งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิสรจนา อินกลับ งานเทคโนโลยี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิสรจนา อินกลับ งานเทคโนโลยี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มิสรจนา อินกลับ งานเทคโนโลยี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
รู้จักกับหัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันแจ็คและหัวต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีจำนวนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนทำให้การต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น คีย์บอร์ด เมาส์ เครื่องพิมพ์และโมเด็มยุ่งยากขึ้นด้วย พอร์ตชนิดใหม่ ๆ ในปัจจุบันได้แก่ USB, FireWire, แจ็คเน็ตเวิร์ก, และหัวต่อสัญญาณภาพและเสียง ซึ่งบางชนิดมีลักษณะคล้ายกัน แต่ใช้งานต่างกัน มิสรจนา อินกลับ งานเทคโนโลยี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

2 หัวต่อสาย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ถ้าต้องการดูรายละเอียดอุปกรณ์ใด ให้คลิกที่ภาพอุปกรณ์

3 ช่องเสียบหลังเครื่อง
หัวต่อ ช่องเสียบหลังเครื่อง                                                                     หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4 ช่องเสียบหลังเครื่อง
หัวต่อ ช่องเสียบหลังเครื่อง                                                                     หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5 ช่องเสียบหลังเครื่อง
หัวต่อ ช่องเสียบหลังเครื่อง                                                                     หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

6 ช่องเสียบหลังเครื่อง
หัวต่อ ช่องเสียบหลังเครื่อง                                                                     หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

7 ช่องเสียบหลังเครื่อง
หัวต่อ ช่องเสียบหลังเครื่อง                                                                     หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

8 ช่องเสียบหลังเครื่อง
หัวต่อ ช่องเสียบหลังเครื่อง                                                                     หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

9 ช่องเสียบหลังเครื่อง
หัวต่อ ช่องเสียบหลังเครื่อง                                                                     หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

10 ช่องเสียบหลังเครื่อง
หัวต่อ ช่องเสียบหลังเครื่อง                                                                     หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

11 ช่องเสียบหลังเครื่อง
หัวต่อ ช่องเสียบหลังเครื่อง                                                                     หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

12 ช่องเสียบหลังเครื่อง
หัวต่อ ช่องเสียบหลังเครื่อง                                                                     หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

13 ช่องเสียบหลังเครื่อง
หัวต่อ ช่องเสียบหลังเครื่อง                                                                     หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

14 ช่องเสียบหลังเครื่อง
หัวต่อ ช่องเสียบหลังเครื่อง                                                                     หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

15 ช่องเสียบหลังเครื่อง
หัวต่อ ช่องเสียบหลังเครื่อง                                                                     หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

16 ช่องเสียบหลังเครื่อง
หัวต่อ ช่องเสียบหลังเครื่อง                                                                     หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

17 หลังจากที่ได้รู้จัก แจ็คและหัวต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คงจะสามารถเลือกใช้
หลังจากที่ได้รู้จัก แจ็คและหัวต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คงจะสามารถเลือกใช้ ได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของการใช้งานกันแล้วนะคะ


ดาวน์โหลด ppt มิสรจนา อินกลับ งานเทคโนโลยี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google