งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมโครงการ E-Classroom ติดปัญหาหรือสงสัย โทร. 087-5293337 ( คุณสารัช ) 087-5498882 ( คุณมงคล ) 087-8494446 ( คุณสิริพงศ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมโครงการ E-Classroom ติดปัญหาหรือสงสัย โทร. 087-5293337 ( คุณสารัช ) 087-5498882 ( คุณมงคล ) 087-8494446 ( คุณสิริพงศ์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมโครงการ E-Classroom ติดปัญหาหรือสงสัย โทร. 087-5293337 ( คุณสารัช ) 087-5498882 ( คุณมงคล ) 087-8494446 ( คุณสิริพงศ์ )

2 1. เพื่อพัฒนาห้องเรียนอิเส็กทรอนิกส์ (e – Classroom) ต้นแบบ สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 225 โรงเรียน 2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ภายใต้โครงการ “ OBEC Distance Learning System ” วัตถุประสงค์ของ โครงการ

3 ภาพรวมการออกแบบโครงการ

4  อธิบายการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตามคู่มือการติดตั้งและ เชื่อมต่อ แนะนำขั้นตอนการติดตั้งและ เชื่อมต่ออุปกรณ์

5 ผังการเชื่อมต่อโดยรวม

6 ผังการเชื่อมต่อ Network

7  แสดงวิธีนำภาพจากกล้องขึ้นที่ทีวีทั้งสองตัวและขึ้นที่ Projector  แสดงวิธีนำภาพจาก Visualizer ออกที่ทีวีทั้งสองตัวและ ขึ้นที่ Projector  แสดงวิธีนำสื่อจาก Computer ขึ้นที่ทีวีทั้งสองตัวและขึ้นที่ Projector  แสดงวิธีนำภาพจาก IPTV ขึ้นที่ทีวีทั้งสองตัว  แสดงวิธีนำสื่อจาก Cisco Edge300 ขึ้นที่ Projector การทดสอบภาพขึ้น TV และ Projector

8 การใช้งานรีโมทคอนโทรล SX20 เลือกปุ่มที่ต้องการให้แสดง รายละเอียด

9 การใช้งานรีโมทคอนโทรล SX20

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23  แสดงวิธีการโทรไปอีกโรงเรียน  IP 203.148.245.245 Plannet com  IP 210.213.51.40 Supreme วิธีการโทร Conference

24  2. กล้องแบบปรับตำแหน่งภาพชนิด High Definition 5.1 อุปกรณ์จัดการเรียนการสอน ทางไกล

25  กล้องสามารถ set ตำแหน่งของกล้องได้ 15 ตำแหน่ง วิธีการเซ็ต ตามนี้ครับ  ซูมเข้า – ออก ได้  ปรับตำแหน่ง บน ล่าง ซ้าย ขวา การใช้งาน

26  3. ไมโครโฟนชนิดวางบนโต๊ะ 5.1 อุปกรณ์จัดการเรียนการสอน ทางไกล

27  ใช้สำหรับพูดสอนผ่านผ่านทางไกล  สั่งปิดเปิดเสียงจากรีโมทได้  สามารถปิดเปิดจากตัวไมค์เองได้ การใช้งาน

28  แนะนำวิธีการ celibate ตัวปากกาให้ตรงตำแหน่ง  แนะนำการใช้ปากกา แนะนำการใช้กระดาน ActivBoard

29 5.6 อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ กระจายสัญญาณแบบไร้สาย

30  การติดตั้ง Application OBEC E-Classroom  การใช้งาน software  การเปิดห้องเรียน  การแชร์หน้าจอ  การควบคุมหน้าจอ การใช้ Software OBEC E- Classroom


ดาวน์โหลด ppt การอบรมโครงการ E-Classroom ติดปัญหาหรือสงสัย โทร. 087-5293337 ( คุณสารัช ) 087-5498882 ( คุณมงคล ) 087-8494446 ( คุณสิริพงศ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google