) (คุณสิริพงศ์)

2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาห้องเรียนอิเส็กทรอนิกส์ (e – Classroom) ต้นแบบ สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 225 โรงเรียน เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาภายใต้โครงการ “ OBEC Distance Learning System ”

3 ภาพรวมการออกแบบโครงการ

4 แนะนำขั้นตอนการติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์
อธิบายการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตามคู่มือการติดตั้งและเชื่อมต่อ

5 ผังการเชื่อมต่อโดยรวม

6 ผังการเชื่อมต่อ Network

7 การทดสอบภาพขึ้น TV และ Projector
แสดงวิธีนำภาพจาก Visualizer ออกที่ทีวีทั้งสองตัวและขึ้นที่ Projector แสดงวิธีนำสื่อจาก Computer ขึ้นที่ทีวีทั้งสองตัวและขึ้นที่ Projector แสดงวิธีนำภาพจาก IPTV ขึ้นที่ทีวีทั้งสองตัว แสดงวิธีนำสื่อจาก Cisco Edge300 ขึ้นที่ Projector

8 การใช้งานรีโมทคอนโทรล SX20 เลือกปุ่มที่ต้องการให้แสดงรายละเอียด

9 การใช้งานรีโมทคอนโทรล SX20

10 การใช้งานรีโมทคอนโทรล SX20

11 การใช้งานรีโมทคอนโทรล SX20

12 การใช้งานรีโมทคอนโทรล SX20

13 การใช้งานรีโมทคอนโทรล SX20

14 การใช้งานรีโมทคอนโทรล SX20

15 การใช้งานรีโมทคอนโทรล SX20

16 การใช้งานรีโมทคอนโทรล SX20

17 การใช้งานรีโมทคอนโทรล SX20

18 การใช้งานรีโมทคอนโทรล SX20

19 การใช้งานรีโมทคอนโทรล SX20

20 การใช้งานรีโมทคอนโทรล SX20

21 การใช้งานรีโมทคอนโทรล SX20

22 การใช้งานรีโมทคอนโทรล SX20

23 วิธีการโทร Conference
แสดงวิธีการโทรไปอีกโรงเรียน IP Plannet com IP Supreme

24 5.1 อุปกรณ์จัดการเรียนการสอนทางไกล
2. กล้องแบบปรับตำแหน่งภาพชนิด High Definition

25 การใช้งาน กล้องสามารถ set ตำแหน่งของกล้องได้ 15 ตำแหน่ง
วิธีการเซ็ต ตามนี้ครับ ซูมเข้า – ออก ได้ ปรับตำแหน่ง บน ล่าง ซ้าย ขวา

26 5.1 อุปกรณ์จัดการเรียนการสอนทางไกล
3. ไมโครโฟนชนิดวางบนโต๊ะ

27 การใช้งาน ใช้สำหรับพูดสอนผ่านผ่านทางไกล สั่งปิดเปิดเสียงจากรีโมทได้
สามารถปิดเปิดจากตัวไมค์เองได้

28 แนะนำการใช้กระดาน ActivBoard
แนะนำวิธีการ celibate ตัวปากกาให้ตรงตำแหน่ง แนะนำการใช้ปากกา

29 5.6 อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย

30 การใช้ Software OBEC E-Classroom
การติดตั้ง Application OBEC E-Classroom การใช้งาน software การเปิดห้องเรียน การแชร์หน้าจอ การควบคุมหน้าจอ


ดาวน์โหลด ppt การอบรมโครงการ E-Classroom

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google