งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wireless Local Loop (WLL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wireless Local Loop (WLL)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wireless Local Loop (WLL)
wireless local loop เป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้บริการโทรศัพท์ กับเครือข่ายด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย แทนการเชื่อมต่อแบบสายเคเบิ้ล (wireless link) โดยใช้สถานีฐาน (cell station) ติดตั้งกลางหมู่บ้าน และอุปกรณ์เครื่องลูกข่ายแบบติดตั้งประจำที่ (fixed terminal) ติดตั้งแต่ละบ้าน สำหลับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย อุปกรณ์สถานีฐาน 1 ชุด ที่ใช้ในระบบ wireless local loop สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในหนึ่งหมูบ้าน โลคัลลูป (local loop) คือ คู่สายลวดทองแดงที่เดินจากเครื่องโทรศัพท์หรือตู้ PBX (Private Branch Exchange) ไปยังชุมสายโทรศัพท์ คู่สายทองแดงนี้จะเดินมาภายในเคเบิลขนาดใหญ่ที่เป็นสายป้อน ซึ่งประกอบด้วยคู่สายทองแดง 25 คู่สาย หรือเป็นจำนวนเท่าของ 25 คู่สาย เคเบิลนี้จะถูกวางเดินอยู่ใต้ดิน ทางเลือกอีกทางหนึ่งของโลคัลลูปที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากก็คือ ไวร์เลส โลคัลลูป (Wireless Local Loop (WLL) ซึ่งเปลี่ยนจากการใช้ลวดทองแดงมาสื่อสารด้วยคลื่นสัญญาณวิทยุแทน

2 หลักการทำงานระบบ WLL WLL เป็นระบบวิทยุที่พัฒนาขึ้นมาแทนคู่สายทองแดงที่ใช้กันอยู่ทั่วไป โดยใช้คลื่นวิทยุผ่านความถี่ 1900 MHz. เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างสถานีลูกข่ายกับสถานีฐาน เพื่อส่งข้อมูล(Data) หรือ เสียง(Voice) โดยสถานีฐาน 1 แห่ง สามารถครอบคลุมสถานีลูกข่ายได้ในรัศมี 15 km รอบสถานีฐาน ทำให้สามารถรองรับสถานีลูกข่ายได้เป็นจำนวนมากเนื่องจากระบบ WLL ไม่ต้องใช้คู่สายทองแดงในการเชื่อมต่อ จึงมีความรวดเร็วในการติดตั้ง การบำรุงรักษาสามารถทำได้รวดเร็ว โดยจะมีระบบตรวจสอบเหตุเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ระบบโทรศัพท์ไร้สายประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ - สถานีลูกข่าย(Single Line Subscriber Unit) ติดตั้ง ณ บ้านผู้ใช้บริการ - สถานีฐาน(Radio Base Station) - ชุมสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ควบคุมโครงข่ายวิทยุ (Exchange Office and Wireless Network Control device or site Controller)

3 ข้อดี / ข้อเสีย ของ WLL ข้อดี
เมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่จากในเมืองมายังชานเมืองหรือชนบท ไม่มีระบบใดเลยที่จะสอดคล้องกับความต้องการของ Wireless Local Loop ได้ทั้งหมดได้ทุกสถานการณ์ เนื่องจาก Wireless Local Loop มีคลื่นวิทยุเป็นตะวกลางในการติดต่อซึ่งอาจทำให้เกิดคลื่นแทรกหรือข้อมูลที่ส่งไปอาจเกิดความคลาดเคลื่อนซึ่งต่างกับการใช้สายไฟเบอร์ออปติกที่มีการคลาดเคลื่อนของข้อมูลน้อยกว่า ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของ Wireless Local Loop คือ เมื่อโครงข่ายหลักของ Wireless Local Loop เกิดขัดข้องก็อาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ตามไปด้วย

4 ประโยชน์ของ Wireless Local Loop
wireless local loop สนับสนุนการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานในพื้นที่ห่างไกล และมีประชาชนอาศัยอยู่ไม่หนาแน่น เมื่อเปรียบเทียบกับการติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์แบบใช้สาย (wireline) หรือแบบ copper drop wire การติดตั้งระบบ wireless local loop สามารถประหยัดต้นทุนและเวลาอันเนื่องมาจากงานในส่วนการติดตั้งโครงข่าย นอกจากนี้การเพิ่มจำนวนคู่สายการให้บริการในแต่ละพื้นที่ยังทำได้สะดวกและรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องวางแผนการใช่งานเป็นเวลาล่วงหน้า ปี เช่น ในกรณีของโครงข่ายโทรศัพท์แบบ wireline

5 ทางเลือกต่างๆ ของเทคโนโลยี
ระบบ WLL ที่ทำการส่งสัญญาณทางไมโครเวฟ ระบบ WLL ที่ใช้รูปแบบของระบบเซลลูล่าร์ ระบบ WLL ที่ใช้รูปแบบของระบบ PCS (Personal Communications Services) หรือ PHS (Personal Handyphone System) ระบบ WLL ที่ใช้รูปแบบของระบบ DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication)


ดาวน์โหลด ppt Wireless Local Loop (WLL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google