งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการ ระบบเครือข่าย (Network management system)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการ ระบบเครือข่าย (Network management system)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบริหารจัดการ ระบบเครือข่าย (Network management system)

3 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือ ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่าง น้อยสองเครื่อง เชื่อมต่อกัน โดยใช้ สื่อกลาง และสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้ ความหมายของเครือข่าย คอมพิวเตอร์

4 • การใช้ทรัพยากรการร่วมกัน ( Resource Sharing ) • ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา • การกระจายการประมวลผล • การติดต่อสื่อสารระหว่าง เวิร์คสเตชั่น • มีความปลอดภัยสูง ประโยชน์ของระบบเครือข่าย

5 องค์ประกอบของระบบ เครือข่าย 1. Computer 2. Network Interface Card (NIC) 3. Media 4. Protocol 5. Network Operating System (NOS)

6 Network interface Card

7 สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pairs) (UTP : Unshielded Twisted Pair) Indoor UTP

8 สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pairs) Outdoor UTP

9 Fiber optic Multi mode Single mode GBIC Fiber Connector Media Conv.

10 RJ-45 Connector

11 Coaxial Cable RG-6 RG-58 BNC BNC Adaptor

12 สื่อกลาง และอุปกรณ์ สําหรับ การรับ - ส่ง ข้อมูลประเภทไร้สาย Media Access Point

13 Switch & Hub USB hub HUB AP Switch

14 Switch & Hub Layer 3 Layer2 HUB

15 Network Tester Tool Cable Tester Network Tester

16 มาตรฐานการเชื่อมต่อ LAN • Ethernet -> 802.3u,ab,z • IEEE802.3at -> PoE (Power over Ethernet) • Wireless-> 802.11 b, g, super g,n • 802.11 - Working Group for Wireless Local Area Networks (Wi Fi) • 802.15 - Working Group for Wireless Personal Area Networks (Blue Tooth) •802.16 - Working Group for Broadband Wireless Access Standards (WI MAX)

17 Wi-Fi คืออะไร • Wi-Fi ( ย่อมาจาก wireless fidelity ) หมายถึง องค์กร ที่ทำหน้าที่ทดสอบผลิตภัณฑ์ Wireless Lan หรือระบบ Network แบบไร้สาย ภายใต้เทคโนโลยี การสื่อสาร ภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11 โดย อุปกรณ์ทุกตัวซึ่งต่างยี่ห้อกัน ให้สามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่มีปัญหา หากว่าอุปกรณ์ ตัวนั้น มีมาตรฐาน Wi-Fi ซึ่งจะมี โลโก้ Wi-Fi certified ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า อุปกรณ์ชิ้นนั้นสามารถ ติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ตัวอื่นที่มี Wi-Fi certified นี้ได้

18 มาตรฐานระบบเครือข่าย ไร้ สาย มาตรฐาน IEEE802.11a 5 GHz 54 Mbps มาตรฐาน IEEE802.11b 2.4 GHz 11 Mbps มาตรฐาน IEEE802.11g 2.4 GHz 36-54 Mbps มาตรฐาน IEEE802.11n 2.4 GHz 150-300 Mbps

19 รูปแบบการเชื่อมต่อ เครือข่ายไร้สาย • เครือข่ายไร้สาย (Wireless Network)

20 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย ไร้สาย WDS: Wireless Distribution System 1. CH+AP+WDS 2. MAC 3. SSID 4. IP

21 ระบบรักษาความปลอดภัยของ เครือข่ายไร้สาย • มาตรฐานจากโรงงาน อุปกรณ์ไร้สายจะรองรับ เทคโนโลยีการเข้ารหัส ซึ่งมีหลากหลาย เทคโนโลยี • WEP (Wired Equivalent Privacy) • TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) เป็น เวอร์ชั่นที่พัฒนามาจาก WEP • AES (Advanced Encryption Standard)

22 ระบบรักษาความปลอดภัยของ เครือข่ายไร้สาย • WPA (WiFi Protected Access Certified) อุปกรณ์นั้นจะ รองรับการเข้ารหัส TKIP ซึ่งจะใช้หลักการเดียวกับการ เข้ารหัส WEP คือทั้ง Access Point และ อแดปเตอร์ที่ ท่านใช้จะต้องมี WPA Certified. การเข้ารหัส TKIP ให้ไป ที่ security setting แล้วเลือก WPA-Pre-Shared Key ( หรือ บางครั้งอาจใช้ชื่อ WPA Passphrase) • WPA2 (Wi-Fi Protected Access – version 2) หมายความ ว่าอุปกรณ์ไร้สายที่ท่านใช้สนับสนุน AES การเข้ารหัส AES จะต้องเข้าตั้งค่าทั้งที่ Access Point และ อแดปเตอร์ เช่นเดียวกับการเข้ารหัสอื่นๆ การเข้ารหัส AES ให้ไปที่ security setting แล้วเลือก WPA2-Pre-Shared Key ( หรือ บางครั้งอาจใช้ชื่อ WPA2 Passphrase)

23 การวางแผนการติดตั้งระบบ LAN • การเลือกอุปกรณ์เครือข่าย • การเลือกโปรแกรมควบคุม เครือข่าย (NOS) • การจัดการเครือข่าย • การเชื่อมต่อกับโลก ภายนอก • การรักษาความปลอดภัย ของเครือข่าย

24 การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้ สายในโรงเรียน

25

26 ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย หากโรงเรียนนำเครื่อง PC มาทำเป็นเครื่องแม่ข่าย ให้ดำเนินการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Windows 2003 Server ( ตามคู่มือที่แนบมาในแผ่น CD) • ติดตั้งระบบบริการ (Service) ให้กับเครื่องแม่ข่าย ดังนี้ • - Web Server. • - DHCP • - Antivirus

27 การสาธิต การติดตั้งเครื่องแม่ ข่าย และ ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ เครือข่ายไร้สาย


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการ ระบบเครือข่าย (Network management system)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google