งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จักกับหัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันแจ็คและหัวต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มี จำนวนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนทำให้การต่ออุปกรณ์ ต่าง ๆ อาทิเช่น คีย์บอร์ด เมาส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จักกับหัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันแจ็คและหัวต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มี จำนวนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนทำให้การต่ออุปกรณ์ ต่าง ๆ อาทิเช่น คีย์บอร์ด เมาส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู้จักกับหัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันแจ็คและหัวต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มี จำนวนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนทำให้การต่ออุปกรณ์ ต่าง ๆ อาทิเช่น คีย์บอร์ด เมาส์ เครื่องพิมพ์และ โมเด็มยุ่งยากขึ้นด้วย พอร์ตชนิดใหม่ ๆ ใน ปัจจุบันได้แก่ USB, FireWire, แจ็คเน็ตเวิร์ก, และหัวต่อสัญญาณภาพและเสียง ซึ่งบางชนิดมี ลักษณะคล้ายกัน แต่ใช้งานต่างกัน มิสรจนา อินกลับ งานเทคโนโลยี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

2 หัวต่อสาย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ถ้าต้องการดู รายละเอียด อุปกรณ์ใด ให้ คลิกที่ภาพ อุปกรณ์

3 หัวต่อช่องเสียบหลังเครื่อง หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4 หัวต่อช่องเสียบหลังเครื่อง หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5 หัวต่อช่องเสียบหลังเครื่อง หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

6 หัวต่อช่องเสียบหลังเครื่อง หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

7 หัวต่อช่องเสียบหลังเครื่อง หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

8 หัวต่อช่องเสียบหลังเครื่อง หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

9 หัวต่อช่องเสียบหลังเครื่อง หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

10 หัวต่อช่องเสียบหลังเครื่อง หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

11 หัวต่อช่องเสียบหลังเครื่อง หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

12 หัวต่อช่องเสียบหลังเครื่อง หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

13 หัวต่อช่องเสียบหลังเครื่อง หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

14 หัวต่อช่องเสียบหลังเครื่อง หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

15 หัวต่อช่องเสียบหลังเครื่อง หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

16 หัวต่อช่องเสียบหลังเครื่อง หัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

17 หลังจากที่ได้รู้จัก แจ็คและหัวต่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ คงจะสามารถ เลือกใช้ ได้อย่างถูกต้องตามลักษณะ ของการใช้งานกันแล้วนะคะ


ดาวน์โหลด ppt รู้จักกับหัวต่อสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันแจ็คและหัวต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มี จำนวนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนทำให้การต่ออุปกรณ์ ต่าง ๆ อาทิเช่น คีย์บอร์ด เมาส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google