งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายคู่บิดเกลียวข้อดี เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วย ลวดถักชั้นนอกที่หนาอีกชั้น เพื่อป้องกันการรบกวนของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีฉนวนชั้นนอกที่บางอีกชั้นทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายคู่บิดเกลียวข้อดี เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วย ลวดถักชั้นนอกที่หนาอีกชั้น เพื่อป้องกันการรบกวนของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีฉนวนชั้นนอกที่บางอีกชั้นทำให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายคู่บิดเกลียวข้อดี เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วย ลวดถักชั้นนอกที่หนาอีกชั้น เพื่อป้องกันการรบกวนของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีฉนวนชั้นนอกที่บางอีกชั้นทำให้ สะดวกในการโค้งงอแต่สามารถ ป้องกันการรบกวนของคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าได้น้อยกว่า ชนิดแรก แต่ก็มีราคาต่ำกว่า จึงนิยมใช้ในการ เชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่าย ตัวอย่าง ของสายสายคู่บิดเกลียว ชนิดไม่หุ้มฉนวน ที่เห็นใน ชีวิตประจำวันคือ สายโทรศัพท์ที่ใช้ อยู่ในบ้าน ข้อเสีย ไม่เหมาะในการเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ที่ห่างไกลมาก เพราะ สัญญาณที่วิ่งบนสายจะถูกลดทอน ลงไปตามความยาวของสาย ( มี ความยาวของสายในการเชื่อมต่อ ได้ไม่เกิน 100 เมตร )

2 สายโคแอก เชียล (coaxial) ข้อดี ราคาถูก มีความยืดหยุ่น ในการใช้งาน ติดตั้งง่าย และมี น้ำหนักเบาข้อเสีย ถูกรบกวนจาก สัญญาณ ภายนอกได้ง่าย ระยะทางจำกัด

3 สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ข้อดี ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงไม่มีการรบกวนทาง แม่เหล็กไฟฟ้า ส่งข้อมูลได้ในปริมาณ มากข้อเสีย มีราคาแพงกว่าสายส่ง ข้อมูลแบบสายคู่ตีเกลียว และโคแอกเชียล ต้องใช้ความชำนาญใน การติดตั้ง มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง สูงกว่า สายคู่ตีเกลียว และโคแอกเชียล

4 ระบบ ไมโครเวฟ ข้อดี ใช้ในพื้นที่ซึ่ง การเดินสาย กระทำไม่สะดวก อัตตราการส่ง ข้อมูลสูง ข้อเสีย สัญญาณจะถูก รบกวนง่าย

5 ระบบดาวเทียมข้อดี ส่งสัญญาณครอบครุมไป ยังทุกจุดของโลกได้ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ส่งข้อมูลของระบบ ดาวเทียมไม่ขึ้นอยู่กับ ระยะทางที่ห่างกันของ สถานีพื้นดิน ข้อเสีย มีเวลาหน่วงในการส่ง สัญญาณ


ดาวน์โหลด ppt สายคู่บิดเกลียวข้อดี เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วย ลวดถักชั้นนอกที่หนาอีกชั้น เพื่อป้องกันการรบกวนของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีฉนวนชั้นนอกที่บางอีกชั้นทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google