งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายคู่บิด เกลียว สายคู่บิดเกลียว แบบไม่หุ้ม ฉนวน ข้อดี - ราคาถูก - ติดตั้งง่ายเนื่องจาก น้ำหนักเบา - มีความยืดหยุ่น และ สามารถโค้งงอได้มาก ข้อเสีย - ไม่เหมาะในการเชื่อมต่อกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายคู่บิด เกลียว สายคู่บิดเกลียว แบบไม่หุ้ม ฉนวน ข้อดี - ราคาถูก - ติดตั้งง่ายเนื่องจาก น้ำหนักเบา - มีความยืดหยุ่น และ สามารถโค้งงอได้มาก ข้อเสีย - ไม่เหมาะในการเชื่อมต่อกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายคู่บิด เกลียว สายคู่บิดเกลียว แบบไม่หุ้ม ฉนวน ข้อดี - ราคาถูก - ติดตั้งง่ายเนื่องจาก น้ำหนักเบา - มีความยืดหยุ่น และ สามารถโค้งงอได้มาก ข้อเสีย - ไม่เหมาะในการเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ที่ห่างไกลมาก เพราะ สัญญาณที่วิ่งบนสายจะถูก ลดทอนลงไปตามความยาว ของสาย สายคู่บิดเกลียว แบบหุ้มฉนวน ข้อดี - ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง กว่า UTP - ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นวิทยุ ข้อเสีย - มีขนาดใหญ่และไม่ค่อย ยืดหยุ่นในการงอพับสายมาก นัก - ราคาแพงกว่าสาย UTP

2 สายโคแอกเชียลข้อดี 1. ราคาถูก 2. มีความยืดหยุ่น ในการใช้งาน 3. ติดตั้งง่าย และ มีน้ำหนักเบาข้อเสีย 1. ถูกรบกวนจาก สัญญาณ ภายนอกได้ง่าย 2. ระยะทางจำกัด

3 สายใย แก้วนำ แสง ข้อดี 1. ส่ง ข้อมูลด้วย ความเร็ว สูง 2. ไม่มีการ รบกวนทาง แม่เหล็กไ ฟฟ้า 3. ส่ง ข้อมูลได้ ใน ปริมาณ มาก ข้อเสีย 1. มีราคา แพงกว่า สายส่ง ข้อมูลแบบ สายคู่ตี เกลียวและ โคแอก เชียล 2. ต้องใช้ ความ ชำนาญ ในการ ติดตั้ง 3. มี ค่าใช้จ่ายใน การติดตั้งสูง กว่า สายคู่ตี เกลียวและ โคแอกเชียล

4 ไมโคร เวฟ ข้อดี 1. ใช้ในพื้นที่ ซึ่งการเดินสาย กระทำได้ไม่ สะดวก 2. ราคาถูก กว่าสายใย แก้วนำแสง และ ดาวเทียม 3. ติดตั้งง่าย กว่าสายใย แก้วนำแสง และ ดาวเทียม 4. อัตราการ ส่งข้อมูลสูง ข้อเสีย สัญญาณจะถูก รบกวนได้ง่ายจาก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากธรรมชาติ เช่น พายุ หรือฟ้าผ่า

5 ดาวเที ยม ข้อ ดี 1. ส่งสัญญาณ ครอบคลุมไปยัง ทุกจุดของโลกได้ 2. ค่าใช้จ่าย ในการ ให้บริการส่ง ข้อมูลของ ระบบ ดาวเทียมไม่ ขึ้นอยู่กับ ระยะทางที่ ห่างกันของ สถานีพื้นดิน ข้อเ สีย มีเวลาหน่วง (Delay Time) ใน การส่งสัญญาณ


ดาวน์โหลด ppt สายคู่บิด เกลียว สายคู่บิดเกลียว แบบไม่หุ้ม ฉนวน ข้อดี - ราคาถูก - ติดตั้งง่ายเนื่องจาก น้ำหนักเบา - มีความยืดหยุ่น และ สามารถโค้งงอได้มาก ข้อเสีย - ไม่เหมาะในการเชื่อมต่อกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google