งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไมโครโฟน (Microphone). เป็นอุปกรณ์ทาง อิเล็กทรอนิกส์ ทำ หน้าที่เปลี่ยนคลื่น เสียง (Sound wave) หรือคลื่น อากาศจาก แหล่งกำเนิดเสียง เช่น เสียงพูด เสียงเพลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไมโครโฟน (Microphone). เป็นอุปกรณ์ทาง อิเล็กทรอนิกส์ ทำ หน้าที่เปลี่ยนคลื่น เสียง (Sound wave) หรือคลื่น อากาศจาก แหล่งกำเนิดเสียง เช่น เสียงพูด เสียงเพลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไมโครโฟน (Microphone)

2 เป็นอุปกรณ์ทาง อิเล็กทรอนิกส์ ทำ หน้าที่เปลี่ยนคลื่น เสียง (Sound wave) หรือคลื่น อากาศจาก แหล่งกำเนิดเสียง เช่น เสียงพูด เสียงเพลง หรือ เสียง จากเครื่องดนตรี ให้ เป็นสัญญาณไฟฟ้า ความถี่เสียง แล้ว ส่งไปตามสาย ไมโครโฟนเข้าสู่ เครื่องขยายเสียง ไมโครโ ฟน เสี ยง AM P. MI C. สัญญาณ ไฟฟ้า

3 ชนิดของไมโครโฟน จำแนกตามวัสดุที่ ใช้ในไมโครโฟน  คริสตอล ไมโครโฟน (Crystal Microphone )  เซอรามิก ไมโครโฟน (Ceramic Microphone ) Crystal/C eramic  คาร์บอน ไมโครโฟน (Carbon Microphone)

4 ริบบอน ไมโครโฟน (Ribbon or Velocity Microphone) ไดนามิก ไมโครโฟน (Dynamic Microphone) คอนเดนเซอร์ ไมโครโฟน (Condenser Microphone) ริบ บอน ไดอะแ ฟรม Moving Coil แม่เหล็ก ถาวร

5 ชนิดของไมโครโฟน แบ่งตามลักษณะการใช้งาน แบบตั้งโต๊ะหรือตั้ง กับพื้น แบบมือถือ แบบห้อยคอหรือ หนีบปกเสื้อ แบบมีแขนยื่นหรือ แบบบูม (Boom Microphone) แบบไร้สาย (Wireless Microphone)

6 ชนิดของไมโครโฟน แบ่งตามทิศทางของการรับเสียง  ทิศทางเดียวมุมแคบ (Uni - Directional)  ทิศทางเดียวมุมกว้าง หรือเป็นรูปหัวใจ (Cardioid or Heart Sharped Microphone)  ชนิดรับเสียงได้ สองทิศทาง (Bi - directional)  ชนิดรับเสียงได้รอบ ทิศทาง (Omni or All Directional) Polar Pattern

7 คุณสมบัติเฉพาะของ ไมโครโฟน  ค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance) – ค่าอิมพีแดนซ์สูง (High Impedance) 5 - 100 กิโลโอห์ม – ค่าอิมพีแดนซ์ ต่ำ (Low Impedance) 200 - 600 โอห์ม  การตอบสนองความถี่เสียง (Frequency Response) ได้ย่านกว้าง เช่น 50 - 15,000 Hz  ความไวในการรับเสียง (Sensitivity) บอกค่าเป็นเดซิเบล (dB) ค่าเดซิเบลติดลบมาก เช่น - 90 dB จะไวต่อเสียงต่ำกว่าค่าติดลบน้อย เช่น - 60 dB

8 วิธีใช้และดูแลรักษา ไมโครโฟน เลือกไมโครโฟนที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ เช่น ทิศทางการรับ เสียง การตอบสนองความถี่ หรือความไว ระยะห่างจากไมโครโฟนถึงปาก ผู้พูดประมาณ 3 - 6 นิ้ว ไม่ควรเคาะหรือเป่าที่ไมโครโฟน จะทำให้ไดอะแฟรมชำรุดใช้งาน ไม่ได้

9 อย่าวางสายไมโครโฟนใกล้กับ สายไฟ AC หันลำโพงให้พ้นไปจากไมโครโฟน หรือเปลี่ยนที่ตั้งใหม่เมื่อเกิดการ Feedback ควรใช้ Wind Screen เมื่อนำ ไมโครโฟนไปใช้นอกสถานที่ หรือ กลางแจ้งเพื่อกันเสียงลม


ดาวน์โหลด ppt ไมโครโฟน (Microphone). เป็นอุปกรณ์ทาง อิเล็กทรอนิกส์ ทำ หน้าที่เปลี่ยนคลื่น เสียง (Sound wave) หรือคลื่น อากาศจาก แหล่งกำเนิดเสียง เช่น เสียงพูด เสียงเพลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google